W lipcu spółki z Grupy Kapitałowej Votum podpisały aż 1250 umów z frankowiczami, co stanowi wzrost o prawie 50 procent w porównaniu do roku poprzedniego! To oznacza, że osoby mające kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego wciąż są bardzo zainteresowane pozywaniem banków. Warto zaznaczyć, że spółki należące do Votum Group już szósty miesiąc z rzędu zawierają ponad tysiąc umów. O rekordowym kwartale Grupy Kapitałowej Votum pisaliśmy w tym artykule.

Niesłabnącą chęć frankowiczów do dochodzenia roszczeń od instytucji finansowych wzmocniły ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Frankowicze wygrywają w starciu z bankami

Działania kredytobiorców frankowych skomentował dla portalu stockwatch.pl Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.


Bartłomiej Krupa

Ukształtowana linia orzecznicza polskich sądów, wzbogacona ostatnimi wyrokami TSUE w sprawie ewentualnych kontrroszczeń banków, powoduje, że kredytobiorcy frankowi w zasadzie nie mają już merytorycznych argumentów powstrzymujących ich od skierowania swojej sprawy do sądu. Potwierdzają to również ostatnie raporty banków za I półrocze 2023 r., które wyraźnie wskazują, że to właśnie frankowicze mają rację w toczących się sporach sądowych.

Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

100% skuteczność wyroków prawomocnych dla GK Votum

kredyt frankowy Votum Group

Spółki z Grupy Kapitałowej Votum od wielu lat reprezentują swoich klientów w sporach z bankami. Z jakimi efektami? Mówi o tym Prezes Zarządu Votum S.A. Bartłomiej Krupa:

W przypadku naszych spraw, od początku 2023 r. możemy pochwalić się nawet 100% skutecznością wyroków prawomocnych, m.in. w postępowaniach prowadzonych p-ko takim bankom, jak: Bank Millennium, Grupa Santander czy Bank Ochrony Środowiska. Co istotne, podobną statystykę zachowujemy w sprawach o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. Po wyroku TSUE z 15 czerwca br. zapadło 11 wyroków na rzecz klientów GK Votum, w których polskie sądy jednoznacznie opowiedziały się po stronie kredytobiorców.

Ugoda mniej korzystna niż proces

Prezes Bartłomiej Krupa wyjaśnił również, dlaczego nachalnie promowane przez banki ugody, przedstawiane jako remedium na wszystkie troski frankowiczów, nie jest wcale takie dobre.

Na zainteresowanie frankowiczów postępowaniem sądowym wpływa również niska atrakcyjność ugód. Część banków oferuje porozumienia zakładające konwersję kredytów na PLN ze stałą stopą procentową. Wobec spodziewanej obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku, ugody w takim kształcie nie dają kredytobiorcom większych korzyści. Na spadek zainteresowania ugodowym rozwiązaniem sporu wskazał również Sąd Polubowny przy KNF. W II kwartale 2023 r. ugodą zakończyło się 4081 postępowań, podczas gdy w I kwartale 2023 – 7194. Natomiast liczba zainicjowanych postępowań mediacyjnych spadła o ponad połowę z 10,8 tys. do 5,2 tys.

Lipiec 2023 r.: 220 prawomocnych wyroków dla frankowiczów

Korzystne wyroki dla klientów Grupy Kapitałowej Votum

prawomocne wyroki dla frankowiczow

W lipcu kancelarie należące do Grupy Kapitałowej Votum odniosły sukces w uzyskaniu 220 korzystnych orzeczeń przed sądami II instancji na rzecz osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich (dotyczących „nieważności” i „odfrankowienia”). Jeśli chodzi o pozytywne decyzje sądów I instancji, w poprzednim miesiącu osiągnięto 692 takie rozstrzygnięcia. Powyższe wyniki Grupy Kapitałowej Votum skomentował Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.:


Kacper Jankowski Votum S.A.

Lipiec był piątym miesiącem w tym roku, w którym przekroczyliśmy liczbę co najmniej 200 korzystnych wyroków prawomocnych. Dla porównania w ubiegłym roku taką liczbę osiągnęliśmy jedynie w grudniu. Na uwagę zasługuje również liczba wyznaczonych terminów sądowych w 2023 r. Aktualnie lista zawiadomień o posiedzeniach sądowych, które albo już odbyły się w tym roku, albo ich data zaplanowana jest do końca 2023 r., przekroczyła już liczbę terminów sądowych w sprawach naszych Klientów w całym 2022 r.

— Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

Skontaktuj się z nami, jeśli posiadasz lub już spłaciłeś kredyt CHF. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę z bankiem i sprawdzimy, czy możemy Ci pomóc.

Komentarze zostały udzielone dla portalu stockwatch.pl