20 grudnia to dla nas specjalna data, nie tylko ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, ale również na 13-lecie debiutu Votum SA na giełdzie papierów wartościowych. Jak przez te 13 lat zmieniła się Grupa Kapitałowa Votum?

Debiut Votum SA na GPW

Votum SA zadebiutowała na giełdzie papierów wartościowych 20 grudnia 2010 roku. Na otwarciu, cena praw do akcji wzrosła do 4,31 zł, czyli o 13,42% wobec ceny odniesienia, która wynosiła 3,80 zł za akcje. Podczas sesji giełdowej, kurs utrzymywał się niezmiennie powyżej ceny emisyjnej i osiągnął nawet poziom 4,60 zł za akcję. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz pracowników, z której Votum S.A. pozyskała 6,68 mln zł.

Votum SA kiedyś i dziś

W momencie debiutu na GPW Votum SA liczba Klientów spółki przekroczyła 60 tys. Dzisiaj jest to ponad 340 tys. Klientów, którym pomogliśmy zarówno w sprawach odszkodowawczych, jak i tych dotyczących sektora bankowego. Przez 13 lat, które minęło od naszego debiutu zmieniła się także struktura Grupy Kapitałowej Votum, która dzisiaj liczy ponad dwadzieścia podmiotów, a filar naszej działalności stanowią nie tylko sprawy dotyczące odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach, ale również pomoc frankowiczom i złotówkowiczom.

Ostatnie dwa lata to czas dynamicznego wzrostu Grupy, który znalazł odzwierciedlenie również w cenie akcji – w szczytowym momencie cena za jedną akcję osiągnęła poziom 59,00 zł. Wartość giełdową spółki szacuje się na kwotę ponad 568 mln zł.

Votum SA na giełdzie papierów wartościowych

Na przestrzeni lat Votum S.A. wypracowało silną pozycję na giełdzie. Od trzynastu lat Votum SA uczestniczy w życiu rynku kapitałowego budując przy tym długotrwałe relacje z jego uczestnikami. Konsekwentnie prowadzona komunikacja korporacyjna zapewnia naszym akcjonariuszom możliwość oceny sytuacji spółki na podstawie bieżących i kompleksowych informacji, a inwestorom zainteresowanym walorem spółki podjąć właściwe decyzje inwestycyjne.

To właśnie dzięki budowanej od lat strategii komunikowania z rynkiem kapitałowym, nasi akcjonariusze mogą decydować o dysponowaniu swoimi aktywami na podstawie aktualnych i łatwo dostępnych danych. Zależy nam na tym, aby Votum SA było postrzegane jako solidny partner w sporach z instytucjami rynku finansowego, zarówno w zakresie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach, jak i kredytobiorcom frankowym i złotówkowym. Budujemy markę Votum SA, jako spółki wartej zaufania inwestorów zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. 

Dziękujemy, że z nami jesteście!