Ofiary wypadków drogowych to w większości osoby, które nie przyczyniły się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Niestety brawura, a często również bezmyślność innych użytkowników drogi niekiedy prowadzi do tragedii.

Wypadek

Do wypadku doszło we wrześniu 2014 r., kiedy to kierująca samochodem osobowym w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo na oznakowanym skrzyżowaniu nie zachowała szczególnej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu motorem. Wskutek czego poszkodowany uderzył w prawy bok samochodu, a jego motor się zapalił.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała w postaci oparzenia termicznego głębokiego twarzy, szyi i kończyn górnych, urazu klatki piersiowej ze złamaniem kilku żeber, a także wieloodłamowego złamania łopatki prawej, stłuczenia płuc, odmy z płynem w opłucnej i stłuczenia nadnerczy.

Wsparcie Votum S.A.

W postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel przyznał na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 85.000,00 zł oraz dodatkowo zwrot kosztów opieki. Po dokładnej analizie sprawy eksperci Votum S.A. zdecydowali się jednak na złożenie pozwu na kwotę kolejnych 65.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

W toku procesu wypowiedzieli się między innymi biegli z zakresu ortopedii, psychiatrii i chirurgii plastycznej. Jednak z uwagi na konieczność oceny powstałych u poszkodowanego wielomiejscowych i rozległych blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych najbardziej znaczącą była opinia chirurga plastyka, biegły ten ustalił aż 89 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Natomiast ortopeda przyznał 15 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, a psychiatra wskazał na długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10 %. Tym samym biegli uznali, że poszkodowany mężczyzna na skutek wypadku doznał łącznie uszczerbku w wysokości 114% z czego 104% to uszczerbek o charakterze trwałym.

Po otrzymaniu opinii biegłych eksperci Votum zdecydowali się na rozszerzenie powództwa do kwoty 215.000,00, co wraz z wcześniej wypłaconym zadośćuczynieniem dałoby łączną kwotę 300.000,00 zł. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości.

Historia poszkodowanego mężczyzny pokazuje, że pomimo obaw warto zdecydować się na postępowanie sądowe, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie znacznie wyższych kwot niż ma to miejsce na drodze polubownych negocjacji. W przypadku Klienta Votum S.A. było to łącznie 300.000,00 zł zadośćuczynienia zamiast początkowo przyznanych 85.000,00 zł., które nie rekompensowały doznanej przez niego krzywdy.