Michał Budny, uczestnik I edycji projektu, 4. rok prawa, UWrUdział w Akademii Odszkodowań umożliwił mi szersze poznanie materii ubezpieczeniowej. Mocną stroną warsztatów było prowadzenie ich przez praktyków, osoby które na co dzień zajmują się kwestiami dotyczącymi ubezpieczeń i roszczeniami z nimi związanych. Zajęcia miały różnorodną tematykę, jednak każde z nich miało bezpośredni związek z pracą prawnika w sprawach odszkodowawczych. Dodatkowo dużym atutem było prowadzenie warsztatów w świetnej atmosferze. Udział w Akademii pozwolił mi również na rozpoczęcie praktyk w KAiRP A.Łebek i Wspólnicy, gdzie mogę brać czynny udział w prowadzonych przez Kancelarię sprawach, zaś udział w Akademii pozwolił mi spojrzeć na zdobytą w toku studiów wiedzę w sposób praktyczny, co umożliwiło mi lepsze wykonywanie otrzymywanych podczas praktyk zadań.

Czytaj również


Róża Bilska, uczestniczka I edycji projektu , 4. rok prawa, UWr

Udział w Akademii Odszkodowań, która została zorganizowana przez firmę Votum S.A. był wynikiem spontanicznej decyzji,

Michał Budny, uczestnik I edycji projektu, 4. rok prawa, UWr

Udział w Akademii Odszkodowań umożliwił mi szersze poznanie materii ubezpieczeniowej. Mocną stroną warsztatów było prowadzenie

Karolina Wysocka, uczestniczka I edycji projektu, 3. rok prawa, UWr

Akademia Odszkodowań Votum S.A. uzupełniła moją wiedzę o to, na co zwykle brakowało czasu na

Tomasz Kubata, uczestnik I edycji projektu, 3. rok prawa, UWr, obecnie Asystent w Departamencie Obsługi Klienta VOTUM S.A.

Warto wziąć udział, ponieważ przekazana wiedza jest praktyczna a nie teoretyczna Moim zdaniem bardzo dobrym