Róża Bilska, uczestniczka I edycji projektu , 4. rok prawa, UWrUdział w Akademii Odszkodowań, która została zorganizowana przez firmę Votum S.A. był wynikiem spontanicznej decyzji, po zobaczeniu plakatu promocyjnego na naszym wydziale.

Nigdy wcześniej nie spotkałam się z sytuacją kiedy prywatna firma podjęłaby się zorganizowania cyklu spotkań z wąskiej dziedziny prawa, mając w swojej ofercie spotkania z praktykami prawa, pracę na kazusach, szkolenia z zakresu przygotowywania pism procesowych, przygotowanie do praktyk czy ukazanie roli prawnika w sądzie. A wszystko to zwieńczone certyfikatem ukończenia Akademii Odszkodowań.

Tak bogata oferta nie pozostawiała wątpliwości, że warto partycypować w tym przedsięwzięciu.

Z perspektywy czasu mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że to był „strzał w dziesiątkę”. Udział w 10 spotkaniach, jakie odbyły się w ramach Akademii Odszkodowań zaowocował w bogatą wiedzę z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wysoki poziom merytoryczny prawników prowadzących spotkania, ich zaangażowanie i profesjonalizm były gwarancją tego, że zdobyte w czasie Akademii doświadczenie, będzie bardzo przydatne w przyszłej pracy.

To co warte podkreślenia i co z całą pewnością wpłynęło na sukces Akademii, to brak powtarzalności, pomimo że wszystko obracało się przecież w obszarze dochodzenia odszkodowań. Każde spotkanie prowadzone było przez inną osobę, która przedstawiała tę problematykę ze swojego punktu widzenia, który zawsze oparty był na bogatym doświadczeniu zawodowym. Prowadzący odpowiadali na każde nurtujące nas pytanie, zawsze starali się tak przedstawić problematykę poszczególnych zajęć żeby rozwiać wszelkie wątpliwości studentów.

W ramach Akademii zorganizowany był także konkurs. To bardzo ważne, że w połowie naszych spotkań mogliśmy się sprawdzić i zobaczyć jak przekazywana nam wiedza przydaje się w praktyce.

Już w trakcie Akademii zostałam przyjęta na 3-miesięczny staż w kancelarii Łebek i Wspólnicy, jednej z czołowych kancelarii na obszarze Dolnego Śląska, w departamencie spraw procesowych, który specjalizuje się w sprawach z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Praca w zespole doświadczonych i kompetentnych prawników, którzy na co dzień służyli pomocą w każdej sprawie, pokazywali jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela od samego początku – złożenia pozwu – aż po drugą instancję, jest niezwykle cennym doświadczeniem. Dodatkowo, co bardzo istotne, atmosfera jaka panowała w kancelarii sprzyjała efektywnej pracy i dawała poczucie, że w każdej sytuacji uzyska się wsparcie bardziej doświadczonych prawników.

Czytaj również


Róża Bilska, uczestniczka I edycji projektu , 4. rok prawa, UWr

Udział w Akademii Odszkodowań, która została zorganizowana przez firmę Votum S.A. był wynikiem spontanicznej decyzji,

Michał Budny, uczestnik I edycji projektu, 4. rok prawa, UWr

Udział w Akademii Odszkodowań umożliwił mi szersze poznanie materii ubezpieczeniowej. Mocną stroną warsztatów było prowadzenie

Karolina Wysocka, uczestniczka I edycji projektu, 3. rok prawa, UWr

Akademia Odszkodowań Votum S.A. uzupełniła moją wiedzę o to, na co zwykle brakowało czasu na

Tomasz Kubata, uczestnik I edycji projektu, 3. rok prawa, UWr, obecnie Asystent w Departamencie Obsługi Klienta VOTUM S.A.

Warto wziąć udział, ponieważ przekazana wiedza jest praktyczna a nie teoretyczna Moim zdaniem bardzo dobrym