Auxilia musi przeprosić za wprowadzanie klientów w błądAuxilia musi przeprosić za wprowadzanie klientów w błąd

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 25 lipca 2018 r. uznał, iż Auxilia sp. z o.o. wprowadzała w błąd klientów między innymi poprzez używanie hasła o treści „70% wyższe odszkodowanie”, tym samym Sąd przyznał rację VOTUM S.A. oraz EuCO S.A., które pozwały Auxilia sp. z o.o. o prowadzenie nieuczciwej reklamy swoich usług.

Według Sądu hasło używane przez spółkę jest nierzetelne i prowadzi do fałszywego, nieuzasadnionego przekonania, że wybór usług oferowanych przez Auxilia sp. z o.o. pozwoli uzyskać wyższe świadczenie odszkodowawcze niż w przypadku skorzystania z usług firm konkurencyjnych. Ponadto sąd wskazał, że celem owej reklamy porównawczej było przede wszystkim zdyskredytowanie konkurencji.

 

We wspomnianym wyroku zza nieuczciwą konkurencję uznano również reklamę Auxilii Sp. z o.o., informującą o „97,7% skuteczności sądowej”, co może wywołać błędne przekonanie u potencjalnego Klienta, który na tej podstawie mógł uznać, że dzięki skorzystaniu z usług spółki niemal na pewno uzyska odszkodowanie. Zwrócono również uwagę na fakt, iż Auxilia Sp. z o.o. nie informowała jakiego okresu dotyczyły dane oraz jakie sprawy zaliczano do spraw wygranych.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Auxilia sp. z o.o. zobowiązana jest do publikacji oświadczenia, którego treść podana została w uzasadnieniu Sądu – na swojej stronie, na stronie VOTUM S.A., EuCO S.A. oraz stronie Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (www.pidipo.pl). Ponadto Sąd zasądził również zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, a także zasądził wpłatę na cel społeczny kwoty 10 tys. zł.

Czytaj również


Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we

Zwrot składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wygrana frankowiczów

Zapadł kolejny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie frankowej prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach bankowych

W środowisku zajmującym się tematem kredytów frankowych ponownie zwrócono uwagę na pracę trwające nad ustawą

Ponad 200 tys. zł dla rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny

Do tragicznego wypadku, w którym zginął ojciec Klientów Votum doszło w 1997 r. Dwa lata