Czy pomimo zawarcia ugody możliwe jest uzyskanie dodatkowych świadczeń?Czy pomimo zawarcia ugody możliwe jest uzyskanie dodatkowych świadczeń?

Do wypadków samochodowych dochodzi w różnych okolicznościach. Wystarczy chwila nieuwagi kierowcy, nadmierna prędkość, czy trudne warunki atmosferyczne, aby doszło do tragedii. Klient Votum S.A. stracił żonę w jednym z takich zdarzeń.

Wypadek

Klient Votum S.A. stracił żonę w tragicznym wypadku przed 17 laty. Kobieta była pasażerem samochodu, którym kierował jej mąż. Natomiast sprawcą wypadku był inny uczestnik ruchu drogowego – kierowca ciężarówki, który nie zachował należytej ostrożności i wymusił pierwszeństwo przejazdu, doprowadzając tym samym do zderzenia pojazdów. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wsparcie Votum S.A.

Poszkodowany dopiero po 15 latach od wypadku zdecydował się skorzystać z pomocy Votum S.A. Mężczyzna pamiętał jedynie, że w związku z wypadkiem dochodził już roszczeń od zakładu ubezpieczeń, jednak nie potrafił określić jaką sumę otrzymał, nie posiadał również żadnych dokumentów z postępowania karnego oraz dotyczących decyzji wydanych przez ubezpieczyciela.

W związku z brakiem dokumentacji dotyczącej chociażby pojazdu sprawcy eksperci Votum S.A. skupili się przede wszystkim na jej uzyskaniu. Okazało się, że jedyny dokument możliwy do pozyskania zawiera jedynie informację o nazwisku osoby skazanej i podstawie na jakiej została skazana. Pomimo tak skąpych informacji i długiego czasu, jaki minął od zdarzenia złożono wniosek o wypłatę zadośćuczynienia należnego mężczyźnie.

W odpowiedzi ubezpieczyciel wskazał, że w tym samym roku, w którym tragicznie zginęła żona Klienta Votum S.A., w toku likwidacji szkody została zawarta ugoda na łączną kwotę 25.000,00 zł, która wyczerpuje wszelkie dalsze roszczenia, ponieważ poszkodowany akceptując jej warunki zrzekł się możliwości ubiegania się o wyższe odszkodowanie i wszelkie inne świadczenia w przyszłości.

Poszkodowany nie wiedział wówczas o możliwości uzyskania zadośćuczynienia za naruszenie jego dóbr osobistych, jakimi są silne więzi emocjonalne z żoną, które na skutek jej śmierci uległy zerwaniu. Dlatego też w toku likwidacji szkody zostały podjęte rozmowy negocjacyjne z ubezpieczycielem, który jednak odmówił dalszych wypłat. Jednocześnie wykazał przy tym, że nie posiada treści ugody, a jedynie zapisy w systemie jej dotyczące. Ugoda nie została odnaleziona lub została zniszczona z uwagi na czas, jaki minął od jej zawarcia.

Po długotrwałych negocjacjach oraz dzięki przedstawionej argumentacji prawnej ubezpieczyciel zmienił swoje stanowisko. Doszło do zawarcia ugody i wypłaty 20 000,00 zł na rzecz poszkodowanego mężczyzny. Przystano na takie warunki wyłącznie z uwagi na wysokie ryzyko procesowe – brak materiału dowodowego, w tym szczegółów dotyczących okoliczności wypadku i treści zawartej przed wielu laty ugody.

Sprawa poszkodowanego mężczyzny pokazuje, że nawet w sytuacjach w których od wypadku upłynęło wiele lat warto jeszcze raz podjąć kroki mające na celu uzyskanie należnego nam odszkodowania i zadośćuczynienia. Nawet, gdy przed laty została już zawarta ugoda z ubezpieczycielem możliwe jest uzyskanie dodatkowych świadczeń.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w