„Kancelarie odszkodowawcze kością w gardle samorządów prawniczych” – wypowiedź Prezesa PIDiPO„Kancelarie odszkodowawcze kością w gardle samorządów prawniczych” – wypowiedź Prezesa PIDiPO

Prezes PIDiPO wypowiedział się dla portalu Prawo.pl na temat funkcjonowania kancelarii odszkodowawczych w odniesieniu do rynku usług prawnych i nastroi na nim panujących.

Konkurencja czy komplementarność

 

Autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, że adwokaci i radcowie prawni chętnie pozbyliby się z rynku kancelarii odszkodowawczych, z którymi nie mogą skutecznie konkurować przez zakazy zawarte w swoich kodeksach. Według Naczelnej Rady Adwokackiej sposobem na rozwiązanie tego problemu miałaby być ustawa, zgodnie z którą usługi prawnicze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogliby świadczyć wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni. Tymczasem kancelarie odszkodowawcze prowadzone są w większości przez osoby nie będące adwokatami lub radcami prawnymi.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

 

Bartłomiej Krupa, prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, zapewnia natomiast, że zakres przedmiotowy obu działalności – doradców odszkodowawczych i prawników nie jest tożsamy. – Adwokaci proponują zdefiniowanie świadczenia usług prawniczych, jako udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentowanie osób, w tym występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami i urzędami. Doradca odszkodowawczy świadczy z kolei usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem strat, a poza czynnościami związanymi z reprezentacją przed ubezpieczycielem, wykonuje również szereg zadań o charakterze faktycznym, w tym w postaci gromadzenia dokumentacji czy dokumentowania rozmiarów szkody – mówi.

 

I dodaje, że nie postrzega swojej branży jako konkurencyjnej w stosunku do działalności adwokatów i radców prawnych. – Nasze działalności mają charakter komplementarny, a nie pokrywający się – mówi.

 

Zakaz reklamy i success fee

 

Część prawników jest zwolennikami wprowadzenia zmian w kodeksach etyki – m.in. w zakazie reklamy i success fee, które obecnie nie dotyczą kancelarii odszkodowawczych. Prace nad zmianami w Kodeksie Etyki Adwokatów są prowadzone, nieoficjalnie mówi się jednak, że nie będą to znaczące zmiany.

 

Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, przyznaje, że o dawna słychać głosy o konieczności dostosowania korporacji prawniczych do zmieniającego się otoczenia, w tym gospodarczego. – Nie sposób także nie zauważyć rosnącej liczby prawników, która z roku na rok zwiększa poziom konkurencji na rynku pomocy prawnej. Niestety wieloletnia tradycja nie nadąża za potrzebami rynku i to, wydaje się, jest obecnie kluczowym zagadnieniem. Tyle tylko, że tak zasady wynagradzania, jak i reklamy uregulowane zostały nie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, ale w wewnętrznych aktach prawnych przyjętych przez same korporacje – przypomina.

 

W artykule znajdują się również odniesienia do prac trwających nad projektem ustawy dotyczącym regulacji rynku odszkodowawczego.

 

Prawnicy szansy na ucywilizowanie rynku dopatrują się w senackim projekcie regulującym rynek kancelarii odszkodowawczych. Przewiduje on, że kwota wynagrodzenia za usługi doradcy nie może być wyższa niż 20 proc. uzyskanej rekompensaty. Zakazuje też bezpośredniej akwizycji lub reklamy usług doradztwa odszkodowawczego, a także prowadzenia ich w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w karetkach, domach pogrzebowych, na cmentarzach, budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w urzędów, sądów, prokuratury. Nie będzie można też jej prowadzić w miejscu zamieszkania poszkodowanego lub jego najbliższej rodziny.

 

Jednak stanowisko Rządu w tej sprawie jasno pokazuje, że choć Rada Ministrów jest za dalszymi pracami nad senackim projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, ale chce również wprowadzenia zmian o które postulowały kancelarie odszkodowawcze. Tym samym stanowisko Rządu w wielu obszarach powiela argumentację prezentowaną w toku prac legislacyjnych, co niesie nadzieję na pozytywne efekty dalszych prac nad projektem.

Czytaj również


W jakiej sytuacji możliwa jest waloryzacja renty?

Skutki wypadków komunikacyjnych niekiedy są odczuwalne nawet kilkanaście lat od zdarzenia. Zwłaszcza najcięższe obrażenia, takie

Kolejny sukces frankowiczów

W dniu 4 grudnia 2019 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię

Listopadowe wyroki frankowe

Na początku października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytu hipotecznego indeksowanego do

Nowe kary dla nietrzeźwych kierowców

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków drogowych, a do ich przyczyn można zaliczyć między innymi