Kapitalizacja renty dla 18-latki potrąconej przez samochódKapitalizacja renty dla 18-latki potrąconej przez samochód

W wieku 18-lat myśli się o tym jak będzie wyglądać nasza przyszłość, a decyzje jakie wówczas podejmujemy często mają wpływ na resztę naszego życia. Co w sytuacji, kiedy jesteśmy pozbawieni możliwości wyboru, a jedna chwila zmienia nie tylko nasze dotychczasowe życie, ale również znacząco ogranicza perspektywy na przyszłość. Czy młoda osoba, która wcześniej nie pracowała może otrzymać rentę z tytułu utraconych możliwości zarobkowych? Przypadek klientki Votum S.A. pokazuje, że tak.

Wypadek

 

Klientka Votum S.A. uległa wypadkowi w grudniu 2014 r., kiedy to została potrącona przez nadjeżdżający samochód. 18 – letnia wówczas poszkodowana doznała bardzo rozległych obrażeń, w tym urazu czaszkowo–mózgowego z ostrym krwiakiem podtwardówkowym i krwawieniem podpajęczynówkowym, a także rozległych złamań kości czaszki, miednicy oraz podudzia prawego z przemieszczeniem. Od początku obawiano się, że dziewczyna nie odzyska pełnej sprawności ruchowej.

 

Ugoda z ubezpieczycielem

 

Dochodzenia wypłaty roszczeń od ubezpieczyciela podjęło się Votum S.A. W wyniku negocjacji jakie spółka podjęła z zakładem ubezpieczeń udało się wypracować ugodę w zakresie zadośćuczynienia. Wyłączono przy tym z ugody świadczenia rentowe, które zostały uznane przez ubezpieczyciela za nieudowodnione, podczas gdy całość dokumentacji szkodowej, a w szczególności zakres i charakter następstw doznanych urazów jednoznacznie potwierdzały zasadność roszczenia o rentę.

 

Poszkodowana bowiem, mimo iż porusza się samodzielnie ma poważne trudności w wykonywaniu wielu czynności dnia codziennego, takich jak: samodzielne załatwienie spraw poza domem, niezależnie od tego, czy są to sprawy urzędowe, zwykłe zakupy czy wizyta u lekarza, a także przygotowanie posiłków, samodzielne ubranie się, czy wykonywanie cięższych prac fizycznych. Poszkodowana została również uznana za osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolną do pracy, samodzielnej egzystencji oraz wymagającą stałej opieki.

 

Starania o rentę

 

Po realizacji ugody w zakresie zadośćuczynienia podjęto dalsze czynności, celem uzyskania na rzecz poszkodowanej świadczeń rentowych. W pierwszej kolejności eksperci Votum S.A. skupili się przede wszystkim na dalszym uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji w zakresie roszczeń rentowych, a w szczególności decyzji ZUS, orzeczeń lekarskich, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także rachunków potwierdzających ponoszone koszty. Do zgromadzonej dokumentacji dołączono również oświadczenia o zakresie koniecznej opieki sprawowanej nad poszkodowaną.

 

Na podstawie zebranej dokumentacji sprecyzowano roszczenie o ustalenie i wypłatę na rzecz poszkodowanej renty uzupełniającej z tytułu utraconych możliwości zarobkowych w związku z całkowitą niezdolnością do pracy. Tym razem ubezpieczyciel sprawcy wypadku uwzględnił roszczenie w pełnej zgłoszonej kwocie i na rzecz poszkodowanej ustalono rentę wyrównawczą w kwocie 735 zł miesięcznie oraz wypłacono wyrównanie za okresy przeszłe w łącznej kwocie 8.758,24 zł.

 

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

 

W następnej kolejności podjęto działania zmierzające do uzyskania dla poszkodowanej renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Zawnioskowano między innymi o powołanie komisji lekarskich, a także przeprowadzenie wywiadu w domu poszkodowanej. Wszystkie te działania miały na celu udokumentowanie faktycznego stanu, w jakim znajduje się poszkodowana. Zaangażowanie ekspertów Votum S.A. nie zakończyło się na etapie opracowywania dokumentacji, przedstawiciele spółki byli obecni również podczas wspomnianego wcześniej wywiadu, co było znacznym wsparciem dla rodziny.

 

Dzięki ich działaniom udało się uzyskać rentę tytułem zwiększonych potrzeb w wysokości 365 zł miesięcznie oraz wyrównanie w wysokości 3650 zł. Ponadto podjęto negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem w celu kapitalizacji renty. Ostateczna kwota ugody wyniosła 350 000 zł. Co więcej zapewniono poszkodowanej sfinansowanie przez ubezpieczyciela aktywizacji zawodowej dopasowanej do jej ograniczonych możliwości, co znacznie ułatwi jej codzienną egzystencję w przyszłości.

 

Przypadek potrąconej pieszej pokazuje, że pomoc specjalistów umożliwia odniesienie sukcesu, nawet w przypadku początkowej odmowy wypłaty należnych świadczeń przez ubezpieczyciela. Efektem ciężkiej pracy specjalistów było nie tylko wypłacenie znacznej sumy pieniędzy, która pozwoli na poprawę codziennej egzystencji poszkodowanej, ale również zagwarantowanie jej możliwość rozwoju zawodowego, czego na początku dorosłego życia została pozbawiona przez wypadek i jego skutki. Dzięki dodatkowym środkom poszkodowana będzie mogła uzyskać częściową samodzielność i w przyszłości podjąć pracę dopasowaną do jej ograniczonych możliwości zdrowotnych.

Czytaj również


Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we

Zwrot składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wygrana frankowiczów

Zapadł kolejny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie frankowej prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach bankowych

W środowisku zajmującym się tematem kredytów frankowych ponownie zwrócono uwagę na pracę trwające nad ustawą

Ponad 200 tys. zł dla rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny

Do tragicznego wypadku, w którym zginął ojciec Klientów Votum doszło w 1997 r. Dwa lata