Kapitalizacja renty szansą dla osoby poszkodowanej w wypadku



Kapitalizacja renty szansą dla osoby poszkodowanej w wypadku

Ofiary wypadków drogowych to w większości osoby, które nie przyczyniły się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Niestety brawura, a często również bezmyślność innych użytkowników drogi prowadzi do tragedii. Klient Votum S.A. na skutek wypadku musiał zmienić plany na przyszłość.

Wypadek

Do tragicznego wypadku w którym ucierpiał 17-latek doszło z winy kierowcy samochodu, którego był pasażerem. Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków jazdy, na skutek czego stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewe poboczne, a następnie uderzył w drzewo.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Nastolatek doznał poważnych obrażeń – doszło do stłuczenia mózgu, niedowładu połowicznego prawostronnego oraz pourazowej niewydolności krążeniowej i oddechowej. Konieczne okazało się być wielomiesięczne leczenie, w trakcie którego u poszkodowanego zdiagnozowano dalsze następstwa neurologiczne doznanych urazów, między innymi zaburzenia funkcji pamięciowych, zaburzenia mowy oraz afonię.

Z upływem czasu i rehabilitacji stan zdrowia poszkodowanego ulegał stopniowej poprawie, po dwóch latach od zdarzenia mógł wykonywać proste prace niewymagające pełnej sprawności fizycznej i psychicznej.

Skutki wypadku

Poszkodowany w momencie wypadku był uczniem zasadniczej szkoły zawodowej o specjalności mechanik samochodowy. Na skutek doznanych obrażeń nie mógł ukończyć szkoły, a tym samym uzyskać uprawnień do wykonywania zawodu mechanika samochodowego.

Po wypadku poszkodowany próbował podjąć zatrudnienie w kilku warsztatach samochodowych, lecz nie dawał sobie rady. Nie podjął nauki innego zawodu, ale okresowo podejmował pracę na pół etatu polegające miedzy innymi na sprzątaniu obiektów.

Wypadek przekreślił plany zawodowe młodego mężczyzny i jednocześnie wykluczył go z rynku pracy. Poszkodowany stał się niezdolny do pracy i wykonywania zawodu, w którym się kształcił i który był zgodny z jego zainteresowaniami.

Decyzja ubezpieczyciela

Decyzją ubezpieczyciela poszkodowany nastolatek otrzymał rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie 1.270,00 zł miesięcznie. Dopiero cztery lata później młody mężczyzna zdecydował się skorzystać z pomocy Votum S.A.

W rezultacie działań podjętych przez ekspertów Votum S.A. ubezpieczyciel przyznał Poszkodowanemu rentę wyrównawczą w kwocie 241,68 zł oraz wyrównanie w kwocie 5.093,71 zł. Przy wyliczeniu renty przyjęto przeciętne wynagrodzenie rynkowe netto na stanowisku mechanika samochodowego pomniejszone o kwotę otrzymywanej przez poszkodowanego renty z ZUS oraz zachowanych możliwości zarobkowych w ramach częściowej niezdolności do pracy.

W toku dalszego prowadzenia sprawy eksperci Votum S.A. ustalili, że poszkodowany podjął pracę i osiąga stałe miesięczne dochody, tym samym znacznemu ograniczeniu uległy również jego zwiększone potrzeby. Nie było zatem podstaw do waloryzacji wypłacanej renty.

W tej sytuacji młody mężczyzna wyraził zgodę rozpoczęcia negocjacji w zakresie kapitalizacji renty. W wyniku podjętych rozmów wypracowano propozycję wypłaty jednorazowego świadczenia w kwocie 650.000,00 zł w miejsce renty płatnej okresowo.

Środki uzyskane dzięki kapitalizacji renty pozwolą poszkodowanemu na usamodzielnienie się, zakup mieszkania z przeznaczeniem na wynajem i osiąganie stałych przychodów, bez ryzyka negatywnej weryfikacji przez ubezpieczyciela i ograniczenia płatności renty. Kapitalizacja renty umożliwia zagospodarowanie środków w sposób najbardziej optymalny dla osoby poszkodowanej, niezależnie czy przeznaczy je na specjalistyczną rehabilitację oraz leczenie lub inwestycje, które pozwolą ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Opieka po wypadku – odszkodowanie

Osobie poszkodowanej w wypadku może należeć się kilka różnych świadczeń, takich jak: zadośćuczynienie, renta, zwrot

Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2020 – gratulujemy sukcesu!

W tym roku odbyła się 18. edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Pomimo nietypowych okoliczności w