Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowejKolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. Eksperci Grupy Kapitałowej Votum odnieśli kolejny sukces – Sąd właśnie wydał nakaz zapłaty. Jest to drugi nakaz zapłaty wydany z urzędu przeciwko temu samemu bankowi w przeciągu zaledwie dwóch tygodni kalendarzowych.

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny wydał z urzędu kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko bankowi. Sąd nakazał zapłacić kredytobiorcom solidarnie kwotę blisko 23 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty oraz zapłacić kwotę ponad 2 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, albo wnieść w tym terminie sprzeciw.

 

 

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

 

 

Dzięki zaangażowaniu ekspertów w stosunkowo krótkim czasie wypracowano rozwiązanie korzystne dla kredytobiorcy. Sąd z urzędu wydał nakaz zapłaty, uznając tym samym że roszczenie jest zasadne, a okoliczności sprawy nie budzą żadnych wątpliwości.

Czytaj również


Amputacja nogi – czy ubezpieczyciel pokryje koszty protezowania?

Praca na budowie to niezwykle wymagające zajęcie, zwłaszcza w przypadku pracy na wysokości. Czasem wystarczy

Eksperci o kredytach frankowych

Co raz więcej frankowiczów decyduje się powierzyć swoją sprawę kancelarii prawnej. Przyczyniło się do tego

300 tys. zł dla poszkodowanego motocyklisty

Ofiary wypadków drogowych to w większości osoby, które nie przyczyniły się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

W jaki sposób banki realizują obowiązek informacyjny wobec kredytobiorcy

Kredytobiorcy, którzy zmagają się z konsekwencjami zaciągnięcia kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego