List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy VOTUM S.A.Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu VOTUM S.A. mam zaszczyt oddać w Państwa ręce Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2011. Był to pierwszy pełny rok obrotowy, w którym VOTUM S.A. było spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak wiemy, był to także rok, w którym polska i światowa gospodarka zmagały się z drugą falą kryzysu finansowego, co wiązało się z silnymi spadkami cen walorów na światowych giełdach.

 

Także walory VOTUM S.A. odczuły w miesiącach letnich załamanie kursu. Jednak odbudowywany przez ostatnie miesiące kurs akcji i systematycznie testowane jego maksima utwierdzają nas w przekonaniu, że było to załamanie nieuzasadnione. Przede wszystkim dlatego, że szło ono w parze z tendencjami wzrostowymi w samej spółce. W roku 2011 zanotowaliśmy ponad 20% wzrost sprzedaży w stosunku do 2010 i 2009 roku. Działalność kancelarii odszkodowawczych jest bardzo odporna na wahania koniunktury, spowolnienie gospodarcze czy niepewność na rynkach finansowych. Paradoksalnie kryzys wzmaga nawet potrzebę korzystania z profesjonalistów w procesie likwidacji szkód. Należy zauważyć, że rynek usług doradców odszkodowawczych wciąż się rozwija i choć świadomość społeczeństwa jest coraz wyższa, a liczba naszych klientów rośnie z każdym rokiem, to jednak statystyki pokazują, że wciąż w Polsce likwiduje się zdecydowanie mniej szkód niż w innych krajach Unii Europejskiej, a wypłacane kwoty są zdecydowanie niższe.

Polityka ubezpieczycieli ograniczania wypłat odszkodowań powoduje, że coraz większą rolę w uzyskiwaniu świadczeń dla naszych klientów odgrywa Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.. Konsekwentna polityka kierowania na drogę sądową spraw, w których ubezpieczyciele zaniżyli kwoty świadczeń sprawia, że również w najbliższych latach znaczenie KAiRP w zakresie podstawowej działalności Grupy Kapitałowej będzie coraz większe.

 

Publikując niniejsze sprawozdanie możemy pochwalić się dalszą systematyczną realizacją podjętych w prospekcie emisyjnym zadań. Główny i najważniejszy cel emisyjny, jakim jest rozbudowa NZOZ PCRF VOTUM-RehaPlus wchodzi w fazę realizacji – podpisana przed kilkoma dniami umowa o generalne wykonawstwo przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w kwietniu tego roku. Natomiast rozwój zależnych spółek działających za granicą powoduje, że ich udział w wyniku Grupy Kapitałowej VOTUM jest coraz większy.

 

Jedną z ważniejszych informacji dla akcjonariuszy VOTUM S.A. była w ostatnich miesiącach decyzja zarządu VOTUM S.A. o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za rok 2011 oraz przyjęciu polityki wypłaty dywidendy w kolejnych latach.
Pragnę na koniec podziękować Władzom Spółek Zależnych, Pracownikom i Współpracownikom, a w szczególności Kadrze Menedżerskiej VOTUM S.A. za ogromne zaangażowanie, wytrwałość i ciężką pracę, dzięki której zarówno spółka VOTUM, jak i cała Grupa Kapitałowa mogły rozwijać się i realizować wyznaczone cele. Chciałbym również w imieniu swoim i całego zarządu podziękować Akcjonariuszom za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni.
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy VOTUM S.A.

Czytaj również


Wybuch gazu w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest zajęciem niezwykle trudnym i wymagającym, w dodatku wiąże się z

E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?

Kolejny projekt Tarczy Antykryzysowej, który został przyjęty przez Rząd obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej.

Frankowicze: 12 nakazów zapłaty w ciągu 3 dni roboczych!

Okres kwarantanny sprawił, że wielu frankowiczów znalazło czas na to, aby nie tylko śledzić aktualności

Wypadek za granicą – co warto wiedzieć

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz znoszeniem kolejnych restrykcji przez rząd co raz więcej