Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy VOTUM S.A.

VOTUM /

Aktualności / Z firmy / List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy VOTUM S.A.

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy VOTUM S.A.

24 kwietnia 2012

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu VOTUM S.A. mam zaszczyt oddać w Państwa ręce Raport roczny Grupy Kapitałowej VOTUM za rok 2011. Był to pierwszy pełny rok obrotowy, w którym VOTUM S.A. było spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jak wiemy, był to także rok, w którym polska i światowa gospodarka zmagały się z drugą falą kryzysu finansowego, co wiązało się z silnymi spadkami cen walorów na światowych giełdach.

 

Także walory VOTUM S.A. odczuły w miesiącach letnich załamanie kursu. Jednak odbudowywany przez ostatnie miesiące kurs akcji i systematycznie testowane jego maksima utwierdzają nas w przekonaniu, że było to załamanie nieuzasadnione. Przede wszystkim dlatego, że szło ono w parze z tendencjami wzrostowymi w samej spółce. W roku 2011 zanotowaliśmy ponad 20% wzrost sprzedaży w stosunku do 2010 i 2009 roku. Działalność kancelarii odszkodowawczych jest bardzo odporna na wahania koniunktury, spowolnienie gospodarcze czy niepewność na rynkach finansowych. Paradoksalnie kryzys wzmaga nawet potrzebę korzystania z profesjonalistów w procesie likwidacji szkód. Należy zauważyć, że rynek usług doradców odszkodowawczych wciąż się rozwija i choć świadomość społeczeństwa jest coraz wyższa, a liczba naszych klientów rośnie z każdym rokiem, to jednak statystyki pokazują, że wciąż w Polsce likwiduje się zdecydowanie mniej szkód niż w innych krajach Unii Europejskiej, a wypłacane kwoty są zdecydowanie niższe.

Polityka ubezpieczycieli ograniczania wypłat odszkodowań powoduje, że coraz większą rolę w uzyskiwaniu świadczeń dla naszych klientów odgrywa Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.. Konsekwentna polityka kierowania na drogę sądową spraw, w których ubezpieczyciele zaniżyli kwoty świadczeń sprawia, że również w najbliższych latach znaczenie KAiRP w zakresie podstawowej działalności Grupy Kapitałowej będzie coraz większe.

 

Publikując niniejsze sprawozdanie możemy pochwalić się dalszą systematyczną realizacją podjętych w prospekcie emisyjnym zadań. Główny i najważniejszy cel emisyjny, jakim jest rozbudowa NZOZ PCRF VOTUM-RehaPlus wchodzi w fazę realizacji – podpisana przed kilkoma dniami umowa o generalne wykonawstwo przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w kwietniu tego roku. Natomiast rozwój zależnych spółek działających za granicą powoduje, że ich udział w wyniku Grupy Kapitałowej VOTUM jest coraz większy.

 

Jedną z ważniejszych informacji dla akcjonariuszy VOTUM S.A. była w ostatnich miesiącach decyzja zarządu VOTUM S.A. o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z zysku za rok 2011 oraz przyjęciu polityki wypłaty dywidendy w kolejnych latach.
Pragnę na koniec podziękować Władzom Spółek Zależnych, Pracownikom i Współpracownikom, a w szczególności Kadrze Menedżerskiej VOTUM S.A. za ogromne zaangażowanie, wytrwałość i ciężką pracę, dzięki której zarówno spółka VOTUM, jak i cała Grupa Kapitałowa mogły rozwijać się i realizować wyznaczone cele. Chciałbym również w imieniu swoim i całego zarządu podziękować Akcjonariuszom za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni.
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy VOTUM S.A.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

wypadek w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie OC rolników może pomóc nie tylko rolnikom, którzy doznali urazu podczas pracy w gospodarstwie. W wielu przypadkach korzystają z nich także członkowie rodziny, którzy poniosły uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku w obejściu lub na polu.

autobus

Jadąc komunikacją miejską, powierzamy swoje bezpieczeństwo kierowcy. Nie zawsze jednak gwarantuje to, że podczas podróży nic nam się nie stanie. Poznaj historię pnia Anieli, klientki VOTUM S.A.

uraz psychiczny

Choć zazwyczaj urazy po wypadkach komunikacyjnych kojarzą się z obiciami czy złamaniami, nie wolno zapominać o psychicznych konsekwencjach wypadków.

kask

Pan Łukasz uległ wypadkowi na motorowerze. Jaki świadczenia otrzymał? Czy urazy, których doznał jeszcze przed przedmiotowym wypadkiem, miały w tym wypadku znaczenie? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie