Makmedia o przyszłości branży odszkodowawczej w świetle proponowanych regulacjiMakmedia o przyszłości branży odszkodowawczej w świetle proponowanych regulacji

Votum S.A. jest istotnym uczestnikiem rynku odszkodowawczego, dlatego udział w debacie publicznej dotyczącej prac nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest dla spółki równie istotny jak podstawowa działalność spółki polegająca na uzyskiwaniu należnych świadczeń dla osób, które doznały szkody.

Senat obecnie pracuje nad regulacjami dotyczącymi branży odszkodowawczej. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie maksymalnych stawek wynagrodzeń, jakie pobierają kancelarie występujące w imieniu klientów o odszkodowania. Jednak prace te budzą sporo kontrowersji, między innymi ze względu na fakt, iż wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzeń dla kancelarii odszkodowawczych dotknie przede wszystkim klientów, a to ich dobro jest dla Votum SA kluczowe.

 

Bartłomiej Krupa, prezes Votum uważa, że badania poprzedzające prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były przeprowadzone rzetelnie, a wprowadzenie stawki maksymalnej wynagrodzenia oparto na domniemaniu, że stawki kancelarii odszkodowawczych są na wysokim poziomie. Należy jednak pamiętać, że rynek odszkodowawczy jest bardzo zróżnicowany i działa na nim wiele podmiotów, co wymusza utrzymanie prowizji na określonym poziomie, który waha się od kilkunastu do dwudziestu kilku procent. Jak podkreślają autorzy artykułu: „Wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia spowoduje, że kancelarie będą rezygnowały ze spraw o najniższej wartości. W takiej sytuacji ucierpią klienci.”

 

Prezes porusza także inną kwestię, która została ujęta w projekcie, a nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w branży, mianowicie jest to sposób przekazywania klientom środków odszkodowawczych. Sytuacje, w których nie wypłacono odszkodowań klientom było marginalnym zjawiskiem, a przez ich pryzmat oceniana jest cała branża. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w regulacjach formowane są przez ubezpieczycieli, a nie klientów. Natomiast z informacji KNF, UOKIK i Rzecznika Finansowego wynika, że ilość skarg na kancelarie odszkodowawcze jest dużo mniejsza niż na ubezpieczycieli.

 

Bartłomiej KrupaJednocześnie Prezes Votum SA zauważa, że pomimo wcześniej wspomnianych negatywnych opinii na temat branży odszkodowawczej, będących wynikiem przeprowadzonych badań samo wprowadzenie wyższych standardów jest zjawiskiem pozytywnym i umożliwia rozwój dużym firmom odszkodowawczym, takim jak Votum SA., która zajmuje się nie tylko szkodami osobowymi, ale również szkodami rzeczowymi. Zwłaszcza w tym ostatnim zakresie przewidywany jest wzrost sprzedaży, wynikający zarówno ze szkód w pojazdach w oparciu o cesje wierzytelności, jak i związany z dochodzeniem roszczeń dla frankowiczów. Ponadto w II kwartale pojawiły się pierwsze odszkodowania z tytułu stanów wegetatywnych, które zajmują ważne miejsce wśród działań podejmowanych przez Votum SA.

 

Jednak niezależnie od planów na przyszłość, czy też różnych kierunków działania obieranych w poszczególnych gałęziach prowadzonej działalności nadrzędną wartość dla Votum SA stanowi dobro klienta.

 

Z treścią artykułu można się zapoznać na stronie Makmedia.

Czytaj również


Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we

Zwrot składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wygrana frankowiczów

Zapadł kolejny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie frankowej prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach bankowych

W środowisku zajmującym się tematem kredytów frankowych ponownie zwrócono uwagę na pracę trwające nad ustawą

Ponad 200 tys. zł dla rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny

Do tragicznego wypadku, w którym zginął ojciec Klientów Votum doszło w 1997 r. Dwa lata