Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Makmedia o przyszłości branży odszkodowawczej w świetle proponowanych regulacji

VOTUM /

Aktualności / Z mediów / Makmedia o przyszłości branży odszkodowawczej w świetle proponowanych regulacji

Makmedia o przyszłości branży odszkodowawczej w świetle proponowanych regulacji

10 lipca 2018
votum sa

Votum S.A. jest istotnym uczestnikiem rynku odszkodowawczego, dlatego udział w debacie publicznej dotyczącej prac nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest dla spółki równie istotny jak podstawowa działalność spółki polegająca na uzyskiwaniu należnych świadczeń dla osób, które doznały szkody.

 

Senat obecnie pracuje nad regulacjami dotyczącymi branży odszkodowawczej. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie maksymalnych stawek wynagrodzeń, jakie pobierają kancelarie występujące w imieniu klientów o odszkodowania. Jednak prace te budzą sporo kontrowersji, między innymi ze względu na fakt, iż wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzeń dla kancelarii odszkodowawczych dotknie przede wszystkim klientów, a to ich dobro jest dla Votum SA kluczowe.

 

Bartłomiej Krupa, prezes Votum uważa, że badania poprzedzające prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były przeprowadzone rzetelnie, a wprowadzenie stawki maksymalnej wynagrodzenia oparto na domniemaniu, że stawki kancelarii odszkodowawczych są na wysokim poziomie. Należy jednak pamiętać, że rynek odszkodowawczy jest bardzo zróżnicowany i działa na nim wiele podmiotów, co wymusza utrzymanie prowizji na określonym poziomie, który waha się od kilkunastu do dwudziestu kilku procent. Jak podkreślają autorzy artykułu: „Wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia spowoduje, że kancelarie będą rezygnowały ze spraw o najniższej wartości. W takiej sytuacji ucierpią klienci.”

 

Prezes porusza także inną kwestię, która została ujęta w projekcie, a nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w branży, mianowicie jest to sposób przekazywania klientom środków odszkodowawczych. Sytuacje, w których nie wypłacono odszkodowań klientom było marginalnym zjawiskiem, a przez ich pryzmat oceniana jest cała branża. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w regulacjach formowane są przez ubezpieczycieli, a nie klientów. Natomiast z informacji KNF, UOKIK i Rzecznika Finansowego wynika, że ilość skarg na kancelarie odszkodowawcze jest dużo mniejsza niż na ubezpieczycieli.

 

Bartłomiej KrupaJednocześnie Prezes Votum SA zauważa, że pomimo wcześniej wspomnianych negatywnych opinii na temat branży odszkodowawczej, będących wynikiem przeprowadzonych badań samo wprowadzenie wyższych standardów jest zjawiskiem pozytywnym i umożliwia rozwój dużym firmom odszkodowawczym, takim jak Votum SA., która zajmuje się nie tylko szkodami osobowymi, ale również szkodami rzeczowymi. Zwłaszcza w tym ostatnim zakresie przewidywany jest wzrost sprzedaży, wynikający zarówno ze szkód w pojazdach w oparciu o cesje wierzytelności, jak i związany z dochodzeniem roszczeń dla frankowiczów. Ponadto w II kwartale pojawiły się pierwsze odszkodowania z tytułu stanów wegetatywnych, które zajmują ważne miejsce wśród działań podejmowanych przez Votum SA.

 

Jednak niezależnie od planów na przyszłość, czy też różnych kierunków działania obieranych w poszczególnych gałęziach prowadzonej działalności nadrzędną wartość dla Votum SA stanowi dobro klienta.

 

Z treścią artykułu można się zapoznać na stronie Makmedia.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

votum sa

Mówiąc o pomocy prawnej dla osób poszkodowanych w wypadku, myśli się przede wszystkim o wsparciu ich w żmudnym procesie uzyskiwania odszkodowania i zadośćuczynienia, a co z kosztami leczenia w prywatnej placówce? Czy ubezpieczyciel może zwrócić poszkodowanemu w wypadku nakłady poniesione przez niego na rehabilitację i leczenie?strzałka

votum

Dzięki staraniom Votum S.A. bliscy myśliwego, który niemal 20 lat temu zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku na polowaniu otrzymali należne im świadczenia. Dowiedz się, co można zrobić, kiedy rodzina poszkodowanego nie dysponuje dokumentacją dotyczącą wypadku i minęło od niego wiele lat.strzałka

votum

Pierwszym skojarzeniem ze słowem wypadek są zazwyczaj obrażenia ciała, to właśnie one wysuwają się na pierwszy plan. Co dzieje się w sytuacji, kiedy oprócz człowieka ucierpi również jego własność? Ile dla sportowca znaczy jego sprzęt i możliwość treningu? Co zrobić jeśli wypadek zdarzył się poza granicami kraju? Przeczytaj się i dowiedz się, jak specjaliści Votum S.A. uzyskali należne świadczenie dla kolarza poszkodowanego w wypadku.strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

Rzeczpospolita odwołuje się do spraw prowadzonych przez Votum S.A. dotyczących wypłaty świadczeń dla rodzin, które wyniku wypadku utraciły możliwość kontaktu z bliskimi znajdującymi się w stanie śpiączki lub w stanie wegetatywnym.strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie