Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Miałeś wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Sprawdź, jak odzyskać odszkodowanie!

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Miałeś wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Sprawdź, jak odzyskać odszkodowanie!

Miałeś wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Sprawdź, jak odzyskać odszkodowanie!

11 września 2018
rolnik

 

 

Kiedy ulegamy wypadkowi komunikacyjnemu, oczywistym jest, że będziemy walczyć o odszkodowanie z OC sprawcy, które każdy właściciel samochodu musi mieć. Mało kto wie, że rolnicy również mają obowiązek posiadania OC, a co za tym idzie – w razie wypadku w gospodarstwie rolnym, również z tego tytułu możemy dochodzić odszkodowania.

 

 

 

 

Wypadek podczas zbiorów

 

W 2002 r. na terenie gospodarstwa rolnego, w którym trwały czynności związane z obróbką niedawno zebranego lnu, poszkodowana uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Niestety miał on bardzo poważne konsekwencje – doszło do urazowej amputacji prawej ręki. Rozmiar powstałych obrażeń oraz ich następstwa spowodowały, że poszkodowana stała się osobą niezdolną do pracy.

 

Odszkodowanie po 15 latach od wypadku

 

Poszkodowana zdecydowała się skorzystać z pomocy Kancelarii Odszkodowawczej dopiero 15 lat po wypadku. Specjaliści z Votum S. A. musieli więc przede wszystkim jak najszybciej uzupełnić dokumentację dotyczącą okoliczności wypadku oraz ustalić, czy pracodawca kobiety posiadał OC, które obejmowałoby skutki wypadku, który miał miejsce. Po ustaleniu powyższych informacji, dokonano zgłoszenia roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

 

Początkowo ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanej kwotę bezsporną w wysokości 8 316,00 zł. Dopiero po podjęciu działań przez ekspertów Votum S.A. oraz uzupełnieniu dalszej dokumentacji ubezpieczyciel uznał za zasadne dopłatę kwoty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 74.844,00 zł.

 

 

sprawdz-jak

 

 

Ponadto w toku prowadzonego postępowania ubezpieczyciel wystąpił z propozycją polubownego zakończenia sporu, uznając uszczerbek na zdrowiu określony przez ZUS na poziomie 65%. Przedstawił ostateczną propozycję ugody opiewającą na 170.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Tym samym dopłata do dotychczas wypłaconych świadczeń wyniosła 82.840,00 zł. Z porozumienia zawartego z ubezpieczycielem zostały wyłączone roszczenia rentowe, o które Votum S. A. również walczyło na rzecz Klientki.

 

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb i niezdolności do pracy

 

Klientka Votum była niezdolna do pracy, zatem kolejnym krokiem, żeby jej pomóc, było zgromadzenie dokumentacji pod kątem roszczeń o rentę. Działania Votum S. A. na typ etapie sprawy przebiegały dwutorowo. W przypadku renty tytułem zwiększonych potrzeb podjęto z ubezpieczycielem rozmowy zmierzające do jej kapitalizacji. Ostatecznie osiągnięto porozumienie na łączną kwotę w wysokości 70.000,00 zł.

 

Ponadto podjęto kroki zmierzające do przyznania poszkodowanej renty z tytułu niezdolności do pracy. Początkowo wypłacono kwotę w wysokości 13.066,79 zł za okres 3 lat wstecz oraz przyznano poszkodowanej rentę w wysokości 353,00 zł miesięcznie na przyszłość. Również w tym przypadku zdecydowano się na podjęcie rozmów z ubezpieczycielem w celu kapitalizacji renty – ostatecznie łączna kwota kapitalizacji wyniosła 24.000,00 zł. Wypłacona kwota obejmowała okres 7 lat, czyli do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego przez poszkodowaną.

 

Ile Votum S.A. uzyskało dla poszkodowanej?

 

Łączna kwota świadczeń uzyskanych na rzecz poszkodowanej wyniosła 277.066,79 zł. Uzyskanie tak wysokiej wypłaty oraz uznanie roszczeń poszkodowanej w zakresie renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty z tytułu niezdolności do pracy było możliwe dzięki zaangażowaniu i sumienności ekspertów Votum S.A. To właśnie dzięki ich uporowi, mimo że od wypadku minęło ponad 15 lat, poszkodowana uzyskała należne jej świadczenia.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

Czy rowerzysta, który ucierpiał w wypadku drogowym może starać się o należne mu odszkodowanie i zadośćuczynienie? Historia poszkodowanego, który został potrącony przez samochód prowadzony przez pijanego kierowcę pokazuje, że tak. Ponadto odszkodowanie i zadośćuczynienie to nie jedyne świadczenia jakie można uzyskać. Przeczytaj i dowiedz się jak specjaliści Votum S.A. pomogli rowerzyście poszkodowanemu w wypadku.strzałka

Law-stream-odszkodowania online

Niektórzy uważają, że usługi prawne są drogie. Czy na to rozwiązanie? Czy można walczyć skutecznie o odszkodowanie online? Poszkodowanym z drobną szkodą czy niewielkimi obrażeniami zależy na prostych rozwiązaniach. Preferują również usługi online, które pozwalają na sfinalizowanie sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Poznaj nową usługę LAW stream z grupy kapitałowej VOTUM.strzałka

rolnik

Wypadki w gospodarstwach rolnych często niosą ze sobą poważne konsekwencje, a ich skutki są odczuwalne nawet wiele lat od zdarzenia. Czy w takiej sytuacji poszkodowany może starać się o odszkodowanie oraz przyznanie mu renty z tytułu niezdolności do pracy lub zwiększonych potrzeb? Dowiedz się, jak Ekspertom Votum S.A. udało się pomóc kobiecie, która podczas pracy przy zbiorach lnu straciła rękę. strzałka

Grzegorz celeban

W najnowszym numerze „Filantropa naszych czasów” ukazał się artykuł dotyczący działalności Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej. Przeczytaj i dowiedz się, z jakiej pomocy możesz skorzystać Ty lub Twoi bliscy!strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie