Miałeś wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Sprawdź, jak odzyskać odszkodowanie!Miałeś wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym? Sprawdź, jak odzyskać odszkodowanie!

Kiedy ulegamy wypadkowi komunikacyjnemu, oczywistym jest, że będziemy walczyć o odszkodowanie z OC sprawcy, które każdy właściciel samochodu musi mieć. Mało kto wie, że rolnicy również mają obowiązek posiadania OC, a co za tym idzie – w razie wypadku w gospodarstwie rolnym, również z tego tytułu możemy dochodzić odszkodowania.

Wypadek podczas zbiorów

W 2002 r. na terenie gospodarstwa rolnego, w którym trwały czynności związane z obróbką niedawno zebranego lnu, poszkodowana uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Niestety miał on bardzo poważne konsekwencje – doszło do urazowej amputacji prawej ręki. Rozmiar powstałych obrażeń oraz ich następstwa spowodowały, że poszkodowana stała się osobą niezdolną do pracy.

Odszkodowanie po 15 latach od wypadku

Poszkodowana zdecydowała się skorzystać z pomocy Kancelarii Odszkodowawczej dopiero 15 lat po wypadku. Specjaliści z Votum S. A. musieli więc przede wszystkim jak najszybciej uzupełnić dokumentację dotyczącą okoliczności wypadku oraz ustalić, czy pracodawca kobiety posiadał OC, które obejmowałoby skutki wypadku, który miał miejsce. Po ustaleniu powyższych informacji, dokonano zgłoszenia roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

Początkowo ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanej kwotę bezsporną w wysokości 8 316,00 zł. Dopiero po podjęciu działań przez ekspertów Votum S.A. oraz uzupełnieniu dalszej dokumentacji ubezpieczyciel uznał za zasadne dopłatę kwoty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 74.844,00 zł.

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

Ponadto w toku prowadzonego postępowania ubezpieczyciel wystąpił z propozycją polubownego zakończenia sporu, uznając uszczerbek na zdrowiu określony przez ZUS na poziomie 65%. Przedstawił ostateczną propozycję ugody opiewającą na 170.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Tym samym dopłata do dotychczas wypłaconych świadczeń wyniosła 82.840,00 zł. Z porozumienia zawartego z ubezpieczycielem zostały wyłączone roszczenia rentowe, o które Votum S. A. również walczyło na rzecz Klientki.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb i niezdolności do pracy

Klientka Votum była niezdolna do pracy, zatem kolejnym krokiem, żeby jej pomóc, było zgromadzenie dokumentacji pod kątem roszczeń o rentę. Działania Votum S. A. na typ etapie sprawy przebiegały dwutorowo. W przypadku renty tytułem zwiększonych potrzeb podjęto z ubezpieczycielem rozmowy zmierzające do jej kapitalizacji. Ostatecznie osiągnięto porozumienie na łączną kwotę w wysokości 70.000,00 zł.

Ponadto podjęto kroki zmierzające do przyznania poszkodowanej renty z tytułu niezdolności do pracy. Początkowo wypłacono kwotę w wysokości 13.066,79 zł za okres 3 lat wstecz oraz przyznano poszkodowanej rentę w wysokości 353,00 zł miesięcznie na przyszłość. Również w tym przypadku zdecydowano się na podjęcie rozmów z ubezpieczycielem w celu kapitalizacji renty – ostatecznie łączna kwota kapitalizacji wyniosła 24.000,00 zł. Wypłacona kwota obejmowała okres 7 lat, czyli do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego przez poszkodowaną.

Ile Votum S.A. uzyskało dla poszkodowanej?

Łączna kwota świadczeń uzyskanych na rzecz poszkodowanej wyniosła 277.066,79 zł. Uzyskanie tak wysokiej wypłaty oraz uznanie roszczeń poszkodowanej w zakresie renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty z tytułu niezdolności do pracy było możliwe dzięki zaangażowaniu i sumienności ekspertów Votum S.A. To właśnie dzięki ich uporowi, mimo że od wypadku minęło ponad 15 lat, poszkodowana uzyskała należne jej świadczenia.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wybuch gazu w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest zajęciem niezwykle trudnym i wymagającym, w dodatku wiąże się z

E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?

Kolejny projekt Tarczy Antykryzysowej, który został przyjęty przez Rząd obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej.

Frankowicze: 12 nakazów zapłaty w ciągu 3 dni roboczych!

Okres kwarantanny sprawił, że wielu frankowiczów znalazło czas na to, aby nie tylko śledzić aktualności

Wypadek za granicą – co warto wiedzieć

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz znoszeniem kolejnych restrykcji przez rząd co raz więcej