„Rozwód a kredyt we frankach” – nowy artykuł na portalu biznestuba.pl„Rozwód a kredyt we frankach” – nowy artykuł na portalu biznestuba.pl

Autorzy artykułu, który powstał przy współpracy z Votum S.A. podejmują próbę odpowiedzi na pytanie co dzieje się ze zobowiązaniami, w tym z kredytem denominowanym lub indeksowanym do franka szwajcarskiego w przypadku rozwodu kredytobiorców.

Kredyt a małżeństwo

Kredyty udzielane są nie tylko osobom pozostającym w związku małżeńskim, jednak to właśnie tacy kredytobiorcy w momencie ewentualnego rozwodu muszą porozumieć się w sprawie zaciągniętego zobowiązania. Rozwodzący się kredytobiorcy mają kilka możliwości, z których mogą skorzystać, takich jak chociażby przejęcie zobowiązania przez jedną z osób. Czy w takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z kredytem denominowanym lub indeksowanym do franka szwajcarskiego? Okazuje się, że rozwód kredytobiorców nie jest przeszkodą w tego typu działaniach.

I tak jak przejęcie na siebie zobowiązania po rozpadzie związku czy spłacenie drugiej osoby nie jest zawiłe i skomplikowane, to do dochodzenia roszczeń od banku w takim przypadku wcale nie jesteśmy już przekonani. A to błąd, bo okazuje się, że rozwód w niczym tu nie przeszkadza. Walka i odzyskanie swoich pieniędzy jest i możliwa i wskazana” – zaznacza Bartłomiej Krupa, Prezes Votum S.A., kancelarii odszkodowawczej zajmującej się odzyskiwaniem utraconych pieniędzy w związku z zawarciem kredytu waloryzowanego walutą CHF.

Podział majątku a kredyt

W przypadku rozwodu podział majątku zazwyczaj nie sprawia większych trudności, jednak proces ten znacznie komplikują ewentualne zobowiązania, takie jak chociażby kredyt hipoteczny. Jest jednak kilka działań, które mogą wykonać kredytobiorcy, aby znaleźć satysfakcjonujące ich rozwiązanie.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc !

Jednym z rozwiązań, które powszechnie stosuje się w momencie rozstania kredytobiorców jest instytucja przejęcia długu (art. 519-526 k.c.), czyli zawarcia porozumienia, w którym jeden z nich przejmuje całość zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.

Rozwiązaniem może być również sprzedaż nieruchomości, jeśli jej wartość pokryje zobowiązanie lub najem lokalu, pod warunkiem alternatyw do zamieszkania.

Jednak niezależnie od decyzji dotyczącej dalszego postępowania i ewentualnego przejęcia zobowiązania  przez jednego z kredytobiorców w sytuacji, gdy zmagają się oni z konsekwencjami zaciągnięcia kredytu waloryzowanego do CHF warto skorzystać z pomocy ekspertów, o czym świadczą chociażby ostatnie, korzystne dla frankowiczów wyroki sądów.

Zapraszamy do lektury pełnej treści artykułu dostępnego na stronie internetowej www.biznesuba.pl

Czytaj również


Częściowa niezdolność do pracy a roszczenia rentowe

Osoby poszkodowane w wypadkach przede wszystkim starają się o wypłatę takich świadczeń, jak odszkodowanie czy

Wzrost inflacji a wysokość renty

Obecnie inflacja znajduje się na bardzo wysokim poziomie, zbliżonym do tego z przed 8 lat.

Aktualna sytuacja frankowiczów

Wczoraj Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście wydał wyroki aż w trzech sprawach prowadzonych przez

Frankowicze kontra mBank – kolejne trzy wygrane procesy

W dniu 13 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wydał aż trzy