Rzeczpospolita o ugodzie z ubezpieczycielem

Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Rzeczpospolita o ugodzie z ubezpieczycielem

VOTUM /

Aktualności / Z mediów / Rzeczpospolita o ugodzie z ubezpieczycielem

Rzeczpospolita o ugodzie z ubezpieczycielem

24 lipca 2018
Grzegorz celeban

W artykule dostępnym w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej poruszony został temat ugody z ubezpieczycielem. Niemal połowa zadośćuczynień zostaje wypłaconych na podstawie ugód z poszkodowanymi, tymczasem ugoda nie zawsze jest korzystna dla uprawnionych.

 

Sąd Najwyższy potwierdził swoim wyrokiem niewzruszalność ugód, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia wszystkich osób starających się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest przeanalizowanie dostępnych możliwości oraz zapisów, jakie mają znaleźć się w ugodzie jeszcze przed jej podpisaniem.

 

Jak pokazuje przykład, do którego odwołali się autorzy artykułu, w przypadku podpisania ugody z ubezpieczycielem i jednoczesnego zrzeczenia się dalszych roszczeń nie ma możliwości uzyskania dodatkowych środków w przyszłości.

 

Zgodnie ze słowami eksperta Votum S.A. cytowanego w artykule: „Istotne ma tutaj znaczenie fakt, czy w treści ugody poszkodowany zrzeka się całkowicie wszelkich roszczeń, w tym tych, które mogą wystąpić w przyszłości – mówi Bartosz Kaczmarek, rzecznik prasowy Votum S.A. – Jeżeli tak, to w przypadku pogorszenia stanu zdrowia lub niemożności podjęcia pracy zawodowej poszkodowany zamyka sobie drogę do uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia, odszkodowania lub renty.

 

Dlatego też przed podjęciem ostatecznej decyzji konieczna wydaje się konsultacja z ekspertem, a ponadto przy rozpatrywaniu oferty ubezpieczyciela warto uwzględnić nie tylko obecny stan zdrowia, ale również to co może wydarzyć się w przyszłości i umieszczenie stosownych zapisów w treści ugody, dlatego pomoc eksperta jest niezbędna.

 

 

sprawdz-jak

 

 

Wracając do przykładu poruszanego w artykule „skład orzekający SN uznał, że jeśli z treści ugody nie wynika, iż objęto nią tylko część roszczeń, należy przyjąć, że strony uregulowały wszystkie elementy łączącego je stosunku, ten zatem wygasł. Tak więc przy odmiennej treści ugody uprawniony miałby możliwość dochodzenia roszczeń – tych, których się w niej nie zrzekł.

 

 

Z całym artykułem można zapoznać się na stronie Rzeczpospolitej.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

Wypadek komunikacyjny to traumatyczne doświadczenie, którego konsekwencje są często odczuwalne przez poszkodowanego i jego bliskich nawet wiele lat po zdarzeniu. Mimo to wypadek nie musi być końcem wszystkiego, może również stanowić nowy początek. Specjaliści Votum S.A. pomogli poszkodowanej nie tylko w uzyskaniu należnego jej odszkodowania, ale również w uzyskaniu środków umożliwiających jej aktywizację zawodową, która zapewni kobiecie choć częściową samodzielność. Zapraszamy do przeczytania artykułu!strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

W Dzienniku Ubezpieczeniowym ukazał się artykuł podsumowujący 10 lat funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia w Polsce. O trudnych początkach zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanych oraz prognozach na przyszłość wypowiadają się Prezes Votum S.A. Bartłomiej Krupa oraz Dyrektor departamentu prawnego i Compliance Justyna Halaś.strzałka

votum

Klienci Votum S.A., którzy 20 lat temu stracili w wypadku syna, nie spodziewali się, że pomimo upływu tak długiego czasu i początkowej odmowy ze strony ubezpieczyciela uda im się uzyskać zadośćuczynienie za śmierć syna. Dowiedz się, jak pomogli im eksperci Votum S.A.!strzałka

gazeta ubezpieczeniowa

W Gazecie Ubezpieczeniowej ukazał się artykuł dotyczący funkcjonowania projektu obsługi spraw o dochodzenie roszczeń z umów bankowych.strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie