Tragiczna śmierć młodej kobietyTragiczna śmierć młodej kobiety

Ofiary wypadków drogowych to w większości osoby, które nie przyczyniły się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Niestety brawura, a często również bezmyślność innych użytkowników drogi prowadzi do tragedii. Podobnie stało się z młodą kobietą, która zginęła na skutek błędu innego kierowcy.

Wypadek

Do tragicznego wypadku doszło w kwietniu 2003 r., kiedy to kierujący samochodem dostawczym z naczepą wykonując manewr skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu autu jadącemu z przeciwka. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego 19-nastolatka kierująca samochodem osobowym zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Wsparcie Votum S.A.

Rodzice oraz rodzeństwo zmarłej kobiety zdecydowało się skorzystać z pomocy Votum S.A. dopiero w 2013 r. czyli po upływie 10 lat od feralnego zdarzenia.

W pierwszej kolejności skoncentrowano się na zgromadzeniu dokumentacji, na której podstawie eksperci Votum S.A. w imieniu poszkodowanych zwrócili się do ubezpieczyciela o wypłatę należnego im zadośćuczynienia. Ten jednak odmówił wypłaty, dlatego też zdecydowano się na wystąpienie na drogę sądową.

Postępowanie sądowe

Wniesiono o przyznanie na rzecz rodziców zmarłej kobiety kwot po 60.000,00 zł oraz na rzecz jej rodzeństwa odpowiednio po 60.000,00 zł dla siostry i 40.000,00 zł dla brata tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych związanych ze śmiercią najbliższej im osoby.

W odpowiedzi na pozew ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa jednocześnie wskazując, iż w jego ocenie szkoda Klientów Votum S.A. nie zasługuje na taką rekompensatę, bowiem utrata córki i siostry nie pogorszyła znacząco jakości ich życia.

Eksperci Votum S.A. nie zniechęcili się, ponadto biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz stanowisko ubezpieczyciela rozszerzyli powództwo o dalszą kwotę po 15.000,00 zł, w wyniku czego dochodził na rzecz rodziców łącznie po 75.000,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, w tym po wysłuchaniu rodziców oraz rodzeństwa zmarłej nastolatki, Sąd I instancji uwzględnił powództwo w części przyznając na rzecz Klientów Votum SA. kwoty po 40.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

Zdecydowano się na złożenie apelacji dotyczącej pozostałej części powództwa. Sąd II instancji po jej rozpatrzeniu i przeanalizowaniu argumentów pełnomocnika rodziny zmarłej uwzględnił ją w całości przyznając jednocześnie, iż Sąd I instancji dopuścił się naruszenia przepisów prawa poprzez zasądzenie na rzecz członków rodziny zmarłej rażąco zaniżonego zadośćuczynienia w stosunku krzywdy jakiej doznali w wyniku naruszenia ich dobra osobistego, jakim jest prawo do życia rodzinnego i utrzymywania więzi rodzinnych. Ostatecznie rodzice zmarłej kobiety otrzymali po 75.000,00 zł, jej siostra 60.000,00 zł, zaś brat 40.000,00 zł.

Sprawa bliskich zmarłej kobiety pokazuje, iż nie tylko więzi zaliczają się do katalogu dóbr osobistych, ale mają również wartość szczególnie cenną. Należy bezwzględnie uznać, iż zerwane relacje rodzinne powodujące ból, cierpienie i poczucie krzywdy zawsze zasługują na rekompensatę.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Umowa wieloproduktowa – zwiększenie potencjału

W dniu 26 marca br. VOTUM S.A. wraz ze spółką zależną – Dopłaty Powypadkowe S.A.

Początek sezonu motocyklowego a bezpieczeństwo na drogach

Pierwsze wiosenne, ciepłe dni zazwyczaj zwiastują początek sezonu motocyklowego. Każdego roku w tym czasie pojawiają

Wypadek przed żniwami

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z wieloma wyzwaniami. To ciężka, fizyczna praca, często obarczona

Komunikat prasowy VOTUM SA

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19, informujemy , że dzięki zapewnieniu możliwości