300 tys. zł dla poszkodowanego motocyklisty300 tys. zł dla poszkodowanego motocyklisty

Ofiary wypadków drogowych to w większości osoby, które nie przyczyniły się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Niestety brawura, a często również bezmyślność innych użytkowników drogi niekiedy prowadzi do tragedii.

Wypadek

 

Do wypadku doszło we wrześniu 2014 r., kiedy to kierująca samochodem osobowym w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo na oznakowanym skrzyżowaniu nie zachowała szczególnej ostrożności i nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu motorem. Wskutek czego poszkodowany uderzył w prawy bok samochodu, a jego motor się zapalił.

 

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

 

Mężczyzna doznał rozległych obrażeń ciała w postaci oparzenia termicznego głębokiego twarzy, szyi i kończyn górnych, urazu klatki piersiowej ze złamaniem kilku żeber, a także wieloodłamowego złamania łopatki prawej, stłuczenia płuc, odmy z płynem w opłucnej i stłuczenia nadnerczy.

 

Wsparcie Votum S.A.

 

W postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel przyznał na rzecz poszkodowanego zadośćuczynienie w kwocie 85.000,00 zł oraz dodatkowo zwrot kosztów opieki. Po dokładnej analizie sprawy eksperci Votum S.A. zdecydowali się jednak na złożenie pozwu na kwotę kolejnych 65.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.

 

W toku procesu wypowiedzieli się między innymi biegli z zakresu ortopedii, psychiatrii i chirurgii plastycznej. Jednak z uwagi na konieczność oceny powstałych u poszkodowanego wielomiejscowych i rozległych blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych najbardziej znaczącą była opinia chirurga plastyka, biegły ten ustalił aż 89 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

Natomiast ortopeda przyznał 15 % trwałego uszczerbku na zdrowiu, a psychiatra wskazał na długotrwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 10 %. Tym samym biegli uznali, że poszkodowany mężczyzna na skutek wypadku doznał łącznie uszczerbku w wysokości 114% z czego 104% to uszczerbek o charakterze trwałym.

 

Po otrzymaniu opinii biegłych eksperci Votum zdecydowali się na rozszerzenie powództwa do kwoty 215.000,00, co wraz z wcześniej wypłaconym zadośćuczynieniem dałoby łączną kwotę 300.000,00 zł. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości.

 

Historia poszkodowanego mężczyzny pokazuje, że pomimo obaw warto zdecydować się na postępowanie sądowe, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie znacznie wyższych kwot niż ma to miejsce na drodze polubownych negocjacji. W przypadku Klienta Votum S.A. było to łącznie 300.000,00 zł zadośćuczynienia zamiast początkowo przyznanych 85.000,00 zł., które nie rekompensowały doznanej przez niego krzywdy.

Czytaj również


390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie?

Zadośćuczynienie po śmierci rodziców

Klient Votum S.A. stracił rodziców w tragicznym wypadku samochodowym, a droga do uzyskania należnego mu

Ponad 350 tys. zł zwrotu kosztów leczenia

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to nie jedyne świadczenia, które należą się osobie poszkodowanej w wypadku. W

Kiedy poszkodowany może starać się o rentę?

Motocykliści są w różny sposób postrzegani przez innych użytkowników drogi, tymczasem zarówno oni, jak i