390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie? O jakie świadczenia może ubiegać się osoba poszkodowana w wypadku? Czy warto zdecydować się na kapitalizacje renty? Zapraszamy do zapoznania się z historią poszkodowanej kobiety, która blisko 30 lat od wypadku wciąż zmaga się z jego skutkami.

Wypadek

Do tragicznego wypadku doszło w 1990 r., kiedy to Klientka VOTUM S.A. podróżowała jaka pasażerka samochodu osobowego. Niestety jego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Na skutek wypadku poszkodowana – wówczas 17-letnia dziewczyna – doznała poważnych obrażeń ciała, których trwałym następstwem jest między innymi dysfunkcja prawej ręki.

Kobieta posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na stałe, jednak pomimo stanu nie została uznana za całkowicie niezdolną do pracy.

Postępowanie sądowe

Na podstawie wyroku sądu z 1998 r. na rzecz poszkodowanej została zasądzona renta w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

Po otrzymaniu sprawy do opracowania eksperci VOTUM S.A. przede wszystkim podjęli czynności mające na celu sprecyzowanie roszczeń w zakresie podwyższenia renty wyrównawczej oraz przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

W toku negocjacji z ubezpieczycielem wykazano, że gdyby nie doszło do wypadku poszkodowana miałaby możliwość podjęcia pracy i tym samym uzyskiwania dochodów zgodnie z kierunkiem kształcenia – ogrodnictwo. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że w związku z wypadkiem zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanej, dlatego też zawnioskowano o przyznanie kobiecie renty również z tego tytułu.

Finalnie nowa wysokość świadczenia rentowego wypłacanego przez ubezpieczyciela wyniosła blisko 1.500,00 zł, przy uwzględnieniu przyczynienia w wysokości 33%. Tym samym w stosunku do pierwotnie zasądzonej kwoty renty wysokość świadczenia została podwyższona o blisko 150%.

Ponadto w ramach wyrównania ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w łącznej kwocie blisko 38.000,000 zł.

Kapitalizacja renty

Ze względu na sytuację kobiety zdecydowano się na podjęcie rozmów z ubezpieczycielem zmierzających do kapitalizacji renty. W drodze negocjacji z ubezpieczycielem uzyskano propozycję zamiany renty na jednorazowe świadczenie w wysokości 390.000,00 zł.

W lipcu 2019 r. doszło do zatwierdzenia i podpisania ugody, na podstawie której ubezpieczyciel przekazał poszkodowanej uzgodnioną kwotę kapitalizacji.

Środki uzyskane dzięki kapitalizacji renty pozwolą poszkodowanej na usamodzielnienie się, bez ryzyka negatywnej weryfikacji przez ubezpieczyciela i ograniczenia płatności renty. Ponadto kapitalizacja renty umożliwia zagospodarowanie środków w sposób najbardziej optymalny dla osoby poszkodowanej, niezależnie czy przeznaczy je na specjalistyczną rehabilitację oraz leczenie lub inwestycje, które pozwolą ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem

Sukces Votum Centrum Odškodnění, A.S.

Grupa Kapitałowa VOTUM to ponad dwadzieścia podmiotów specjalizujących się w pomocy klientom indywidualnym w zakresie