390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety390 tys. zł dla poszkodowanej kobiety

Czy w sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest kierowca samochodu, którym podróżujemy należy się nam odszkodowanie? O jakie świadczenia może ubiegać się osoba poszkodowana w wypadku? Czy warto zdecydować się na kapitalizacje renty? Zapraszamy do zapoznania się z historią poszkodowanej kobiety, która blisko 30 lat od wypadku wciąż zmaga się z jego skutkami.

Wypadek

 

Do tragicznego wypadku doszło w 1990 r., kiedy to Klientka VOTUM S.A. podróżowała jaka pasażerka samochodu osobowego. Niestety jego kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Na skutek wypadku poszkodowana – wówczas 17-letnia dziewczyna – doznała poważnych obrażeń ciała, których trwałym następstwem jest między innymi dysfunkcja prawej ręki.

 

Kobieta posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na stałe, jednak pomimo stanu nie została uznana za całkowicie niezdolną do pracy.

 

Postępowanie sądowe

 

Na podstawie wyroku sądu z 1998 r. na rzecz poszkodowanej została zasądzona renta w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

 

Po otrzymaniu sprawy do opracowania eksperci VOTUM S.A. przede wszystkim podjęli czynności mające na celu sprecyzowanie roszczeń w zakresie podwyższenia renty wyrównawczej oraz przyznania renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

 

W toku negocjacji z ubezpieczycielem wykazano, że gdyby nie doszło do wypadku poszkodowana miałaby możliwość podjęcia pracy i tym samym uzyskiwania dochodów zgodnie z kierunkiem kształcenia – ogrodnictwo. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że w związku z wypadkiem zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanej, dlatego też zawnioskowano o przyznanie kobiecie renty również z tego tytułu.

 

Finalnie nowa wysokość świadczenia rentowego wypłacanego przez ubezpieczyciela wyniosła blisko 1.500,00 zł, przy uwzględnieniu przyczynienia w wysokości 33%. Tym samym w stosunku do pierwotnie zasądzonej kwoty renty wysokość świadczenia została podwyższona o blisko 150%.

 

Ponadto w ramach wyrównania ubezpieczyciel wypłacił świadczenie w łącznej kwocie blisko 38.000,000 zł.

 

Kapitalizacja renty

 

Ze względu na sytuację kobiety zdecydowano się na podjęcie rozmów z ubezpieczycielem zmierzających do kapitalizacji renty. W drodze negocjacji z ubezpieczycielem uzyskano propozycję zamiany renty na jednorazowe świadczenie w wysokości 390.000,00 zł.

 

W lipcu 2019 r. doszło do zatwierdzenia i podpisania ugody, na podstawie której ubezpieczyciel przekazał poszkodowanej uzgodnioną kwotę kapitalizacji.

 

Środki uzyskane dzięki kapitalizacji renty pozwolą poszkodowanej na usamodzielnienie się, bez ryzyka negatywnej weryfikacji przez ubezpieczyciela i ograniczenia płatności renty. Ponadto kapitalizacja renty umożliwia zagospodarowanie środków w sposób najbardziej optymalny dla osoby poszkodowanej, niezależnie czy przeznaczy je na specjalistyczną rehabilitację oraz leczenie lub inwestycje, które pozwolą ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Czytaj również


Wypadek na poligonie

Do zawodów związanych ze znacznym ryzykiem należy między innymi praca żołnierza. Niestety do nieszczęśliwych wypadków

Wypadek motocyklisty – ponad 260 tys. zł dopłaty dla rodziny

Sprawy prowadzone przez ekspertów VOTUM S.A. różnią się w zależności od okoliczności wypadku oraz sytuacji

Frankowicze kontra mBank – kolejny sukces

Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum przeciwko mBankowi. Sąd

Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie należytej