400 tys. zł zadośćuczynienie dla potrąconej pieszej400 tys. zł zadośćuczynienie dla potrąconej pieszej

W wypadkach cierpią nie tylko kierowcy lub pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy drogi, tacy jak motocykliści, rowerzyści czy piesi. Zwłaszcza Ci ostatni są narażeni na bardzo poważne i rozległe obrażenia. Jaką pomoc może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku? Czy ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia i rehabilitacji?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Okoliczności wypadku

Kierowca samochodu osobowego nie zachował szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych w wyniku czego doprowadził do potrącenia młodej kobiety. Do wypadku doszło w 2014 roku, poszkodowana miała wówczas 33 lata.

Na skutek wypadku kobieta doznała poważnych urazów w obrębie kręgosłupa i głowy. W trakcie leczenia zdiagnozowano u niej objawy encefalopatii, czyli uszkodzenia mózgu. Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy na rzecz poszkodowanej została przyznana kwota jedynie 66.000,00 zł zadośćuczynienia. Była to kwota znacznie zaniżona, ponadto ubezpieczyciel odmówił wypłaty m.in. renty oraz odszkodowania za poniesione koszty prywatnej rehabilitacji.

Postępowanie sądowe

Z uwagi na wysokość przyznanej kwoty z tytułu zadośćuczynienia i stanowisko ubezpieczyciela co do pozostałych roszczeń, poszkodowana zdecydowała się powierzyć swoją sprawę ekspertom Grupy Votum i skierować sprawę do sądu. Sąd rozpoznający sprawę już po zapoznaniu się z samym pozwem i dołączonymi do niego dokumentami nie miał wątpliwości co do sytuacji kobiety. Po niecałych dwóch tygodniach od wniesienia pozwu wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa i zobowiązał ubezpieczyciela do comiesięcznych płatności renty w kwocie ponad 2100 zł aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W toku sprawy zostały przygotowane liczne opinie biegłych z zakresu medycyny, które potwierdziły wszystkie okoliczności związane nie tylko z samą krzywdą jakiej doznała kobieta, ale także niezdolnością do pracy oraz koniecznością cyklicznego ponoszenia kosztów leczenia i opieki.

W sierpniu 2020 r. sąd wydał wyrok, którym zasądził na rzecz kobiety dalszą kwotę 334.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, uznając za odpowiednią łączną sumę 400.000,00 zł. Ponadto sąd zasądził od ubezpieczyciela zwrot kosztów prywatnej rehabilitacji w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie w kwocie ponad 66.000,00 zł.

Zasądzono również niemal 30.000,00 zł odszkodowania m.in. z tytułu zwrotu kosztów dojazdów, zakupu leków i opieki. W zakresie renty sąd nie miał wątpliwości, że poszkodowanej należy się renta zarówno na zwiększone potrzeby oraz renta wyrównawcza, która została ustalona w łącznej wysokości ponad 3.300,00 zł miesięcznie. Opisane kwoty zostały zasądzone wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, które na dzień dzisiejszy wynoszą ponad 160.000,00 zł.

zadośćuczynienie

Historia poszkodowanej kobiety pokazuje, że nie warto zniechęcać się nawet pomimo wydanie decyzji odmownej przez ubezpieczyciela. Dzięki wsparciu ekspertów kobieta otrzymała łącznie 400.000,00 zł zamiast 66.000,00 zł początkowo wypłaconych przez ubezpieczyciela. To ponad sześciokrotnie wyższa kwota. Ponadto kobieta otrzymała zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia, a także rentę. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą poszkodowanej ze spokojem patrzeć w przyszłość.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Luty w GK Votum: Ponad 1,3 tysiąca umów bankowych i przełomowa liczba spraw SKD

Luty był naprawdę intensywnym miesiącem! W tym okresie aż 1362 klientów postawiło na usługi bankowe

Kwiecień: Votum zawarło ponad 1000 umów z Frankowiczami

Kwiecień to trzeci miesiąc z rzędu, w którym spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły ponad

Sąd uznał wyższą stawkę za godzinę opieki

Eksperci z Votum odszkodowania S.A., zajmujący się pomocą poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim wspomina,

W lutym uzyskali odszkodowanie na kwotę 3 704 771 złotych

Spółka Votum Odszkodowania S.A. przedstawiła wygrane z GK Votum. W lutym 2022 roku dzięki działaniom