Blisko 200 000 zł zadośćuczynienia po 19 latach od wypadkuBlisko 200 000 zł zadośćuczynienia po 19 latach od wypadku

Nierzadko zdarza się, że osoby, które poważnie ucierpiały na skutek zdarzeń komunikacyjnych sprzed wielu lat, nie mają świadomości jakie są terminy do wystąpienia z roszczeniami, albo jaka kwota jest odpowiednia do zrekompensowania doznanych przez nich krzywdy. 

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

W niektórych przypadkach tacy poszkodowani uzyskali już świadczenie kilka lub kilkanaście lat wcześniej, uznając, że taka kwota jest ostatecznym przysługującym im świadczeniem.
 

Wypadek komunikacyjny

 

Podobnie było w przypadku poszkodowanego, który doznał obrażeń ciała w wyniku wypadku sprzed 19 lat. Do zdarzenia doszło podczas wymijania kierowanego przez niego samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym. Pojazd sprawcy był w złym stanie technicznym, nie został dopuszczony wcześniej do ruchu, nie posiadał działającego oświetlenia, a dołączone do niego przyczepy nie posiadały odpowiedniej szerokości. W wyniku przekroczenia przez nich dopuszczalnych wymiarów, podczas wymijania z samochodem ciężarowym doszło do zderzenia.

 

W jego następstwie poszkodowany doznał bardzo poważnych obrażeń, skutkujących trwałym kalectwem.  Wypadek spowodował u kierującego uraz wielonarządowy z mechanicznym uszkodzeniem m.in. klatki piersiowej i jamy brzusznej, uszkodzenie przepony, uszkodzenie śledziony z jej operacyjnym usunięciem, uszkodzenia jelita grubego z jego częściowym operacyjnym usunięciem oraz wstrząs pourazowy.

 

Zaniżone odszkodowanie dla poszkodowanego

 

Rok po zdarzeniu poszkodowany otrzymał odszkodowanie od podmiotu zobowiązanego w wysokości 35 tys. zł oraz rentę w wysokości 400 zł miesięcznie. Kiedy w 2016 r. sprawą zajął się profesjonalny pełnomocnik, wystosowano do podmiotu zobowiązanego wezwanie do zapłaty dalszej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 220 tys. zł, jednak odmówił on zaspokojenia roszczeń, wskazując, że  (…) wypłacone wówczas świadczenie jest odpowiednie i uwzględniało ówczesny stan zdrowia Poszkodowanego jak i jego rokowania na przyszłość. Nowa dokumentacja nie dostarczyła bowiem dowodów jakoby u Poszkodowanego doszło do ujawnienia nowej krzywdy.

 

Pomoc VOTUM S.A.

 

W związku z zajętym przez zobowiązanego stanowiskiem, pełnomocnik należący do Grupy Kapitałowej VOTUM złożył pozew o zapłatę na rzecz poszkodowanego dalszej kwoty tytułem zadośćuczynienia. W pozwie wskazano, że w następstwie doznanych obrażeń poszkodowany był wielokrotnie hospitalizowany, przebył także zabiegi operacyjne. Jednocześnie w związku z ubytkiem jelita zmuszony jest do dnia dzisiejszego stosować worki stomijne oraz pas przepuklinowy, co potęguje poczucie doznanej przez niego krzywdy i powoduje pogorszenie stanu psychicznego poszkodowanego.

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

W toku postępowania przed sądem I instancji został przeprowadzony dowód z opinii biegłych z zakresu chirurgii oraz medycy sądowej. Biegli wskazali, że uszczerbek na zdrowiu powoda powstały na skutek wypadku wynosi 95%. 

 

 

Dzięki skutecznym działaniom podjętym przez pełnomocnika poszkodowanego, Sąd Okręgowy w Łomży uwzględnił powództwo w znacznej części, zasądzając od pozwanego na rzecz poszkodowanego kwotę 192 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. Ponadto w wyroku sąd ustalił odpowiedzialność pozwanego za dalsze szkody, które mogą ujawnić się u poszkodowanego w przyszłości

 

 

Przedmiotowy wyrok jest prawomocny.

 

Czytaj również


Wypadek na morzu – ponad 900 tys. zł dla rodzin marynarzy

Są zawody, których wykonywanie wiąże się ze znacznym ryzykiem, należy do nich między innymi praca

Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

Wychodząc do pracy nie myślimy o tym, co może się nam przytrafić, a skupiamy się

Ponad 120 tys. zł dla poszkodowanej rowerzystki

Czy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogą starać się o należne im zadośćuczynienie i odszkodowanie, jeśli

Zadośćuczynienie po blisko 20 latach od wypadku

Ojciec Klientek Votum S.A. zginął w wypadku drogowym przed 20 laty. Kobiety były wówczas małymi