Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie należytej ostrożności – w tym wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Jakie świadczenia może otrzymać osoba poszkodowana z winy innego kierowcy? Czy należy do nich tylko zadośćuczynienie i odszkodowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

Wypadek

Do wypadku doszło w lipcu 2011 r. Klient VOTUM S.A. jechał ciągnikiem, w który nagle uderzył samochód ciężarowy – jego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

W wyniku wypadku poszkodowany doznał rozległych obrażeń, w tym między innymi urazu czaszkowo – mózgowego, uszkodzenia więzozrostu barkowo – obojczykowego oraz złamania kilku żeber. Niestety następstwa urazów okazały się być trwałe i uniemożliwiały mężczyźnie wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej, której nie brakuje podczas wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Klient VOTUM S.A. musiał podjąć decyzje o likwidacji działalności rolniczej – hodowli zwierząt, co więcej jego plany dotyczące podjęcia nowych działań i dalszego rozwoju gospodarstwa również musiały ulec zmianie.

Wsparcie VOTUM S.A.

Wkrótce po wypadku poszkodowany otrzymał od ubezpieczyciela 70.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Ponadto ze względu na ograniczone możliwości zarobkowe przyznano mu 2.000,00 zł renty miesięcznie.

Po upływie 8 lat od wypadku poszkodowany zdecydował się powierzyć swoją sprawę VOTUM S.A. Zależało mu, aby zamienić rentę płatną okresowo na jednorazowe świadczenie – skapitalizowaną rentę. Mężczyzna uznał, że w jego sytuacji będzie to korzystniejsze rozwiązanie – dające mu większą samodzielność oraz niezależność.

Eksperci spółki od razu przystąpili do pracy w celu wyegzekwowania od wszystkich świadczeń należnych poszkodowanemu. Analiza sytuacji mężczyzny potwierdziła, że kapitalizacja renty w jego przypadku jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem.

Podjęto negocjacje z ubezpieczycielem. Dzięki zaangażowaniu oraz doświadczeniu ekspertów wypracowano propozycję kapitalizacji w wysokości ponad 500.000,00 zł.

Ugoda została podpisana przed Sądem i zrealizowana przez ubezpieczyciela w sierpniu 2019 r.

Podjęcie decyzji o zamianie renty płatnej okresowo na jednorazowe świadczenie oraz skuteczne przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem zapewniły poszkodowanemu możliwość samodzielnego dysponowania uzyskanymi środkami, które zamierza przeznaczyć na inwestycje na rynku nieruchomości. Stałe dochody z czynszu najmu będą zastępowały co miesięczną rentę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu kapitału w postaci rosnącej wartości nabytych nieruchomości. Sprawa poszkodowanego mężczyzny potwierdza, że warto zwrócić się po pomoc do specjalistów, chociażby ze względu na ich wiedzę i doświadczenie. Kombinacja tych czynników pozwala na uzyskanie rozwiązania, które jest najbardziej korzystne dla klienta.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem