Frankowicze: 12 nakazów zapłaty w ciągu 3 dni roboczych!Frankowicze: 12 nakazów zapłaty w ciągu 3 dni roboczych!

Okres kwarantanny sprawił, że wielu frankowiczów znalazło czas na to, aby nie tylko śledzić aktualności w sprawach bankowych, ale również skompletować dokumentację niezbędną do przeprowadzenia analizy sprawy. To pierwszy krok do wyegzekwowania roszczeń od banku. Z pewnością motywująco działają również informacje napływające z sądów. Wyraźnie wskazują na to, że czasowy zastój w orzecznictwie nie odbił się na toczących się procesach, a sprawy frankowe wciąż przodują w sądowych statystykach. Co to oznacza dla frankowiczów?

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Postępowania sądowe a ograniczenia wynikające z pandemii

Eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM starali się maksymalnie wykorzystać czas, w którym nie mogli uczestniczyć w postępowaniach sądowych związanych z kredytami frankowymi. W samym tylko I kwartale złożono 1,5 tys. pozwów w sprawach frankowych. Jednak na efekty tej pracy trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Tymczasem obecnie sędziowie zaczęli rozpatrywać sprawy frankowe na posiedzeniach niejawnych w trybie upominawczym w znacznie większym stopniu niż miało to miejsce dotychczas. Oznacza to, że po zapoznaniu się z treścią wniesionego pozwu, sąd nakazuje bankowi zapłatę w ciągu 14 dni na rzecz kredytobiorców.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia frankowiczów odbywa się to bez wyznaczania terminów rozpraw, przesłuchiwania stron i świadków, a także dopuszczania dowodów np. z opinii biegłych. Oczywiście bankowi przysługuje prawo do odwołania się i złożenia sprzeciwu, musi się jednak zmieścić się w ustawowym terminie, a także podnieść wszystkie argumenty i wnioski dowodowe w jednym piśmie. W przeciwnym wypadku nakaz się uprawomocni. Potwierdza to, że sprawy frankowe przyspieszają.

Nakazy  zapłaty – ponad 620 tys. zł dla frankowiczów

Potwierdzeniem sprawności i skuteczności działania sądów jest otrzymanie przez kancelarię z GK VOTUM 12 nakazów zapłaty w ciągu zaledwie 3 dni roboczych. Łączna kwota wyniosła ponad 620 tys. złotych. Nakazy są nieprawomocne, ponieważ nie minął jeszcze termin do złożenia sprzeciwów przez banki, jednak warto zauważyć, że dotyczą umów kredytów indeksowanych do CHF i zasądzenia zwrotu nadpłaconych rat. Ponadto oprócz nakazania bankom zapłaty głównych roszczeń, sąd zobowiązał je również do zwrotu kosztów procesowych i odsetek.

Czy zniesienie restrykcji wpłynie na funkcjonowanie sądów?

Wraz ze zniesieniem części restrykcji w przestrzeni publicznej pojawiają się pomysły na usprawnienie pracy sądów: począwszy od zdalnych posiedzeń, poprzez wprowadzenie korespondencji drogą elektroniczną, a na funkcjonowaniu w trybie zmianowym kończąc. Natomiast pewnym jest, że 16 maja 2020 r. uwolniono dotychczas wstrzymane lub zawieszone terminy procesowe. Oznacza to, że sądy zaczną wysyłać do stron postępowań pisma procesowe, które mogą być obwarowane terminem na zajęcie odpowiedniego stanowiska lub podjęcia innych kroków przewidzianych przepisami prawnymi.

Sprawy frankowe aktualnie zwiększają swój i tak już znaczący udział w postępowaniach, które toczą się w wydziałach cywilnych. Nawet czas epidemii tego nie zmienił, wręcz przeciwnie. W przypadku GK Votum, korzystający z narzędzi pracy zdalnej prawnicy procesowi w I kw. 2020 r. wystosowali do sądów 1 540 pozwów. W samym maju sprawy frankowe stanowiły przedmiot 860 powództw sądowych. To sprawia, że sądy zaczną szukać lub korzystać z rozwiązań, które pozwolą im na przyśpieszenie procedowania spraw. Takim narzędziem są m.in. nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Biorąc pod uwagę właściwość sądów, które zdecydowały się na wydanie rozstrzygnięć w tym trybie, można się spodziewać fali kolejnych nakazów. Ponieważ nie są to już tylko odosobnione przypadki sędziów stosujących tego rodzaju orzeczenia, lecz mówimy tu o sądach z Wrocławia, Poznania, Krakowa, czy Lublina, ale również o mniejszych ośrodkach, takich jak: Środa Śląska, Żywiec, Tczew, czy Pułtusk – komentuje Paweł Wójcik Członek Zarządu Votum Robin Lawyers SA, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Zapraszamy do zapoznania się z całością materiału przygotowanego przez ekspertów VOTUM Robin Lawyers.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Szybka i skuteczna rehabilitacja

Nie ulega wątpliwości, że piesi to użytkownicy drogi najbardziej narażeni na poważne urazy na skutek

400 tys. zł zadośćuczynienie dla potrąconej pieszej

W wypadkach cierpią nie tylko kierowcy lub pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy drogi, tacy

Wypadek w pracy – upadek z wysokości

Skutki wypadków w pracy bywają równie poważne, jak te dotyczące wypadków drogowych, a poszkodowani odczuwają

Zadośćuczynienie dla najbliższych po śmierci osoby poszkodowanej w wypadku

Osoby poszkodowane w wypadkach to nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy