Frankowicze kontra mBank – kolejne trzy wygrane procesyFrankowicze kontra mBank – kolejne trzy wygrane procesy

W dniu 13 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wydał aż trzy korzystne wyroki w sprawach klientów posiadających kredyty indeksowane do waluty franka szwajcarskiego. To przełomowy dzień dla Grupy Kapitałowej VOTUM –  suma roszczeń z tytułu nadpłaconych rat zasądzonych wyniosła ponad 100.000,00 złotych!

Masz kredyt we frankach? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Dlaczego kredytobiorcy zdecydowali się skierować swoje sprawy do sądu?

Wszystkie postępowania dotyczyły kredytów indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego. Oznacza to, że kredytobiorcy zaciągnęli swoje zobowiązania w złotych polskich i również w tej walucie została określona jego wartość. Jednocześnie bank zastosował mechanizm waloryzacji do waluty franka szwajcarskiego, co powodowało, że zadłużenie kredytobiorców zostało przeliczone po kursie waluty w dniu uruchomienia kredytu. Niestety z umowy nie wynikało wprost, jaki to będzie kurs oraz w jaki sposób zostanie ustalony. Ponadto frankowicze od początku spłacali raty w złotówkach po kursie ustalanym przez bank w swojej tabeli.

Podstawą do wystąpienia z roszczeniami przeciwko bankowi było uznanie klauzul zastosowanych przez bank za niedozwolone (abuzywne), które od początku nie powinny wiązać konsumentów.

Ogłoszenie wyroków przez sąd

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi rozpatrywał wyżej wymienione sprawy w ramach odrębnych postępowań. Rozprawy w poszczególnych postępowaniach zaplanowano na ten sam dzień: 13 lutego 2020 r. Po zakończeniu każdej z nich, sędzia prowadzący postępowanie postanowił odroczyć ogłoszenie wyroku do godziny 15:30.

Ostatecznie we wszystkich postępowaniach sąd wydał wyroku na korzyść frankowiczów. Zasądzając łączną kwotę ponad 100.000,00 zł:

  • w sprawie o sygn. akt XVIII C 356/19, zasądził kwotę 31.565,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu,
  • w sprawie o sygn. akt XVIII C 366/19, zasądził kwotę 30.222,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu,
  • w sprawie o sygn. akt XVIII C 798/19, zasądził kwotę 38.646,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Roszczenia dotyczyły nienależnie pobranych przez bank od kredytobiorców rat kapitałowo-odsetkowych w wyższej wysokości, niż kredytobiorcy rzeczywiście powinni byli spłacić.

Muszę przyznać, że nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, by w ciągu jednego dnia, podczas jednego ogłoszenia, sąd wydał aż trzy wyroki korzystne dla frankowiczów. Z drugiej strony wierzymy, że stanie się to naszą codziennością, skoro prawnicy z kancelarii z naszej grupy kapitałowej każdego miesiąca wysyłają setki pozwów do sądów w sprawach frankowych – komentuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers S.A., spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej VOTUM.

Michał Gadomski
Michał Gadomski

Redaktor

michal.gadomski@votum-sa.pl

Ekspert w Grupie Kapitałowej Votum S.A. związany z branżą odszkodowawczą od 2005 r. W Kancelarii odszkodowawczej zajmuje się również komunikacją z partnerami i działaniami CSR... czytaj więcej

Czytaj również


Kwiecień: Votum zawarło ponad 1000 umów z Frankowiczami

Kwiecień to trzeci miesiąc z rzędu, w którym spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły ponad

Sąd uznał wyższą stawkę za godzinę opieki

Eksperci z Votum odszkodowania S.A., zajmujący się pomocą poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim wspomina,

W lutym uzyskali odszkodowanie na kwotę 3 704 771 złotych

Spółka Votum Odszkodowania S.A. przedstawiła wygrane z GK Votum. W lutym 2022 roku dzięki działaniom

Szybka i skuteczna rehabilitacja

Nie ulega wątpliwości, że piesi to użytkownicy drogi najbardziej narażeni na poważne urazy na skutek