Kapitalizacja renty 13 lat od wypadkuKapitalizacja renty 13 lat od wypadku

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie należytej ostrożności – w tym wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Jakie świadczenia może otrzymać osoba poszkodowana z winy innego kierowcy?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

Do wypadku, w którym ucierpiał Klient VOTUM S.A. doszło w 2006 r., mężczyzna podróżował jako kierowca samochodu. Niestety z winy innego użytkownika drogi doszło do zderzenia – poszkodowany doznał urazu wielonarządowego, a także oparzenia obu nóg i złamania kości strzałkowej z uszkodzeniem struktur więzadłowych skutkujących niestabilnością stawu kolanowego.

Na skutek doznanych obrażeń mężczyzna został uznany za osobę częściowo niezdolną do pracy, uprawnioną do renty z ZUS. Decyzją z września 2009 r. ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu rentę wyrównawczą w kwocie ponad 400 zł odpowiadającą 60% straty netto, to jest różnicy między dochodami poszkodowanego przed wypadkiem i świadczeniem otrzymywanym z ZUS.

Łączna kwota przyznanych przez ubezpieczyciela świadczeń wyniosła wówczas ponad 30.000,00 zł. Pomimo rekomendacji poszkodowany nie zdecydował się na dochodzenie dalszych roszczeń w postępowaniu sądowym.

Wsparcie VOTUM

Po 10 latach od zamknięcia sprawy Przedstawiciel VOTUM S.A. skontaktował się z poszkodowanym i ustalił, że mężczyzna pomimo upływu czasu nie powrócił do pełnej sprawności i nadal pozostaje częściowo niezdolny do pracy.

Sprawa trafiła do ponownej analizy, a po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji wystąpiono do ubezpieczyciela z wnioskiem o podwyższenie renty należnej poszkodowanemu. Ubezpieczyciel uwzględnił wniosek o podwyższenie renty i przyznał na rzecz poszkodowanego rentę wyrównawczą w kwocie ponad 1.600,00 zł oraz wypłacił wyrównanie należnych świadczeń rentowych w kwocie ponad 60.000,00 zł.

Ze względu na indywidualną sytuację poszkodowanego eksperci spółki podjęli negocjacje z ubezpieczycielem zmierzające do uzyskania maksymalnej propozycji kapitalizacji renty. W efekcie negocjacji strony doszły do porozumienia w zakresie zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie, które ustalono na kwotę 210.000,00 zł.

Po ponad 13 latach od wypadku dzięki szeregowi działań podjętych przez specjalistów VOTUM S.A. wypracowano na rzecz Klienta łącznie kwotę ponad 270.000,00 zł tytułem renty.

Sprawa poszkodowanego mężczyzny pokazuje, że nawet w sytuacjach, w których od wypadku upłynęło wiele lat warto podjąć kroki mające na celu uzyskanie należnych nam świadczeń. Ponadto warto zdecydować się na wsparcie profesjonalnego pełnomocnika, który podejmie wszystkie niezbędne działania. Podjęcie decyzji o zamianie renty płatnej okresowo na jednorazowe świadczenie oraz skuteczne przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem zapewniły poszkodowanemu możliwość samodzielnego dysponowania uzyskanymi środkami, które zamierza przeznaczyć na inwestycje na rynku nieruchomości.

 

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem