Kapitalizacja renty – czy warto się na nią zdecydować?Kapitalizacja renty – czy warto się na nią zdecydować?

Osoby poszkodowane w wypadkach często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im świadczeń. Ponadto w wielu sytuacjach odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacone przez ubezpieczyciela okazuje się być rażąco zaniżone, a przez to nie zabezpiecza podstawowych potrzeb osoby, która nawet przez wiele lat zmaga się z następstwami wypadku – wymaga specjalistycznego leczenia czy rehabilitacji lub utraciła zdolność do samodzielnej egzystencji i pracy. Komu należy się wyższa renta?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

W jakich okolicznościach doszło do wypadku?

Poszkodowany ucierpiał na skutek wypadku z 1994 r. Dwudziestoparolatek podróżował wówczas jako pasażer pojazdu, doznał rozległego urazu kręgosłupa. Niestety obrażenia miały trwały charakter – do dzisiaj, choć od wypadku minęło 26 lat mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim.

Wsparcie ekspertów GK VOTUM

Po przyjęciu sprawy ustalono, że poszkodowany dochodził roszczeń odszkodowawczych przy udziale profesjonalnego pełnomocnika, Kancelarii z Krakowa. Na mocy wyroku sądowego wypłacono poszkodowanemu zadośćuczynienie oraz przyznano rentę w kwocie 400,00 zł miesięcznie.

Była to kwota rażąco zaniżona. Poszkodowany mężczyzna zmaga się z utrwalonym niedowładem kończyn dolnych. Jest zmuszony do poruszania się na wózku oraz całkowicie niezdolny do pracy.

W wyniku działań podjętych przez Doradcę Odszkodowawczego, w tym między innymi szczegółowej analizy ustalono nową wysokość należnej poszkodowanemu renty w łącznej kwocie ponad 2.000,00 zł, tj. co stanowiło pięciokrotność wypłacanej dotychczas renty. Uzyskano również wyrównanie w kwocie ponad 34.000,00 zł.

Nie był to jednak koniec pracy ekspertów GK VOTUM. W kolejnych miesiącach zgodnie z życzeniem poszkodowanego podjęto negocjacje z ubezpieczycielem, których celem była zamiana renty na jednorazowe odszkodowanie. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono kwotę kapitalizacji na poziomie 650.000,00 zł, a ugodę zawarto przed Sądem Polubownym przy KNF z początkiem roku 2020.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Sprawa poszkodowanego mężczyzny pokazuje, że nawet w sytuacjach, w których od wypadku upłynęło wiele lat warto podjąć kroki mające na celu uzyskanie należnych nam świadczeń. Uzyskana kwota pozwoli poszkodowanemu na istotną poprawę swej sytuacji życiowej – poprzez zakup mieszkania przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej poszkodowany zyska większą samodzielność i komfort życia. Jednocześnie jednorazowa wypłata w miejsce renty płatnej miesięcznie pozwoli na zintensyfikowanie leczenia i rehabilitacji oraz inwestycje w bezpieczne instrumenty finansowe, które będą stanowić zabezpieczenie dla poszkodowanego na przyszłość.

Michał Kasprzyk
Michał Kasprzyk

Redaktor

michal.kasprzyk@votum-sa.pl

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawa, administracji i ekonomii. Od 2020 r. wpisany na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców... czytaj więcej

Czytaj również


Szybka i skuteczna rehabilitacja

Nie ulega wątpliwości, że piesi to użytkownicy drogi najbardziej narażeni na poważne urazy na skutek

400 tys. zł zadośćuczynienie dla potrąconej pieszej

W wypadkach cierpią nie tylko kierowcy lub pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy drogi, tacy

Wypadek w pracy – upadek z wysokości

Skutki wypadków w pracy bywają równie poważne, jak te dotyczące wypadków drogowych, a poszkodowani odczuwają

Zadośćuczynienie dla najbliższych po śmierci osoby poszkodowanej w wypadku

Osoby poszkodowane w wypadkach to nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy