Kiedy poszkodowany może otrzymać rentę uzupełniającą?Kiedy poszkodowany może otrzymać rentę uzupełniającą?

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą starać się o szereg świadczeń. Należą do nich przede wszystkim odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, ale warto również wiedzieć, że w niektórych sytuacjach można ubiegać się również o wypłatę renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz niezdolności do pracy. Są to świadczenia wypłacane cyklicznie, co ma duże znaczenie dla osoby, która na skutek odniesionych obrażeń nie może wrócić do pracy, co więcej często wymaga specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wyrównanie renty

Do wypadku, w którym ucierpiał Klient VOTUM doszło w 2010 r., mężczyzna będąc pasażerem pojazdu uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Obrażenia odniesione na skutek wypadku były na tyle dotkliwe, iż poszkodowany utracił zdolność do pracy.

Początkowo sprawę prowadził profesjonalny pełnomocnik z innej kancelarii. W postępowaniu sądowym uzyskał zadośćuczynienie należne poszkodowanemu. Jednocześnie prawomocnym wyrokiem Sądu oddalono roszczenie o ustalenie na rzecz mężczyzny renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Po przyjęciu sprawy do obsługi przez VOTUM S.A. w pierwszej kolejności dokonano szczegółowej weryfikacji dokumentacji. Doradca Odszkodowawczy zwrócił uwagę, iż w sprawie mogą istnieć podstawy dochodzenia renty wyrównawczej, ponieważ w uzasadnieniu wyroku wskazano, iż poszkodowany już wówczas posiadał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

Po ustaleniu, iż mężczyzna w dalszym ciągu pozostaje niezdolny do pracy przygotowano odpowiednie dokumenty oraz dokonano zgłoszenia w sprawie renty uzupełniającej. Na skutek podjętych działań, po ponad 9 latach od wypadku, ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu należną mu rentę w kwocie 420,00 zł oraz wypłacił wyrównanie w kwocie ponad 17.000,00 zł.

Kolejnym krokiem w sprawie poszkodowanego było podjęcie negocjacji z ubezpieczycielem zmierzających do kapitalizacji przyznanej renty. Podjęcie decyzji o zamianie renty płatnej okresowo na jednorazowe świadczenie oraz skuteczne przeprowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem mogą zapewnić mężczyźnie możliwość samodzielnego dysponowania uzyskanymi środkami.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem