Kiedy poszkodowany może starać się o rentę?Kiedy poszkodowany może starać się o rentę?

Motocykliści są w różny sposób postrzegani przez innych użytkowników drogi, tymczasem zarówno oni, jak i ich pasażerowie padają ofiarami wypadków. Do zdarzenia w jakim ucierpiała Klientka VOTUM S.A. doszło w czerwcu 1990 roku. Kobieta korzystając z pięknej pogody podróżowała jako pasażerka motocykla, niestety ten dzień zakończył się tragicznie – zdarzył się wypadek.

 

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Wypadek i jego następstwa

 

Na skutek wypadku kobieta doznała rozległych obrażeń ciała, między innymi urazu czaszkowo-mózgowego oraz niedowładu czterokończynowego nasilonego po stronie lewej. Ponadto pomimo upływu blisko 30 lat od zdarzenia poszkodowana nie tylko nie może samodzielnie się poruszać, ale zmaga się również z głuchotą lewostronną oraz erozją rogówki oka lewego. Są to zmiany nieodwracalne.

 

Renta

 

Zanim kobieta zdecydowała się skorzystać z pomocy VOTUM S.A. otrzymywała rentę na zwiększone potrzeby w wysokości 1.600,00 zł miesięcznie. Kwota ta nie pozwalała jednak na realizację wszystkich potrzeb kobiety związanych m.in. z rehabilitacją i specjalistyczną opieką medyczną, dlatego poszkodowana zdecydowała się skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej.

 

Po przyjęciu sprawy przez VOTUM S.A. przeprowadzono szczegółową analizę w wyniku której zgromadzono dokumentacje uzasadniającą roszczenie o przyznanie renty z tytułu utraconych możliwości zarobkowych. Koniecznym było przeanalizowanie wszystkich etapów edukacji kobiety, a także określenie jej potencjału zawodowego i oszacowanie potencjalnej wysokości zarobków, jaką mogłaby osiągać gdyby nie doszło do wypadku. Kluczowym dla sprawy były zwłaszcza dwa ostatnie punkty.

 

W odpowiedzi na działania podjęte przez ekspertów spółki ubezpieczyciel przyznał rentę wyrównawczą w wysokości 4.000,00 zł miesięcznie, co więcej Klientka VOTUM S.A. otrzymała również wyrównanie świadczeń rentowych w kwocie 145.000,00 zł.

 

Ze względu na indywidualną sytuację poszkodowanej podjęto negocjacje mające na celu kapitalizację obu rent. Rozmowy zakończyły się sukcesem, a ubezpieczyciel zgodził się na wskazaną przez ekspertów VOTUM S.A., satysfakcjonującą dla poszkodowanej, wysokość kapitalizacji. Koniecznym było jednak złożenie stosownego wniosku do sądu. Po podpisaniu ugody środki zostały przekazane na konto poszkodowanej. W wyniku kapitalizacji renty kobieta otrzymała 1.800.000 zł.

 

Uzyskana kwota da poszkodowanej możliwość samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, a otrzymane świadczenia pozwolą na realizację życiowych celów oraz znacznie poprawią sytuację finansową i komfort życia Klientki VOTUM S.A.

Czytaj również


Wypadek na poligonie

Do zawodów związanych ze znacznym ryzykiem należy między innymi praca żołnierza. Niestety do nieszczęśliwych wypadków

Wypadek motocyklisty – ponad 260 tys. zł dopłaty dla rodziny

Sprawy prowadzone przez ekspertów VOTUM S.A. różnią się w zależności od okoliczności wypadku oraz sytuacji

Frankowicze kontra mBank – kolejny sukces

Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum przeciwko mBankowi. Sąd

Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie należytej