Kolejny sukces frankowiczówKolejny sukces frankowiczów

W dniu 4 grudnia 2019 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię z Grupy Kapitałowej VOTUM, tym razem przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uznał umowę kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego za nieważną.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Postępowanie toczyło się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Wyrok zapadł w I instancji. Umowa kredytu została zawarta w 2005 r. i opiewała na kwotę około 100.000,00 CHF. Bank wypłacił ponad 250.000,00 zł, a do tej pory spłacono ponad 350.000,00 zł. Łączna wartość roszczeń zgłoszonych w sprawie wynosi ponad 60.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Ponadto zasądzono zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie blisko 5.500,00 zł.

Sąd uzasadniając przedmiotowe orzeczenie podzielił argumentację zawartą w pozwie wskazując, iż umowa kredytu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz ogólną definicją umowy kredytowej, co ostatecznie doprowadziło do jej unieważnienia. Co więcej sąd stosują teorię dwóch kondykcji zasądził całość dochodzonych roszczeń. Teoria dwóch kondykcji polega na tym, że w przypadku unieważnienia umowy każdy z podmiotów ma względem drugiego odrębne i samodzielne roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, którego może dochodzić na drodze sądowej.

W raporcie za III kw. 2019 r. BOŚ informował, że przeciwko bankowi toczą się 74 indywidualne sprawy sądowe dotyczące kredytów mieszkaniowych powiązanych z walutami obcymi. Wartość portfela takich kredytów w tej instytucji wynosiła na koniec września 950 mln zł, co stanowiło ponad 31 proc. portfela kredytów mieszkaniowych BOŚ. VOTUM SA prowadzi aktualnie 96 spraw frankowych przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A., z czego 28 jest na etapie postępowania sądowego – wskazuje Kacper Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Bankowych VOTUM S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na stronie internetowej bankier.pl

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Szybka i skuteczna rehabilitacja

Nie ulega wątpliwości, że piesi to użytkownicy drogi najbardziej narażeni na poważne urazy na skutek

400 tys. zł zadośćuczynienie dla potrąconej pieszej

W wypadkach cierpią nie tylko kierowcy lub pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy drogi, tacy

Wypadek w pracy – upadek z wysokości

Skutki wypadków w pracy bywają równie poważne, jak te dotyczące wypadków drogowych, a poszkodowani odczuwają

Zadośćuczynienie dla najbliższych po śmierci osoby poszkodowanej w wypadku

Osoby poszkodowane w wypadkach to nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy