Wyszukiwarka:

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie za pożar domu

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Odszkodowanie za pożar domu

Odszkodowanie za pożar domu

03 listopada 2016

Po pożarze domu pani Krystyna* liczyła na sprawną wypłatę odszkodowania, które umożliwi jej szybki remont budynku i powrót do normalnego życia. Niestety musiała zmierzyć się z odmową ubezpieczyciela. Postanowiła jednak, że nie będzie sama wchodzić naprzeciw zakładu ubezpieczeń, lecz odda swoją sprawę do prowadzenia przez specjalistów VOTUM SA.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania

 

Oczywiste było dla pani Krystyny to, że to właśnie ona jest odpowiedzialna za sprawne i bezpieczne działanie ogrzewania w jej domu. Dodatkowo postanowiła się zabezpieczyć, poprzez zawarcie dobrowolnej umowy ubezpieczenia budynku mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych w ramach. Gdy w styczniu w pożarze został uszkodzony jej dom, nie przewidywała żadnych problemów z uzyskaniem pieniędzy od ubezpieczyciela. Zgłosiła zatem szkodę do ubezpieczyciela i czekała na pozytywną decyzję. Czas był dla niej niezwykle ważny, nie jest łatwo przetrwać zimę w uszkodzonym budynku. Tym bardziej zabolała odmowna decyzja ubezpieczyciela.

 

Zakład ubezpieczeń w swojej decyzji powołał się na Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przyczyną pożaru w domu pani Krystyny była drewniana belka stropowa, która była wbudowana w komin. Nie było to zgodne ze standardami, jakie zostały określone w ww. rozporządzeniu. Wydawać by się mogło, że w świetle prawa pani Krystynie faktycznie nie należy się żadne odszkodowanie. Postanowiła jednak sprawdzić, czy ubezpieczyciel wyciąga prawidłowe wnioski. Dlatego zgłosiła się do VOTUM.

 

odszkodowanie za pożar

 

Warto kontrolować działania ubezpieczyciela

 

VOTUM dokonała ponownej analizy sprawy pani Krystyny i na tej podstawie przygotowała odwołanie. Zwróciliśmy  ubezpieczycielowi uwagę na fakt, iż budynek został wybudowany w 1950 r., a więc przed wejściem w życie rozporządzenia, które posłużyło za podstawę do odmownej decyzji w sprawie przyznania należnego pani Krystynie odszkodowania za poniesione straty. Ważne było także to, że w tym samym dokumencie jest informacja o możliwych wyjątkach od wprowadzonych zasad. Budynek pani Krystyny należał do jednych z tych wyjątków.

 

Okazało się zatem, że ubezpieczyciel powoływał się na przepisy, które w tym przypadku nie miały zastosowania. Po tym, jak punkt po punkcie udowodniliśmy ubezpieczycielowi, że jego pierwotna decyzja nie była słuszna, zmienił on stanowisko. Ostatecznie pani Krystyna otrzymało odszkodowanie, które pozwoliło na pokrycie spowodowanych pożarem strat. Co jednak by się stało, gdyby nie zdecydowała się ona na zasięgnięcie opinii VOTUM? Pewnie musiałaby z własnych środków pokryć koszty naprawy uszkodzeń i to mimo tego, że miała wykupione ubezpieczenie.

 

Skąd wiedzieć, jakie przepisy brać pod uwagę?

 

Trudno stwierdzić, ile w Polsce jest osób w podobnej sytuacji do tej, w jakiej znalazła się pani Krystyna. Poszkodowanym często trudno jest wchodzić w dyskusję z ubezpieczycielem. Zwłaszcza, gdy ten odmowną decyzję popiera obowiązującymi rozporządzeniami. Aby skutecznie odwołać się od takiej decyzji, niezwykle pomocna jest fachowa pomoc i dogłębna analiza sprawy. Zawsze warto też wziąć ubezpieczyciela pod lupę i sprawdzić, czy wypłacona przez niego kwota powinna być wyższa. W każdej z tych sytuacji polecamy kontakt z nami poprzez formularz na stronie „Mam szkodę rzeczową”.

 

* imię zostało zmienione

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

NAJNOWSZE INFORMACJE

pożar odszkodowanie

Po pożarze domu pani Krystyna* liczyła na sprawną wypłatę odszkodowania, które umożliwi jej szybki remont budynku i powrót do normalnego życia. Niestety musiała zmierzyć się z odmową ubezpieczyciela. Postanowiła jednak, że nie będzie sama wchodzić naprzeciw zakładu ubezpieczeń, lecz odda swoją sprawę do prowadzenia przez specjalistów VOTUM SA.

odszkodowanie deszcz

Pani Mariola otrzymała dopłatę, która była dwukrotnie wyższa od pierwotnej kwoty przyznanej przez zakład ubezpieczeń za zalane budynki. Jak to możliwe, że ubezpieczyciel z początku przyznał jedynie 1/3 kwoty, a resztę dopiero po interwencji kancelarii odszkodowawczej?

rolnicze odszkodowanie zanizone

Ubezpieczyciel wypłacił pani Agacie* w ramach odszkodowania kilka tysięcy mniej, gdyż… pomylił budynki! Poszkodowana widziała, że wypłacona kwota nie pozwala na wyremontowanie zniszczonego budynku. Nie umiała jednak samodzielnie udowodnić swoich racji.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie