Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Odszkodowanie za uraz psychiczny

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Odszkodowanie za uraz psychiczny

Odszkodowanie za uraz psychiczny

29 września 2016
odszkodowanie depresja

Kolizje drogowe, czyli tzw. stłuczki występują o wiele częściej, niż wskazywałyby na to policyjne raporty. Często policja nawet nie jest angażowana w tego typu zdarzenia. Zwykle w wyniku kolizji uszkodzony zostaje jedynie pojazd, a obrażenia uczestników nie trwają dłużej niż 7 dni.

 

Trudno  jednak czasem tuż po zdarzeniu ustalić, czy niegroźnie wyglądające stłuczenia faktycznie nie będą wiązały się z poważniejszymi konsekwencjami. Nie wszystkie urazy są też widoczne od razu, a zwiększony poziom adrenaliny nie ułatwia oceny sytuacji.

 

Właśnie dlatego czasem pozornie błahe konsekwencje kolizji mogą w przyszłości okazać się o wiele poważniejsze. Zdarzają się sytuacje, kiedy po wypadku poszkodowanemu przez długi czas towarzyszą bóle kręgosłupa i głowy, lęk przed jazdą samochodem, bezsenność lub nerwowość.

 

Poważne skutki niewielkich obrażeń

 

Tak było także w przypadku pana Waldemara*, który krótko po kolizji drogowej zgłosił się do VOTUM S.A. Został on poszkodowany przez kierowcę, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W wyniku zdarzenia u pana Waldemara zdiagnozowano uraz kręgosłupa oraz zespół stresu pourazowego. Lekarze uznali, że nie jest konieczna dłuższa hospitalizacja. Jednak nadal niezbędne było leczenie. Pan Waldemar chodził w kołnierzu ortopedycznym, zmagał się z nieustającym bólem i strachem przed jazdą samochodem. Konieczna okazała się terapia psychologiczna. Wszystko to było bezpośrednim następstwem udziału we wspomnianym zdarzeniu komunikacyjnym.

 

depresja po wypadku

 

Czy uraz psychiczny to „wystarczająca” szkoda?

 

Po przeprowadzeniu gruntownej analizy dokumentacji medycznej specjalista VOTUM zgłosił szkodę do ubezpieczyciela OC sprawcy. Jednak ubezpieczyciel nie zajął stanowiska w ustawowym terminie, dlatego konieczna okazała się reklamacja na jego bierne działanie. W odpowiedzi na nią zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania. Najczęściej na tym etapie kończy się indywidualne dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych. Otrzymana decyzja odmowna zwykle powoduje zniechęcenie oraz zaniechanie wszelkich działań podejmowanych przed ubezpieczycielem przez poszkodowanych. Inaczej na odmowę reagują specjaliści VOTUM S.A. Odmowna decyzja to dla eksperta podstawa do ponownej analizy sprawy, czasami rozszerzenia zgłaszanych roszczeń i twardej polemiki z ubezpieczycielem. Tak samo było w przypadku dochodzenia odszkodowania dla pana Waldemara.

 

Warto wiedzieć!
Zarówno pogorszenie stanu zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, które jest następstwem kolizji drogowej, jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy.

 

Ubezpieczyciel twierdził, że pan Waldemar nie odniósł trwałego uszczerbku na zdrowiu. Takie stanowisko rażąco naruszało Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, dlatego specjalista VOTUM przedstawił ubezpieczycielowi niezależne orzeczenie lekarskie, które wskazywało 3% trwałego uszczerbku na zdrowiu psychicznym. Wskazał przy tym, iż uszczerbek na zdrowiu fizycznym, choć nie miał charakteru trwałego, również zasługuje na uwzględnienie w szacowaniu wysokości zadośćuczynienia.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania nie oznacza zakończenia postępowania odszkodowawczego!

 

Ostatecznie panu Waldemarowi zostało przyznane zadośćuczynienie w wysokości 5.000 zł. Warto podkreślić, że pomimo opieszałości ze strony ubezpieczyciela oraz pierwotnej decyzji odmownej, poszkodowany w ciągu zaledwie kilku miesięcy od daty zdarzenia otrzymał przysługujące mu odszkodowanie.

 

*imię zostało zmienione

 

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

Dzięki sprawnej argumentacji VOTUM pani Renata otrzymała odszkodowanie wyższe o 250% od początkowej propozycji ubezpieczyciela. Poszkodowanej narciarce zostały wypłacone wszystkie należne świadczenia odszkodowawcze.

Pani Patrycja uległa wypadkowi jako dziewczynka, ale skutki wypadku odczuła najboleśniej dopiero 9 lat po zdarzeniu. Przeczytaj i dowiedz się, jak VOTUM S.A. uzyskało dla niej należne świadczenia.

votum sa

Dziecko, które ucierpiało w wypadku, ma dokładnie takie same prawo do uzyskania rekompensaty jak osoba dorosła. Przeczytaj i dowiedz się, jak spółka VOTUM wywalczyła należne świadczenia dla 10-letniego Piotra!

odszkodowanie za powódź

Na szkodach wyrządzonych przez czynniki atmosferyczne mogą ucierpieć nie tylko osoby prywatne, ale także przedsiębiorcy. Poznaj historię pana Ryszarda, właściciela komisu samochodowego.

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie