Wygraliśmy

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz ważnymi informacjami z zakresu spraw bankowych oraz dochodzenia odszkodowań

Ponad 55 tys. zł dla frankowicza

W dniu 19 marca 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia. Powództwo dotyczyło

Nakaz zapłaty – ponad 50 tys. zł dla frankowicza

W dniu 3 kwietnia 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wychodząc do pracy często myślimy o czekającym na nas dniu, o powierzonych nam obowiązkach służbowych

Odszkodowanie za utracone zarobki

Zadośćuczynienie czy renta z tytułu zwiększonych potrzeb to nie jedyne świadczenia, o których wypłatę może

Kapitalizacja renty – 650 tys. zł dla poszkodowanego mężczyzny

Wiele osób poszkodowanych w wypadkach nie zna przysługujących im praw, nie wie również gdzie szukać

Korzystne rozstrzygnięcie przeciwko mBankowi

W dniu 12.06.2019 r. zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Kapitalizacja renty szansą dla osoby poszkodowanej w wypadku

Ofiary wypadków drogowych to w większości osoby, które nie przyczyniły się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.

Gratulujemy kolejnego sukcesu kancelarii prawnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Votum

Kancelaria prawna wchodząca w skład grupy kapitałowej Votum po raz kolejny znalazła się w czołówce

Wypłata 50 tys. zł dzięki skierowaniu sprawy do sądu

Wiele osób obawia się skierowania sprawy do sądu, między innymi ze względu na czas postępowania

Czy pomimo zawarcia ugody możliwe jest uzyskanie dodatkowych świadczeń?

Do wypadków samochodowych dochodzi w różnych okolicznościach. Wystarczy chwila nieuwagi kierowcy, nadmierna prędkość, czy trudne

Wypadek na morzu – ponad 900 tys. zł dla rodzin marynarzy

Są zawody, których wykonywanie wiąże się ze znacznym ryzykiem, należy do nich między innymi praca

Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

Wychodząc do pracy nie myślimy o tym, co może się nam przytrafić, a skupiamy się

Ponad 120 tys. zł dla poszkodowanej rowerzystki

Czy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogą starać się o należne im zadośćuczynienie i odszkodowanie, jeśli

Zadośćuczynienie po blisko 20 latach od wypadku

Ojciec Klientek Votum S.A. zginął w wypadku drogowym przed 20 laty. Kobiety były wówczas małymi

Wypadek na przejeździe kolejowym

Ustalenie okoliczności wypadku niekiedy bywa trudne, zwłaszcza jeśli od zdarzenia minęło wiele lat. Jednak mimo

Ubezpieczyciel czterokrotnie zaniżył zadośćuczynienie

Niekiedy trudno jednoznacznie określić przyczynę wypadku. Czy była to nadmierna prędkość? Brawura? Niedostosowanie prędkości do