Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Ponad 150 000 złotych za wypadek w rolnictwie

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Ponad 150 000 złotych za wypadek w rolnictwie

Ponad 150 000 złotych za wypadek w rolnictwie

02 czerwca 2015
Rolnik

Statystyki wskazują, że liczba wypadków przy pracy w rolnictwie maleje. Jednak nadal jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki. Wśród zgłoszonych do KRUS wypadków sporą grupę stanowią zdarzenia spowodowane przez trzodę.

 

Warto pamiętać, że rolnik odpowiada także za szkody spowodowane przez nieprawidłowo zabezpieczone lub niedopilnowane zwierzęta.

 

W razie wypadku związanego z pracą na wsi, poszkodowany może otrzymać świadczenia z KRUS, a także ma możliwość ubiegać o odszkodowanie z polisy OC rolnika.

 

Ważne, by w takiej sytuacji wykazać związek przyczynowy między doznanym urazem a faktem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należy także wskazać zawinienie samego rolnika i  udowodnić rozmiar powstałych szkód.

 

Brak właściwego zabezpieczenia bydła

 

Właśnie w taki sposób działaliśmy, pomagając uzyskać odszkodowanie dla pana Józefa*. Szarpnięcie przez zwierzę miało dla niego poważne skutki. Pomagał on wtedy przy załadunku bydła na samochód dostawczy. Wraz z właścicielem wyprowadzał byki z pomieszczenia inwentarskiego na platformę pojazdu do przewozu zwierząt.

 

Byk prowadzony przez poszkodowanego miał opaskę na oczach i był prowadzony przy pomocy sznura. Podczas załadunku zwierzę gwałtownie zmieniło kierunek i szarpnęło pana Józefa, który upadł i zranił nogę o platformę samochodu, po której byk był wprowadzany. Następnie zwierzę pociągnęło go za sobą na podwórko.

 

Zaraz po wypadku poszkodowany został zawieziony na pogotowie ratunkowe. Później przetransportowano go do szpitala, w którym przebywał przez ponad dwa tygodnie. Niestety obrażenia nogi były na tyle poważne, że konieczna była jej amputacja.

 

Odszkodowanie wypłacone z OC rolnika

 

Dodatkowo pana Józefa czeka jeszcze wiele miesięcy leczenia powypadkowego związanego z innymi urazami. Do dnia dzisiejszego odczuwa on negatywne następstwa wypadku w postaci bólu oraz znacznych ograniczeń ruchomości, które utrudniają mu wykonywanie codziennych czynności.

 

Niewątpliwie konsekwencje wypadku będą także w przyszłości generować wysokie koszty leczenia, związane chociażby z koniecznością zakupienia odpowiedniej protezy.

 

VOTUM S.A. zajęła się dochodzeniem w imieniu pana Józefa roszczeń odszkodowawczych. Po analizie dokumentacji, pełnomocnik wystąpił do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel gospodarstwa rolnego miał wykupioną polisę.

 

Początkowo ubezpieczyciel czy wypłacił na rzecz pana Józefa jedynie 80 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Zwrócił także koszty opieki. Specjalista VOTUM nie zgodził się jednak na to i wystosował odwołanie, w którym domagał się dopłaty do wypłaconego świadczenia.

 

Pełnomocnik niemal podwoił przyznaną początkowo kwotę odszkodowania

 

Trafna argumentacja pełnomocnika sprawiła, że zakład ubezpieczeń przyznał dla pana Józefa dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 70 000 zł, a także wypłacił zwrot poniesionych kosztów.

 

Postępowanie likwidacyjne nadal jest w toku, VOTUM gromadzi obecnie dokumentację niezbędną do wystąpienia w imieniu poszkodowanego o przyznanie mu świadczeń rentowych. Będzie także domagać się wyższej kwoty zadośćuczynienia, a jeśli ubezpieczyciel nie uzna zgłoszonych roszczeń, pełnomocnik nie wyklucza skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

*imię zostało zmienione

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

wypadek na motocyklu

VOTUM S.A. pomaga nawet wtedy, gdy poszkodowany odniósł obrażenia w wypadku, który rozegrał się daleko poza granicami Polski. Przeczytaj i dowiedz się, jak pomogliśmy naszemu klientowi! strzałka

Odszkodowanie po zderzeniu narciarzy

Dzięki sprawnej argumentacji VOTUM pani Renata otrzymała odszkodowanie wyższe o 250% od początkowej propozycji ubezpieczyciela. Poszkodowanej narciarce zostały wypłacone wszystkie należne świadczenia odszkodowawcze. strzałka

śpiączka

Pani Patrycja uległa wypadkowi jako dziewczynka, ale skutki wypadku odczuła najboleśniej dopiero 9 lat po zdarzeniu. Przeczytaj i dowiedz się, jak VOTUM S.A. uzyskało dla niej należne świadczenia. strzałka

votum sa - szpital

Dziecko, które ucierpiało w wypadku, ma dokładnie takie same prawo do uzyskania rekompensaty jak osoba dorosła. Przeczytaj i dowiedz się, jak spółka VOTUM wywalczyła należne świadczenia dla 10-letniego Piotra! strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie