Ponad 350 tys. zł zwrotu kosztów leczeniaPonad 350 tys. zł zwrotu kosztów leczenia

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to nie jedyne świadczenia, które należą się osobie poszkodowanej w wypadku. W sytuacji, gdy jej stan zdrowia wymaga natychmiastowej pomocy medycznej oraz rehabilitacji niekiedy koniecznym okazuje się być skorzystanie z prywatnej opieki medycznej – niestety jest to kosztowne. O jakie świadczenia może starać się osoba poszkodowana w wypadku? Czy ubezpieczyciel zwróci koszty leczenia w prywatnej klinice? Jak wysoka może to być kwota?

 

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Wypadek

 

Do tragicznego wypadku doszło w czerwcu 2014 r. na autostradzie A4, kiedy to kierujący busem naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym – nienależycie obserwował przedpole jazdy, a także nie dostosował prędkości do warunków drogowych i możliwości pojazdu, który nie spełniał wymagań technicznych.

 

W samochodzie dokonano niewłaściwego montażu resorów, tylnego siedziska oraz dodatkowego siedziska ostatniego rzędu. Dzięki zastosowanym „usprawnieniom” możliwe było przewożenie niedozwolonej ilość osób oraz bagażu, co spowodowało znaczne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz ładowności pojazdu, w efekcie doprowadzając do utraty przez niego stabilności i sterowalności.

 

Kierujący samochodem stracił nad nim panowanie w trakcie wykonywania manewru omijania pojazdu zabezpieczającego prace związane z koszeniem trawy. W efekcie doszło do przewrócenia się pojazdu, a w wypadku śmierć poniosło 7 pasażerów, a pozostali doznali poważnych obrażeń ciała. Jedną z poszkodowanych osób była Klientka VOTUM S.A.

 

Poszkodowana pasażerka

 

Na skutek wypadku kobieta doznała rozległego urazu czaszkowo-mózgowego ze stłuczeniem w płacie czołowym i skroniowym oraz u podstawy mózgu, licznych złamań żeber z odmą opłucnową, złamania wyrostka poprzecznego kręgu piersiowego, a także urazu jamy brzusznej skutkującego usunięciem śledziony. W trakcie transportu do szpitala doszło do zatrzymania krążenia.

 

Lekarzom udało się uratować życie kobiety, jednak na skutek urazu mózgu i zatrzymania krążenia doszło do niedowładu czterokończynowego oraz utraty zdolności mowy, a także zaburzeń przełykania i oddychania.

 

Biegli sądowi orzekli, że obrażenia doznane przez poszkodowaną skutkują uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości 258%.

 

Postępowanie sądowe

 

W czasie trwania procesu ubezpieczyciel podniósł zarzut wyłącznej winy osoby trzeciej, czyli przedsiębiorstwa organizującego wykaszanie traw. Argumentując, że prace te były nieprawidłowo oznakowane oraz niezgodne z organizacją ruchu.

 

Ponadto wskazywał również na znaczne przyczynienie ze strony poszkodowanej, która miała świadomie wsiąść do przeładowanego pojazdu. Co więcej w ocenie towarzystwa ubezpieczeniowego kobieta nie udowodniła, że miała zapięte pasy bezpieczeństwa.

 

Ostatecznie wszystkie zarzuty podniesione przez ubezpieczyciela zostały uznane za niezasadne, a okoliczności wypadku wykluczają wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Jakie świadczenia otrzymała poszkodowana?

 

Pomimo unikania odpowiedzialności przez ubezpieczyciela ekspertom VOTUM S.A. udało się uzyskać dla Poszkodowanej łącznie 300.00,00 zł zadośćuczynienia, ponad 180.000,00 zł tytułem odsetek i ponad 350.000,00 zł zwrotu kosztów prywatnego leczenia związanych z rehabilitacją kobiety w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie. Jest to najwyższa kwota dotycząca zwrotu kosztów prywatnego leczenia zasądzona do tej pory w Polsce.

 

Ponadto poszkodowana otrzymała także rentę. Suma po kapitalizacji za trzy lata wstecz wyniosła blisko 400.000,00 zł. Obecnie poszkodowana nadal otrzymuje świadczenie w wysokości 13.000,00 zł miesięcznie.

 

Obecnie w sprawie toczy się postępowanie przed sądem II instancji o dalsze 700.000,00 zł zadośćuczynienia oraz 100.000,00 zł odsetek.

 

W przypadku kobiety, która ucierpiała na skutek wypadku samochodowego efektem ciężkiej pracy specjalistów było wypłacenie znacznej sumy pieniędzy, która pozwoli na poprawę jej codziennej egzystencji. Dzięki dodatkowym środkom poszkodowana będzie mogła uzyskać częściową samodzielność i ujrzeć przyszłość w lepszych barwach.

Czytaj również


Wypadek na poligonie

Do zawodów związanych ze znacznym ryzykiem należy między innymi praca żołnierza. Niestety do nieszczęśliwych wypadków

Wypadek motocyklisty – ponad 260 tys. zł dopłaty dla rodziny

Sprawy prowadzone przez ekspertów VOTUM S.A. różnią się w zależności od okoliczności wypadku oraz sytuacji

Frankowicze kontra mBank – kolejny sukces

Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum przeciwko mBankowi. Sąd

Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie należytej