Wyszukiwarka:

Każda krzywda powinna zostać naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Ponad 97 000 złotych odziedziczone z OFE i ZUS

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Ponad 97 000 złotych odziedziczone z OFE i ZUS

Ponad 97 000 złotych odziedziczone z OFE i ZUS

28 listopada 2016

We wrześniu 2015 roku zmarł 63-letni ojciec pana Roberta*. Jego śmierć była ciosem dla rodziny. Odejście ojca odczuł najdotkliwiej jego jedyny syn. Z uwagi na emocjonalne poczucie pustki, jaka dominowała w życiu pana Roberta po śmierci ojca, nie był on w stanie sprostać wyzwaniom, które na niego czekały.

 

W listopadzie 2015 r. pan Robert zlecił VOTUM SA prowadzenie sprawy o dochodzenie roszczenia o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym zmarłego ojca oraz na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pan Robert miał pewność, że część składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne powinna być przekazywana na tzw. II filar w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

 

Po przyjęciu sprawy do prowadzenia, ustaliliśmy właściwy fundusz emerytalny, który prowadził rachunek na rzecz zmarłego ojca pana Roberta. Po wcześniejszym skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, dokonaliśmy zgłoszenia w imieniu pana Roberta do Funduszu o wypłatę środków z rachunku emerytalnego ubezpieczonego ojca. W toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego zostaliśmy dwukrotnie poinformowani, iż w celu dokonania właściwego podziału środków zgromadzonych na rachunku, konieczne jest dosłanie dodatkowych dokumentów.

 

Po skompletowaniu wnioskowanej dokumentacji niezwłocznie przedłożyliśmy je Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu, który po ich otrzymaniu wypłacił kwotę ponad 23 500 złotych. Równolegle pracowaliśmy nad wypłatą środków należnych panu Robertowi z subkonta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, dwa miesiące później ZUS wypłacił pozostałą część należnych środków. W sumie, na rzecz pana Roberta VOTUM uzyskała ponad 97 000 zł. z rachunku emerytalnego jego zmarłego ojca.

 

* imię zmienione

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

dziedziczenie ofe

Pan Robert przekazał VOTUM SA prowadzenie sprawy związanej z dochodzeniem roszczenia o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym zmarłego ojca oraz na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

dziedziczenie zus

Według raportu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, na kontach wszystkich otwartych funduszy emerytalnych mogą pozostawać nawet dwa miliardy złotych, które powinny trafić do spadkobierców. Tym razem pomogliśmy pani Agacie* uzyskać należne jej środki.

dziedziczenie z zus

Niekiedy bliscy zmarłego nie mają wiedzy, że na kontach ZUS i OFE może czekać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dotyczy to także tych uprawnionych, którym należą się środki zgromadzone na rachunkach OFE i ZUS. Albo w ogóle nie wiedzą oni o możliwości dziedziczenia tych pieniędzy, albo rezygnują z należnych im środków, ze względu na niewielki kapitał zgromadzony przez zmarłego. Zupełnie bezpodstawnie.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie