Potrącona pieszaPotrącona piesza

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych to nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów, ale niestety również rowerzyści czy piesi poruszający chodnikiem czy przechodzący przez przejście. Niestety zwłaszcza Ci ostatni narażeni są na znaczne obrażenia w kontakcie z samochodem. Klientka VOTUM S.A. została potrącona stojąc na chodniku przed przejściem dla pieszych.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

Poszkodowana została potrącona przez nietrzeźwego kierującego stojąc na chodniku przed przejściem dla pieszych. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając jej pomocy. Kobieta doznała licznych obrażeń przede wszystkim w obrębie kończyn dolnych.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłacił dobrowolnie na rzecz poszkodowanej kwotę 85.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Jednak sądy obu instancji uznały wypłaconą sumę za rażąco zaniżoną, potwierdzając przy tym, że odpowiednie zadośćuczynienie powinno być ustalone na poziomie niemal dwukrotnie wyższym i powinno wynosić 150.000,00 zł.

W odpowiedzi na stanowisku sądu ubezpieczyciel stwierdził, że zasądzona kwota jest zawyżona, argumentując przy tym, że poszkodowana doznała 25% uszczerbku na zdrowiu. Jednak Sąd Okręgowy rozpatrujący apelację ubezpieczyciela podkreślił, że stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu stanowi jedynie pomocnicze kryterium ustalania zadośćuczynienia, a decydujące są nieodwracalne konsekwencje wypadku. Dla poszkodowanej, będącej osobą starszą, doznane urazy wiązały się ze znacznym pogorszeniem standardu życia. Sąd podkreślił także, że kwota zasądzonej nawiązki w postępowaniu karnym nie powinna pomniejszać należnego powódce zadośćuczynienia. Obok zasądzonej kwoty 150.000,00 zł pozwany został obciążony również odsetkami i kosztami procesu, które łącznie wyniosły niemal 30.000,00 zł.

Sprawa poszkodowanej pokazuje, że warto zdecydować się na postępowanie sądowe. Dzięki któremu możliwe jest uzyskanie znacznie wyższych kwot. Dlatego też warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy zadbają o uzyskanie wszystkich należnych nam świadczeń w tym również renty, o której często zapina się podczas starań o zadośćuczynienie czy odszkodowanie.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Kwiecień: Votum zawarło ponad 1000 umów z Frankowiczami

Kwiecień to trzeci miesiąc z rzędu, w którym spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły ponad

Sąd uznał wyższą stawkę za godzinę opieki

Eksperci z Votum odszkodowania S.A., zajmujący się pomocą poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim wspomina,

W lutym uzyskali odszkodowanie na kwotę 3 704 771 złotych

Spółka Votum Odszkodowania S.A. przedstawiła wygrane z GK Votum. W lutym 2022 roku dzięki działaniom

Szybka i skuteczna rehabilitacja

Nie ulega wątpliwości, że piesi to użytkownicy drogi najbardziej narażeni na poważne urazy na skutek