Renta po wypadku komunikacyjnymRenta po wypadku komunikacyjnym

Osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego może dochodzić od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ból i cierpienie. Jeśli jednak w następstwie wypadku doszło do trwałej utraty zdolności do pracy lub zwiększyły się potrzeby osoby poszkodowanej – na przykład wymaga pomocy przy czynnościach dnia codziennego, ma ona również możliwość dochodzenia wypłaty odpowiedniej renty. Kto może wnioskować o przyznanie renty? Co trzeba zrobić, aby ubezpieczyciel zgodził się na wypłatę?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek i jego trwałe następstwa

W styczniowy wieczór 2005 roku kierujący samochodem osobowym jadąc śliską i zaśnieżoną drogą nieprawidłowo wykonał manewr wyprzedzania innego pojazdu, przez co doprowadził do potrącenia jadącej przeciwnym pasem ruchu rowerzystki. Na skutek wypadku poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci złamania obojczyka i łopatki prawej powikłanych niedowładem kończyny górnej prawej, uszkodzenia splotu barkowego prawego oraz złamania kości goleni prawej.

W następstwie rozległych obrażeń ciała i trwałego rozstroju zdrowia poszkodowana stała się osobą całkowicie niezdolną do pracy, wymagającą stałej pomocy innych osób w czynnościach dnia codziennego, zmuszoną do ciągłego przyjmowania leków i pozostawania pod opieką lekarzy specjalistów. Utrata zdolności do pracy i zwiększone potrzeby poszkodowanej uzasadniały przyznanie przez ubezpieczyciela pojazdu sprawcy comiesięcznej renty w kwocie ok. 1.170,00 zł. Renta ustalona została decyzją ubezpieczyciela wydaną w 2006 r.

Skuteczne działania pełnomocnika

Kilka lat później sprawa poszkodowanej kobiety trafiła do ekspertów GK VOTUM. W pierwszej kolejności specjalista do spraw obsługi roszczeń rentowych podjął działania zmierzające do podwyższenia świadczenia należnego poszkodowanej z tytułu renty. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji wystosowano wniosek o waloryzację renty uzupełniającej, wskazując przy tym na istotną zmianę wskaźników ekonomicznych wpływających na wysokość wypłacanego świadczenia tytułem renty.

W wyniku działań pełnomocnika ubezpieczyciel przyznał na rzecz poszkodowanej rentę w kwocie ponad 2.000,00 zł miesięcznie, co stanowiło 183% wypłacanego dotychczas świadczenia.

Kapitalizacja renty szansą dla osoby poszkodowanej

Po upewnieniu się, że wysokość należnej renty ustalona została na odpowiednim poziomie, wyrównującym zarówno utracone możliwości zarobkowania, jak i stałe zwiększone potrzeby poszkodowanej, na wniosek poszkodowanej pełnomocnik podjął z ubezpieczycielem negocjacje zmierzające do zamiany renty płatnej miesięcznie na jednorazowe odszkodowanie.

Osoba poszkodowana posiadająca ustalone prawo do renty wypłacanej przez ubezpieczyciela pojazdu sprawcy może wystąpić z wnioskiem o zamianę renty na jednorazowe świadczenie, tj. o kapitalizację renty. Poszkodowany powinien przy tym wskazać powody, dla których jednorazowa wypłata będzie dla niego korzystniejsza niż płatność cykliczna. W szczególności ważnym powodem kapitalizacji może być przekwalifikowanie zawodowe, zdobycie wykształcenia, nauka nowego zawodu, które pozwolą poszkodowanemu na aktywizację zawodową i społeczną.

W wyniku serii rozmów i spotkań z ubezpieczycielem pełnomocnik poszkodowanej uzyskał propozycję ugody dotyczącej kapitalizacji renty na kwotę 600.000,00 zł. Kwota wypłacona tytułem kapitalizacji renty pozwoli poszkodowanej na samodzielne gospodarowanie i inwestowanie środków, co wpłynie pozytywnie na poprawę jej sytuacji finansowej i zdrowotnej. Uzyskane środki poszkodowana przeznaczyć zamierza na inwestycje oraz zakup nieruchomości, które stanowić będą dla niej zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

Jolanta Werner
Jolanta Werner

Redaktor

jolanta.werner@votum-sa.pl

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2006 r. związana z Grupą... czytaj więcej

Czytaj również


Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem