Sąd uznał wyższą stawkę za godzinę opiekiSąd uznał wyższą stawkę za godzinę opieki

Eksperci z Votum odszkodowania S.A., zajmujący się pomocą poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim wspomina, o sprawie, która zaczęła się 12 sierpnia 2012 r.. Wówczas doszło do wypadku samochodowego, gdzie nietrzeźwy kierowca uciekając z miejsca kolizji drogowej stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na posesję potrącając cztery osoby.


  • Pijany kierowca uciekał z miejsca wypadku i potrącił 4 osoby,
  • Poszkodowana otrzymała rażąco niski zwrot za opiekę,
  • Została reprezentowana przez Kancelarię odszkodowawczą z Grupy Kapitałowej Votum S.A. i złożyli pozew do Sądu Rejonowego,
  • Sprawdź, jak wysokie otrzymała odszkodowanie za opiekę?

W wyniku tego zdarzenia poszkodowana została 24 letnia kobieta, która doznała urazu czaszkowo-mózgowego z obrzękiem mózgu i złamaniami kości czaszki. Po wypadku u kobiety wystąpił niedowład połowiczy lewostronny. A także zburzenia mowy, zaburzenia pamięci (amnezja wsteczna z lukami pamięciowymi) oraz osłabienie pamięci krótkotrwałej i koncentracji uwagi.

W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy zdarzenia tj. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (obecnie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) przyznał na rzecz poszkodowanej następujące świadczenia:

– m.in. dobrowolnie rentę na zwiększone potrzeby związane z koniecznością opieki, zakupu leków, kosztów dojazdów do placówek medycznych w wysokości po 710,09 zł miesięcznie.

Ubezpieczyciel do wyliczeń w zakresie renty przyjął, że za jedną godzinę opieki nad poszkodowaną przysługuje jej zwrot kwoty 7,00 zł.

Od przyznanej renty Ubezpieczyciel odjął otrzymywany przez poszkodowaną dodatek pielęgnacyjny.

odszkodowanie za opiekę po wypadku

Zaniżone odszkodowanie po wypadku?

Luty 2021

Na całe szczęście poszkodowana w wypadku, w lutym 2021 r. nie zgodziła się ze stanowiskiem Ubezpieczyciela. Została reprezentowana przez Kancelarię odszkodowawczą z Grupy Kapitałowej Votum S.A. i złożyli pozew do Sądu Rejonowego.

Jak wspomnieliśmy ubezpieczyciel przyjął, że za jedną godzinę opieki nad poszkodowaną przysługuje jej zwrot kwoty 7,00 zł. Wiele osób pyta się na forum, co można było zrobić w sytuacji zaniżonego tzw. odszkodowania?

W związku z działaniami kancelarii odszkodowawczej Votum odszkodowania S.A. i prawników, sąd uznał zasadność wyższej stawki godzinowej za opiekę.

Sąd wskazał, że minimalna stawka za godzinę opieki

powinna wynosić co najmniej 12,00 zł.

Pełnomocnik kwestionował również możliwość zaliczenia dodatku pielęgnacyjnego na poczet przyznanej renty. Poszkodowana dochodziła w sądzie zasądzenia bieżącej renty w wysokości po 1540,00 zł miesięcznie, a nadto skapitalizowanej renty za okres wsteczny w wysokości 27.951,10 zł.

Sierpień 2022

W sierpniu 2022 r. Sąd Rejonowy w Gnieźnie wydał wyrok, na mocy którego zasądził od pozwanego Ubezpieczyciela na rzecz poszkodowanej rentę na zwiększone potrzeby w wysokości: 1.310,09 zł w lutym 2021r., 1300,34 zł od marca 2021 r. do lutego 2022 r., 1283,56 zł począwszy od marca 2022 r. i na przyszłość.

Sąd zasądził na rzecz poszkodowanej także skapitalizowaną rentę na zwiększone potrzeby w kwocie 24.312,04 zł.

Sąd uznał zasadność wyższej stawki godzinowej za opiekę
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że postulowanej przez poszkodowaną stawki 12,00 zł za godzinę opieki nie sposób uznać za nieuzasadnioną czy wygórowaną.

Wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 10 sierpnia 2022 r. sygn. akt IC 204/21

Więcej przeczytasz na: Votum Odszkodowania S.A.

Michał Gadomski
Michał Gadomski

Redaktor

michal.gadomski@votum-sa.pl

Ekspert w Grupie Kapitałowej Votum S.A. związany z branżą odszkodowawczą od 2005 r. W Kancelarii odszkodowawczej zajmuje się również komunikacją z partnerami i działaniami CSR... czytaj więcej

Czytaj również


Kwiecień: Votum zawarło ponad 1000 umów z Frankowiczami

Kwiecień to trzeci miesiąc z rzędu, w którym spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły ponad

Sąd uznał wyższą stawkę za godzinę opieki

Eksperci z Votum odszkodowania S.A., zajmujący się pomocą poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim wspomina,

W lutym uzyskali odszkodowanie na kwotę 3 704 771 złotych

Spółka Votum Odszkodowania S.A. przedstawiła wygrane z GK Votum. W lutym 2022 roku dzięki działaniom

Szybka i skuteczna rehabilitacja

Nie ulega wątpliwości, że piesi to użytkownicy drogi najbardziej narażeni na poważne urazy na skutek