Śmierć górnika – odszkodowanie dla córki zmarłegoŚmierć górnika – odszkodowanie dla córki zmarłego

Wypadek w pracy – są zawody, które są szczególnie narażone na tego rodzaju ryzyka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do zawodów, których wykonywanie jest szczególnie niebezpieczne należą te związane z górnictwem. Górnicy narażeni są nie tylko na pracę w szkodliwych warunkach, ale również na wypadki, a te choć dochodzi do nich stosunkowo rzadko zazwyczaj kończą się śmiercią poszkodowanego. Czy w takiej sytuacji jego najbliżsi mogą otrzymać odszkodowanie?

Wypadek w pracy? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

Do wypadku doszło w kwietniu 2017 roku. Miał to być kolejny zwykły dzień w pracy, niestety podczas pracy w kopalni doszło do tragicznego zdarzenia, na skutek którego zginął jeden z górników. Mężczyzna osierocił 9 letnią córkę. Dla dziewczynki była to kolejna tragedia, zaledwie kila lat wcześniej zmarła jej matka.

Wsparcie Votum S.A.

Niedługo później opiekunowie dziewczynki zdecydowali się skorzystać z pomocy VOTUM SA. Chcąc zabezpieczyć przyszłość dziecka, zależało im na tym, aby uzyskać możliwie najwyższe świadczenia odszkodowawcze.

Na skutek działań podjętych przez ekspertów VOTUM SA na etapie postępowania likwidacyjnego udało się uzyskać kwotę 50.000,00 zł zadośćuczynienia. Jednocześnie ubezpieczyciel pracodawcy zmarłego mężczyzny odmówił wypłaty wyższego świadczenia argumentując, że dotychczas wypłacona kwota zadośćuczynienia jest adekwatna do krzywdy powódki związanej ze śmiercią ojca. Ponadto odmówił również wypłaty odszkodowania w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej dziewczynki. Jednym z argumentów przytoczonych przez ubezpieczyciela było także wyczerpanie sumy gwarancyjnej do wysokości, co do której odpowiedzialny jest ubezpieczyciel.

Postępowanie sądowe

Zdaniem ekspertów przyznana kwota zadośćuczynienia w wysokości 50.000,00 zł była zaniżona. Dlatego zaproponowano skierowanie sprawy bezpośrednio przeciwko pracodawcy do sądu. Otrzymano zgodę i rozpoczęto sprawę sądową.

W trakcie postępowania sądowego pełnomocnik procesowy reprezentujący osieroconą dziewczynkę udowodnił, że poszkodowanej małoletniej należne są dużo wyższe świadczenia niż te, które zostały wypłacone na etapie przedsądowym. Uzyskano dodatkowo kwotę 200.000,00 zł tytułem dopłaty do zadośćuczynienia oraz kwotę 100.000,00 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci ojca. Sąd podzielił argumentację pełnomocnika dziewczynki, wspartej opinią biegłego z zakresu psychologii, że krzywda małoletniej związana ze śmiercią ojca jest znaczna. Ponadto sad uznał, że nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej małoletniej związane między innymi z pozbawieniem jej pomocy na przyszłość.

Wskazane kwoty zostały zasądzone wraz odsetkami na opóźnienie. W toku postępowania sądowego pozwana kopalnia argumentowała, że roszczenia są niezasadne, gdyż wypadek nastąpił wskutek siły wyżej, a zmarły poszkodowany przyczynił się do wypadku. Jednak dzięki działaniom podjętym przez pełnomocnika poszkodowanej, Sąd nie przyjął argumentacji pozwanego, co więcej przychylił się do stanowiska pełnomocnika poszkodowanej dotyczącego braku podstaw do pomniejszego świadczeń należnych dziewczynce o świadczenie uzyskane z ZUS w postaci jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Na skutek działań ekspertów Grupy Kapitałowej VOTUM na etapie postępowania sądowego udało się uzyskać dla poszkodowanej rekordowo wysokie kwoty, było to dodatkowo aż 200.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 100.000,00 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej małoletniej po śmierci ojca.

Wskazany wyrok jest nieprawomocny. Pozwana kopalnia zaskarżyła wyrok w części, jednak mimo to poszkodowana już otrzymała znaczną część świadczeń zasądzonych wyrokiem Sądu I instancji. Dziewczynka w związku ze śmiercią ojca otrzymała również zwrot kosztów pogrzebu, wykonania nagrobka, a także pobiera też rentę rodzinną z ZUS.

wypadek w pracy

W ubiegłym roku w kopalniach doszło aż do ponad dwóch tysięcy wypadków, a do dwóch trzecich wypadków śmiertelnych przyczyniły się błędy popełnione przez człowieka. Można do nich zaliczyć między innymi nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz niewłaściwą organizację pracy. Warto jednak pamiętać, że równie niebezpieczne są zjawiska naturalne, takie jak tąpnięcia. W 2019 roku na skutek wypadków w kopalniach życie straciło 23 górników. Rodziny, które straciły bliskich w podobnych wypadkach znajdują się w trudnej sytuacji. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy podejmą wszystkie działania mające na celu wypłatę pełnej kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia należnych poszkodowanym.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Po amputacji – z jakiej pomocy może skorzystać poszkodowany?

Wypadki drogowe mogą mieć różne skutki - od lekkich stłuczeń po rozległe urazy kręgosłupa, urazy

Stan wegetatywny po wypadku

Skutki wypadków drogowych bywają na tyle poważne, że diametralnie zmieniają życie poszkodowanego. Zwłaszcza, gdy dochodzi

Śmiertelny wypadek – postępowanie karne

Wypadki śmiertelne często są komentowane zarówno przez lokalne, jak i krajowe media. Zazwyczaj towarzyszy temu

Wypadek na przejściu dla pieszych – odszkodowanie dla poszkodowanej kobiety

W wielu sytuacjach poszkodowany w wypadku nie tylko nie przyczynił się do powstania niebezpiecznej sytuacji,