Świadczenia dla poparzonego pracownikaŚwiadczenia dla poparzonego pracownika

Osoby, które ucierpiały w wypadku przy pracy, nie zawsze otrzymują świadczenia w wysokości, która rzeczywiście rekompensuje doznane krzywdy. VOTUM S.A. pomogło poszkodowanemu pracownikowi uzyskać wyższe świadczenia za wypadek przy pracy. 

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Rozległe poparzenia w konsekwencji wypadku przy pracy

W czasie wykonywania przez poszkodowanego pracownika obowiązków służbowych doszło do awarii kotła, a w konsekwencji – wybuch z wyrzutem pary.

 

Wysoka temperatura pary, z którą miał styczność pracownik, spowodowała rozległe poparzenia. Poszkodowany doznał poparzeń trzeciego stopnia aż 20% ciała – okolic głowy, szyi, klatki piersiowej, obu przedramion i rąk, okolicy obu stawów kolanowych. Obrażeniom uległy drogi oddechowe, u poszkodowanego wystąpił także zespół niewydolności wielonarządowej.

 

Leczenie powstałych urazów było inwazyjne i wymagało wielu zabiegów. W wyniku powstałych oparzeń dróg oddechowych doszło do zwężenia tchawicy, co spowodowało konieczność zastosowania metalowych stentów. Oparzenia kończyn górnych skutkowały natomiast zbliznowaceniami, przykurczami oraz znaczną dysfunkcją rąk. Rozmiar powstałych obrażeń oraz ich następstwa spowodowały, że poszkodowany stał się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji oraz całkowicie niezdolną do pracy.

 

VOTUM S.A. jako pełnomocnik pracownika dokonała zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń udzielającego ochrony ubezpieczeniowej pracodawcy. Mimo że obrażenia poszkodowanego pracownika uniemożliwiały mu wykonywanie codziennych czynności i samodzielne funkcjonowanie, ubezpieczyciel przyznał mu jedynie 800,00 zł w ramach kwoty bezspornej.

 

By unaocznić ubezpieczycielowi, jak urazy wpłynęły na życie pracownika, pełnomocnik poszkodowanego wpłynął na działanie ubezpieczyciela, który zorganizował komisję lekarską. Jej ustalenia wyraźnie wskazywały na to, że pacjent otrzymał zaniżone odszkodowanie.

 

Eksperci VOTUM S.A. uzyskali dla klienta dopłatę kwoty tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w wysokości 92.380,00 zł. Choć była to suma wyższa niż ta, którą ubezpieczyciel wypłacił klientowi VOTUM S.A. na początku, wciąż nie stanowiła wystarczającej rekompensaty dla poszkodowanego.

 

Pełnomocnik pracownika zgromadził niezbędną dokumentację medyczną z leczenia powypadkowego oraz dokumentację potwierdzającą ponoszone w związku z wypadkiem koszty. W oparciu o uzyskiwane informacje i dokumenty podjęto szereg czynności odwoławczych wnioskując jednocześnie o organizację kolejnych komisji lekarskich z udziałem poszkodowanego i określonych lekarzy specjalistów.

 

Dzięki tym działaniom zakład ubezpieczeń przyznał pacjentowi dalsze świadczenia w wysokości 28.500,00 zł, a następnie 45.984,00 zł. Poszkodowany otrzymał też rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w związku z koniecznością opieki i pomocy ze strony osób trzecich w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

 

Sprawdź, jakie wysokie powinno być Twoje odszkodowanie

 

Łącznie przyznano kwotę 167.664,00 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania oraz miesięczną rentę w wysokości 400,00 zł.

 

Polubowne rozwiązanie sporu z ubezpieczycielem

 

W trakcie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel zaproponował pełnomocnikowi poszkodowanego polubowne zakończenie sporu. VOTUM S.A. podjęło rozmowy z zakładem ubezpieczeń.

 

W trakcie negocjacji ubezpieczyciel zaproponował kwotę 200 000,00 zł jako zadośćuczynienie i odszkodowanie. W kontekście obrażeń, których doznał poszkodowany i znacznego ograniczenia jego sprawności, suma ta została oceniona przez ekspertów VOTUM S.A. jako zdecydowanie zbyt niska, zwłaszcza że uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego został oceniony przez ZUS jako 60%, a przez samego ubezpieczyciela – aż 81%.

 

W związku z taką postawą ubezpieczyciela VOTUM S.A. zarekomendowała skierowanie roszczeń do sądu. Poszkodowany jednak wolał rozwiązać tę kwestię w sposób polubowny. Ostatecznie sprawę skierowano do mediacji przed Sądem Polubownym działającym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wynikiem rozmów pełnomocnika poszkodowanego z ubezpieczycielem było zawarcie ugody na łączną sumę 252.664,00 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania (dopłata kwoty 85.000,00 zł) oraz skapitalizowanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb na kwotę 100.000,00 zł.

 

W wyniku działań VOTUM S.A. poszkodowany pracownik uzyskał 352.664,00 zł. Choć środki finansowe nie są w stanie wynagrodzić poszkodowanemu cierpień, których doznał, wypłacona kwota pomoże mu sfinansować leczenie i rehabilitację i przynajmniej w części przywrócić sprawność sprzed wypadku.

Czytaj również


Wypadek na morzu – ponad 900 tys. zł dla rodzin marynarzy

Są zawody, których wykonywanie wiąże się ze znacznym ryzykiem, należy do nich między innymi praca

Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

Wychodząc do pracy nie myślimy o tym, co może się nam przytrafić, a skupiamy się

Ponad 120 tys. zł dla poszkodowanej rowerzystki

Czy wszyscy uczestnicy ruchu drogowego mogą starać się o należne im zadośćuczynienie i odszkodowanie, jeśli

Zadośćuczynienie po blisko 20 latach od wypadku

Ojciec Klientek Votum S.A. zginął w wypadku drogowym przed 20 laty. Kobiety były wówczas małymi