Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że długo nie można otrząsnąć z traumy

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że długo nie można otrząsnąć z traumy

Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że długo nie można otrząsnąć z traumy

08 lipca 2015
Pomoc w wypadku

Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że bliscy długo nie mogą się otrząsnąć z traumy, jaka ich spotkała.

 

Piesi to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Oznacza to, że w zderzeniu z samochodem mają niewielkie szanse na wyjście z niego bez szwanku. Często skutki takiego kontaktu są tragiczne i w następstwie nadmiernej prędkości dochodzi do poważnych obrażeń ciała pieszego, skutkujących zgonem. Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że bliscy długo nie mogą się otrząsnąć z traumy, jaka ich spotkała. W takim przypadku często dochodzi nie tylko do ogromnego cierpienia, ale także utraty codziennego wsparcia, a nierzadko także stabilizacji finansowej. W przypadku męża i syna, którzy stracili najbliższą osobę kilkanaście lat temu, było podobnie.

 

Do wypadku doszło pod koniec stycznia, na przejściu dla pieszych. Do dzisiaj statystyki potwierdzają, że jest to najniebezpieczniejsze miejsce, na którym najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Piesza przechodziła przez jednię ze swoją szwagierką, w chwili wypadku znajdowały się na środku przejścia dla pieszych. Obie zginęły na miejscu. Sprawca został skazany wyrokiem karnym, ustalono, że zbyt późno podjął manewr hamowania, czym pozbawił się możliwości zatrzymania pojazdu przed pasami. Przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. Syn był w chwili śmierci mamy dzieckiem, po wypadku wszystkie obowiązki rodzicielskie spadły na ojca. Ten ostatni bardzo przeżył śmierć ukochanej żony, jego stan psychiczny pogorszył się, był zmuszony podjąć specjalistyczne leczenie.

 

Po kilkunastu latach od wypadku, uprawnieni zdecydowali się dochodzić należnego im zadośćuczynienia za naruszenie dób osobistych. W tym celu wybrali specjalistów z Votum, którzy zajęli się sprawą uzyskania należnych świadczeń. W pierwszej kolejności sprecyzowano roszczenia oraz wystąpiono do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Dla analizy sprawy niezbędne okazało się również skompletowanie dokumentacji z postępowania karnego, które wskazywałoby na dokładne okoliczności wypadku.

 

Po zgłoszeniu roszczeń, ubezpieczyciel wypłacił na rzecz uprawnionych po 12 800 zł zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. Kwoty te uwzględniały zastosowane w sprawie, 20% przyczynienie, ponieważ zakład ubezpieczeń przyjął, że poszkodowana nie upewniła się, czy może kontynuować przechodzenie przez jezdnię. Stało to w oczywistej sprzeczności z ustaleniami z postępowania karnego, gdzie sąd wskazał, iż piesze nie naruszyły zasad ruchu drogowego. Ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie sprawy i wypłatę dla każdego z uprawnionych po 45 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, pomniejszone o przyjęty stopień przyczynienia. Specjaliści z Votum nie przyjęli jednak złożonej przez ubezpieczyciela propozycji, podejmując dalsze negocjacje. Sprawa została także zweryfikowana przez kancelarię z grupy kapitałowej Votum, która również uznała, że propozycja jest niekorzystna i zaproponowała dochodzenie w procesie znacznie wyższych kwot.

 

Ostatecznie sprawa uprawnionych trafi do sądu, ponieważ pełnomocnik widzi szanse na uzyskanie znacznie wyższych kwot w procesie. Warto zaznaczyć, że wielu poszkodowanych i uprawnionych obawia się kierowania roszczeń do sądu, nie wie, o jaką kwotę może wystąpić, ani też w jaki sposób się zachować. W tej sprawie, dzięki pomocy pełnomocnika, uprawnieni wiedzą, że istnieje duża szansa na uzyskanie znacznie wyższych kwot, a przyjęcie propozycji ubezpieczyciela nie będzie dla nich korzystne. Dzięki wnikliwej analizie sprawy oraz znajomości orzecznictwa sądowego, pełnomocnik przedstawił uprawnionym alternatywne postępowanie w sprawie.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

wypadek w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenie OC rolników może pomóc nie tylko rolnikom, którzy doznali urazu podczas pracy w gospodarstwie. W wielu przypadkach korzystają z nich także członkowie rodziny, którzy poniosły uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku w obejściu lub na polu.

autobus

Jadąc komunikacją miejską, powierzamy swoje bezpieczeństwo kierowcy. Nie zawsze jednak gwarantuje to, że podczas podróży nic nam się nie stanie. Poznaj historię pnia Anieli, klientki VOTUM S.A.

uraz psychiczny

Choć zazwyczaj urazy po wypadkach komunikacyjnych kojarzą się z obiciami czy złamaniami, nie wolno zapominać o psychicznych konsekwencjach wypadków.

kask

Pan Łukasz uległ wypadkowi na motorowerze. Jaki świadczenia otrzymał? Czy urazy, których doznał jeszcze przed przedmiotowym wypadkiem, miały w tym wypadku znaczenie? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie