Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że długo nie można otrząsnąć z traumyTragiczna i nagła śmierć powoduje, że długo nie można otrząsnąć z traumy

Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że bliscy długo nie mogą się otrząsnąć z traumy, jaka ich spotkała.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Piesi to tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Oznacza to, że w zderzeniu z samochodem mają niewielkie szanse na wyjście z niego bez szwanku. Często skutki takiego kontaktu są tragiczne i w następstwie nadmiernej prędkości dochodzi do poważnych obrażeń ciała pieszego, skutkujących zgonem. Tragiczna i nagła śmierć powoduje, że bliscy długo nie mogą się otrząsnąć z traumy, jaka ich spotkała. W takim przypadku często dochodzi nie tylko do ogromnego cierpienia, ale także utraty codziennego wsparcia, a nierzadko także stabilizacji finansowej. W przypadku męża i syna, którzy stracili najbliższą osobę kilkanaście lat temu, było podobnie.

 

Do wypadku doszło pod koniec stycznia, na przejściu dla pieszych. Do dzisiaj statystyki potwierdzają, że jest to najniebezpieczniejsze miejsce, na którym najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Piesza przechodziła przez jednię ze swoją szwagierką, w chwili wypadku znajdowały się na środku przejścia dla pieszych. Obie zginęły na miejscu. Sprawca został skazany wyrokiem karnym, ustalono, że zbyt późno podjął manewr hamowania, czym pozbawił się możliwości zatrzymania pojazdu przed pasami. Przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość. Syn był w chwili śmierci mamy dzieckiem, po wypadku wszystkie obowiązki rodzicielskie spadły na ojca. Ten ostatni bardzo przeżył śmierć ukochanej żony, jego stan psychiczny pogorszył się, był zmuszony podjąć specjalistyczne leczenie.

 

Po kilkunastu latach od wypadku, uprawnieni zdecydowali się dochodzić należnego im zadośćuczynienia za naruszenie dób osobistych. W tym celu wybrali specjalistów z Votum, którzy zajęli się sprawą uzyskania należnych świadczeń. W pierwszej kolejności sprecyzowano roszczenia oraz wystąpiono do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Dla analizy sprawy niezbędne okazało się również skompletowanie dokumentacji z postępowania karnego, które wskazywałoby na dokładne okoliczności wypadku.

 

Po zgłoszeniu roszczeń, ubezpieczyciel wypłacił na rzecz uprawnionych po 12 800 zł zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. Kwoty te uwzględniały zastosowane w sprawie, 20% przyczynienie, ponieważ zakład ubezpieczeń przyjął, że poszkodowana nie upewniła się, czy może kontynuować przechodzenie przez jezdnię. Stało to w oczywistej sprzeczności z ustaleniami z postępowania karnego, gdzie sąd wskazał, iż piesze nie naruszyły zasad ruchu drogowego. Ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie sprawy i wypłatę dla każdego z uprawnionych po 45 tys. zł tytułem zadośćuczynienia, pomniejszone o przyjęty stopień przyczynienia. Specjaliści z Votum nie przyjęli jednak złożonej przez ubezpieczyciela propozycji, podejmując dalsze negocjacje. Sprawa została także zweryfikowana przez kancelarię z grupy kapitałowej Votum, która również uznała, że propozycja jest niekorzystna i zaproponowała dochodzenie w procesie znacznie wyższych kwot.

 

Ostatecznie sprawa uprawnionych trafi do sądu, ponieważ pełnomocnik widzi szanse na uzyskanie znacznie wyższych kwot w procesie. Warto zaznaczyć, że wielu poszkodowanych i uprawnionych obawia się kierowania roszczeń do sądu, nie wie, o jaką kwotę może wystąpić, ani też w jaki sposób się zachować. W tej sprawie, dzięki pomocy pełnomocnika, uprawnieni wiedzą, że istnieje duża szansa na uzyskanie znacznie wyższych kwot, a przyjęcie propozycji ubezpieczyciela nie będzie dla nich korzystne. Dzięki wnikliwej analizie sprawy oraz znajomości orzecznictwa sądowego, pełnomocnik przedstawił uprawnionym alternatywne postępowanie w sprawie.

Czytaj również


Zadośćuczynienie po blisko 20 latach od wypadku

Ojciec Klientek Votum S.A. zginął w wypadku drogowym przed 20 laty. Kobiety były wówczas małymi

Wypadek na przejeździe kolejowym

Ustalenie okoliczności wypadku niekiedy bywa trudne, zwłaszcza jeśli od zdarzenia minęło wiele lat. Jednak mimo

Ubezpieczyciel czterokrotnie zaniżył zadośćuczynienie

Niekiedy trudno jednoznacznie określić przyczynę wypadku. Czy była to nadmierna prędkość? Brawura? Niedostosowanie prędkości do

Odszkodowanie po kilkunastu latach od wypadku

Ofiary wypadków drogowych to w większości osoby, które nie przyczyniły się do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji.