Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Trudne relacje w rodzinie a wypłata zadośćuczynienia

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Trudne relacje w rodzinie a wypłata zadośćuczynienia

Trudne relacje w rodzinie a wypłata zadośćuczynienia

13 września 2017
trudne relacje

Zadośćuczynienie, które otrzymują członkowie rodziny zmarłego, ma za zadanie zmniejszyć dyskomfort, którego doznają w związku z tragiczną śmiercią osoby najbliższej. Można powiedzieć, że instytucja zadośćuczynienia opiera się na założeniu, iż utrata członka rodziny jest dla jego krewnych tragedią i osobom, które jej doświadczyły, należy się rekompensata za cierpienie i ból. Co jednak w sytuacji, gdy więzi rodzinne między zmarłym a jego rodziną nie były wzorcowe? O tym przekonała się klientka VOTUM S.A., pani Marta*.

 

Śmiertelny wypadek przy karczowaniu drzew

 

Mąż pani Marty zginął przy wykonywaniu obowiązków służbowych w roku 2009 r. Pracował jako drwal przy karczowaniu drzew. Mimo że praca była ciężka i niebezpieczna dla wykonujących ją osób, pracodawca nie dopełnił wszystkich wymaganych przez przepisy prawa obowiązków z zakresu bhp. Pracownicy nie zostali pouczeni o zagrożeniach związanych z wykonywaniem pracy, nie posiadali podstawowych środków ochrony indywidualnej wymaganych przy tego typu pracach, nawet tak oczywistych jak kask. Także miejsce wycinki drzew nie zostało w prawidłowy sposób zabezpieczone. Nikt z ekipy nie posiadał również odpowiednich uprawnień.

 

Skutkiem był tragiczny wypadek – męża pani Marty przygniotło drzewo. Obrażenia, które przy tym odniósł, były tak rozległe, że poszkodowany zmarł. Pozostawił po sobie żonę i siedmioro dzieci.

 

Za wystąpienie wypadku niewątpliwie odpowiedzialny był zleceniodawca. W postępowaniu sądowym został on uznany za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci męża pani Marty. Wypadek w znaczący sposób wpłynął na warunki bytowe rodziny, pozbawiając ją żywiciela, ale przede wszystkim skutkował osamotnieniem pani Marty w codziennym życiu i podejmowaniu decyzji.

 

Zadośćuczynienie dla pani Marty 

 

Wdowa otrzymała jednorazowe odszkodowanie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także rentę. Także zleceniodawca zmarłego męża starał się pomagać jej w codziennym życiu. Sfinansował koszty pogrzebu, wstawił powódce nowe drzwi, kupił opał na zimę. Mimo to życie pani Marty był niewątpliwie trudniejsze niż przed śmiercią męża. Konieczność samodzielnego zadbania o wszystkie sprawy i nieustanna troska o zapewnienie rodzinie bytu z pewnością były dla niej obciążające.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. należąca do grupy kapitałowej Votum w imieniu wdowy wystąpiła do sądu z żądaniem zasądzenia na jej rzecz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią męża.

 

Sąd w pierwszej instancji oddalił powództwo, opierając się na fakcie, że zmarły w chwili wykonywania pracy przy karczowaniu drzew miał we krwi 0,3 promila alkoholu, a pozwany starał się wspomóc panią Martę finansowo i pomagał przy organizacji pogrzebu męża. Ponadto wskazał, że życie rodzinne nie przebiegało bez zakłóceń. Zmarły nadużywał alkoholu, wszczynał awantury i przeznaczał spore sumy na gry hazardowe, zaś sama pani Marta nie ukrywała, że jego zachowanie przysparza jej wielu trosk.

 

Sąd uznał wobec tego, że roszczenie oparte na art. 446 § 4 k.c. lub art. 448 k.c. nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ nie wykazano szczególnej więzi rodzinnej łączącej pani Martę z mężem. Według sądu przyznanie powódce zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek śmierci męża nie było z tego powodu uzasadnione.

 

Pani Marta nie zgodziła się z takim orzeczeniem sądu. Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. jako jej pełnomocnik zaskarżyła wydane rozstrzygnięcie, a sąd apelacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji.

 

W trakcie kolejnego przesłuchania pani Marta potwierdziła, że zachowanie męża odbiegało od ideału. Podkreśliła jednak, że ona i zmarły byli małżeństwem przez 41 lat i wychowali razem siedmioro dzieci, trudno zatem uznać, że małżonków nie łączyła żadna więź. Tak długiego okresu wspólnego życia nie może zostać zlekceważony, w związku z tym strata męża stanowiła krzywdę, która powinna zostać naprawiona. Sąd  dostrzegł specyfikę sprawy i uznał argumentację powódki i jej pełnomocnika. Na rzecz pani Marty zostało zasądzone 25 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

 

*imię zmienione

 

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

odszkodowanie dla osoby niepełnosprawnej

Klient VOTUM S.A. poważnie ucierpiał w wypadku komunikacyjnym. Specjaliści spółki uzyskali dla niego należne świadczenia i pomogli w uzyskaniu profesjonalnej rehabilitacji w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum. strzałka

Poparzony pracownik uzyskał dzięki VOTUM S.A. dopłatę do zaniżonego odszkodowania. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! strzałka

odszkodowanie po 19 latach

Dzięki staraniom VOTUM S.A. kierowca samochodu ciężarowego otrzymał odszkodowanie za obrażenia, których doznał w wypadku sprzed 19 lat. Dowiedz się, jak uzyskaliśmy wyższe odszkodowanie! strzałka

votum sa

Śmierć dziecka to tragedia dla każdego rodzica. W takiej sytuacji istotne jest, by zostało zachowane dobre imię zmarłego. VOTUM S.A. pomogła rodzicom zmarłej dziewczynki własnie w tej kwestii. strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie