W jakiej sytuacji możliwa jest waloryzacja renty?W jakiej sytuacji możliwa jest waloryzacja renty?

Skutki wypadków komunikacyjnych niekiedy są odczuwalne nawet kilkanaście lat od zdarzenia. Zwłaszcza najcięższe obrażenia, takie jak uraz czaszkowo – mózgowy, urazy kręgosłupa czy amputacje niosą ze sobą nieodwracalne konsekwencje. Poszkodowany i jego bliscy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, co często wymaga znacznych nakładów finansowych na leczenie i rehabilitację, a także dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

Poszkodowana mając zaledwie 17 lat uległa wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego doznała amputacji lewej nogi powyżej kolana. Wyrokiem z 1997 r. sąd zasądził wówczas od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy na rzecz poszkodowanej rentę wyrównawczą związaną z utraconymi możliwościami zarobkowymi w kwocie zaledwie 120,00 zł.

Po waloryzacji dokonanej przez ubezpieczyciela renta była płatna w ustalonej, niezmienionej od ponad dziesięciu lat, wysokości 435,46 zł.

Wsparcie VOTUM

Sprawa poszkodowanej nastolatki trafiła do VOTUM wiele lat od zdarzenia. W pierwszym etapie postępowania przede wszystkim skompletowano wymaganą dokumentację. Następnie na jej podstawie, przyjmując metodologię wyliczeń zastosowaną przez ubezpieczyciela, Doradca Odszkodowawczy sprecyzował wniosek o waloryzację i wyrównanie renty.

Początkowo problematyczną wydawała się kwestia uzyskiwania przez poszkodowaną dochodów w ramach zachowanych możliwości zarobkowych, jednak skuteczna argumentacja użyta przez eksperta pozwoliła na znaczące podwyższenie należnego świadczenia.

W rezultacie podjętych działań rentę podniesiono ponad trzykrotnie, do kwoty niemal 1.500,00 zł oraz uzyskano wyrównanie w kwocie ponad 22.000,00 zł.

Nie jest to jednak koniec działań podjętych przez specjalistów VOTUM S.A. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem dla poszkodowanej renty na zwiększone potrzeby. Po uzyskaniu świadczenia ustalonego na właściwym poziomie możliwe będzie podjęcie dalszych negocjacji zmierzających do kapitalizacji renty.

Historia poszkodowanej nastolatki potwierdza, że sprawy z tzw. elementem rentowym są często skomplikowane, a ich opracowanie wymaga drobiazgowej analizy oraz szczegółowych wyliczeń dokonywanych na podstawie dokumentacji gromadzonej często przez wiele miesięcy. W takiej sytuacji warto powierzyć swoją sprawę ekspertom.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem