W jakiej sytuacji możliwa jest waloryzacja renty?W jakiej sytuacji możliwa jest waloryzacja renty?

Skutki wypadków komunikacyjnych niekiedy są odczuwalne nawet kilkanaście lat od zdarzenia. Zwłaszcza najcięższe obrażenia, takie jak uraz czaszkowo – mózgowy, urazy kręgosłupa czy amputacje niosą ze sobą nieodwracalne konsekwencje. Poszkodowany i jego bliscy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości, co często wymaga znacznych nakładów finansowych na leczenie i rehabilitację, a także dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

Poszkodowana mając zaledwie 17 lat uległa wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego doznała amputacji lewej nogi powyżej kolana. Wyrokiem z 1997 r. sąd zasądził wówczas od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy na rzecz poszkodowanej rentę wyrównawczą związaną z utraconymi możliwościami zarobkowymi w kwocie zaledwie 120,00 zł.

Po waloryzacji dokonanej przez ubezpieczyciela renta była płatna w ustalonej, niezmienionej od ponad dziesięciu lat, wysokości 435,46 zł.

Wsparcie VOTUM

Sprawa poszkodowanej nastolatki trafiła do VOTUM wiele lat od zdarzenia. W pierwszym etapie postępowania przede wszystkim skompletowano wymaganą dokumentację. Następnie na jej podstawie, przyjmując metodologię wyliczeń zastosowaną przez ubezpieczyciela, Doradca Odszkodowawczy sprecyzował wniosek o waloryzację i wyrównanie renty.

Początkowo problematyczną wydawała się kwestia uzyskiwania przez poszkodowaną dochodów w ramach zachowanych możliwości zarobkowych, jednak skuteczna argumentacja użyta przez eksperta pozwoliła na znaczące podwyższenie należnego świadczenia.

W rezultacie podjętych działań rentę podniesiono ponad trzykrotnie, do kwoty niemal 1.500,00 zł oraz uzyskano wyrównanie w kwocie ponad 22.000,00 zł.

Nie jest to jednak koniec działań podjętych przez specjalistów VOTUM S.A. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem dla poszkodowanej renty na zwiększone potrzeby. Po uzyskaniu świadczenia ustalonego na właściwym poziomie możliwe będzie podjęcie dalszych negocjacji zmierzających do kapitalizacji renty.

Historia poszkodowanej nastolatki potwierdza, że sprawy z tzw. elementem rentowym są często skomplikowane, a ich opracowanie wymaga drobiazgowej analizy oraz szczegółowych wyliczeń dokonywanych na podstawie dokumentacji gromadzonej często przez wiele miesięcy. W takiej sytuacji warto powierzyć swoją sprawę ekspertom.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Szybka i skuteczna rehabilitacja

Nie ulega wątpliwości, że piesi to użytkownicy drogi najbardziej narażeni na poważne urazy na skutek

400 tys. zł zadośćuczynienie dla potrąconej pieszej

W wypadkach cierpią nie tylko kierowcy lub pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy drogi, tacy

Wypadek w pracy – upadek z wysokości

Skutki wypadków w pracy bywają równie poważne, jak te dotyczące wypadków drogowych, a poszkodowani odczuwają

Zadośćuczynienie dla najbliższych po śmierci osoby poszkodowanej w wypadku

Osoby poszkodowane w wypadkach to nie tylko kierowcy i pasażerowie samochodów, ale również inni użytkownicy