Wypadek przy pracy za granicąWypadek przy pracy za granicą

Niekiedy droga do uzyskania świadczeń należnych osobie, która ucierpiała na skutek wypadku bywa długa i skomplikowana. W sprawie mężczyzny, który uległ wypadkowi w pracy ostateczna kwota ugody została uzyskana po wielu reklamacjach, wnioskach o komisje lekarskie oraz negocjacjach z ubezpieczycielem. Zapraszamy do lektury.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

Do wypadku doszło w maju 2017 r., poszkodowany był wówczas zatrudniony na stanowisku zbrojarza, a pracę wykonywał na terenie Szwecji. W pewnym momencie na mężczyznę przewróciła się konstrukcja zbrojarska, na skutek czego doznał rozległych obrażeń ciała, między innymi urazu kręgosłupa, złamania żeber, stłuczenia płuc oraz złamania trzonu kości śródstopia. Orzeczono 33% uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela

Na budowie, na której zatrudniony był poszkodowany zezwolono na stosowanie ryzykownej i niebezpiecznej technologii wykonywania konstrukcji zbrojarskich na budowie. Tym samym zawinienie leżało głównie po stronie szwedzkiego pracodawcy.

Wsparcie VOTUM S.A.

Poszkodowany zdecydował się na skorzystanie z pomocy VOTUM S.A. Eksperci spółki zgłosili roszczenia w imieniu mężczyzny na zasadzie ryzyka do polskiego pracodawcy, który w odpowiedzi przekazał dane swojej polisy OC. Następnie roszczenia przekazano do właściwego zakładu ubezpieczeń, wnioskowano przy tym o zadośćuczynienie w kwocie 100.000,00 zł za doznaną krzywdę oraz zwrot kosztów opieki w wysokości 3.600,00 zł.

W związku z brakiem decyzji ubezpieczyciela w terminie 30 dni złożono reklamację na opieszałość jego działania  oraz ponaglenie o zajęcie stanowiska. W tym samym czasie poszkodowany został skierowany na komisję lekarską, na której lekarz orzecznik stwierdził uszczerbek na zdrowiu na poziomie 13%.

Przed posiedzeniem komisji wypłacono poszkodowanemu 5.000,00 zł kwoty bezspornej, po otrzymaniu opinii orzecznika dopłacono kolejne 8.000,00 zł zadośćuczynienia. Tym samym łącznie przyznano 13.000,00 zł zadośćuczynienia, co było świadczeniem znacznie zaniżonym.

Eksperci spółki skierowali reklamację – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w którym wskazali, że zgodnie z orzeczeniem lekarskim poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu na poziomie 33 %. Natomiast 13% orzeczone przez komisję lekarską wydawało się być mocno zaniżone przy tak poważnych obrażeniach ciała i ich następstwach, ponadto nie wzięto pod uwagę wszystkich obrażeń ciała jakich doznał poszkodowany. U mężczyzny wciąż występował niedowład kończyny dolnej prawej z utrwalonymi zaburzeniami czucia po przebytym urazie kręgosłupa oraz leczeniu operacyjnym stabilizacji przeznasadowej.

W wyniku działań podjętych przez VOTUM S.A. poszkodowany został skierowany na kolejną komisję lekarską, po której ubezpieczyciel dopłacił kwotę zadośćuczynienia w wysokości 20.000,00 zł, co łącznie z poprzednimi wypłatami dało łączną kwotę 33.000,00 zł. Ponadto towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponowało ugodę na kwotę łącznej wysokości 60.000,00 zł, przy czym uszczerbek stwierdzony przez lekarza orzecznika po drugiej komisji lekarskiej wzrósł do 58%.

W związku z zaniżeniem świadczeń należnych poszkodowanemu eksperci VOTUM S.A. zawnioskowali o dopłatę, jednak ubezpieczyciel odmówił, proponując przy tym ugodę w kwocie niższej niż we wcześniejszej decyzji – łącznie na 50.000,00 zł. Podjęto dalsze negocjacje ugodowe, wskazując przy tym, że kwota ugody uległa zmniejszeniu pomimo dostarczenia dalszej dokumentacji z leczenia i dokumentacji kosztowej. Po długich i wymagających negocjacjach ostatecznie udało się wynegocjować kwotę ugody obejmującej zadośćuczynienie i odszkodowanie na poziomie 100.000,00 zł łącznie. Poszkodowany otrzymał również odszkodowanie z ZUS – w sytuacji, w której dochodzi do wypadku przy pracy świadczenia uzyskane od ubezpieczyciela mają jedynie charakter uzupełniający, choć w wielu przypadkach wielokrotnie przewyższają świadczenia przyznane przez ZUS.

Mężczyzna otrzymał należne mu świadczenia dzięki wytrwałości i doświadczeniu ekspertów VOTUM S.A., którzy pomimo nieprzychylnego stanowiska nie poddali się i podjęli szereg działań dzięki, którym udało się uzyskać dla poszkodowanego 100.000,00 zł, zamiast początkowo przyznanych 13.000,00 zł

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Pożar w gospodarstwie rolnym

Pojęcie odszkodowania zazwyczaj kojarzy się wypadkiem komunikacyjnym, na skutek którego doszło do szkody osobowej, tzn.

Wypadek w pracy – zadośćuczynienie dla poszkodowanej kobiety

Wypadki w pracy są o wiele bardziej powszechne niż mogłoby się to wydawać. Dochodzi do

Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym