Wyszukiwarka:

facebook twitter google plus email youtube

Najnowsze informacje

wygrane sprawy, wiadomości z firmy oraz z mediów

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

Wypadek w drodze do szkoły

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / Wypadek w drodze do szkoły

Wypadek w drodze do szkoły

22 maja 2015
ruch na drodze

Był początek września 2013. 12-letnia Kasia (imię zostało zmienione) jechała szkolnym autobusem na lekcje. Nagle poczuła szarpnięcie i rozległ się huk. Inne dzieci zaczęły krzyczeć, słychać było także płacz. Poza tym Kasia pamięta jedynie mocny ból ręki.

 

Kierujący szkolnym autobusem nagle zjechał na prawe pobocze, w wyniku czego uderzył w drzewo. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego tak się stało. Poza Kasią w wypadku ucierpiała jeszcze szóstka innych dzieci oraz jadąca z nimi opiekunka.

 

Zamiast na lekcje – Kasia trafiła na salę operacyjną

 

Dziewczynka została przewieziona do szpitala, gdzie wykonano badania laboratoryjne i diagnostyczne. Wykonane prześwietlenie wykazało uszkodzenia w obszarze kości ramiennej. Jeszcze w tym samym dniu lekarze zdecydowali o wykonaniu zabiegu operacyjnego.

 

Kasia musiała zostać na oddziale urazowo-ortopedycznym przed dwa dni. Przy wypisie ze szpitala lekarz zalecił jej: wizytę kontrolną, farmakoterapię połączoną ze specjalną dietą, a także rehabilitację oraz zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego przez okres 8-10 tygodni.

 

Po tym czasie Kasia kontynuowała leczenie powypadkowe w poradni urazowo-ortopedycznej dla dzieci. Stopniowo dziewczynka dochodziła do siebie po wypadku. Jej leczenie trwało aż do początku kwietnia 2014 r.

 

Walka o zdrowie i odszkodowanie

 

Matka dziewczynki zdecydowała się dochodzić roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Wybrała specjalistów z VOTUM S.A., którzy profesjonalnie zajęli się sprawą. Pełnomocnik wnioskował nie tylko o zadośćuczynienie, ale również o zwrot kosztów opieki osób trzecich ze względu na charakter obrażeń. Do zgłoszenia dołączono stosowną dokumentację medyczną. VOTUM S.A. pozyskało także odpowiednie dane z Policji.

 

Ubezpieczyciel przyznał na rzecz dziewczynki kwotę zadośćuczynienia w wysokości 3 600 zł. Postanowił jednak pomniejszyć ją o stopień przyczynienia w wysokości 25%. Decyzję uzasadniał tym, że Kasia nie miała zapiętych pasów, choć pojazd był w nie wyposażony.

 

Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w szkolnym autobusie?

 

VOTUM S.A. nie zgadzało się jednak ze tym stanowiskiem i wystosowało odwołanie od decyzji. Domagaliśmy się zmniejszenia zastosowanego w sprawie przyczynienia. Mowa przecież o dziecku, które jedzie pod opieką dorosłego. To opiekun nie zadbał o zapięcie pasów przez małoletnich pasażerów.

 

Właśnie dlatego uważaliśmy, że zastosowane w sprawie przyczynienie było nadmierne. Nie zgodziliśmy się także z przyznaną kwotą odszkodowania. Dodatkowo wnieśliśmy o zwrot kosztów poniesionych w związku z dojazdami do placówek medycznych.

 

Komisja lekarska zmieniła stanowisko ubezpieczyciela

 

W odpowiedzi na złożone odwołanie, zakład ubezpieczeń zorganizował komisję lekarską z udziałem małoletniej. Po przeprowadzonym badaniu zakład ubezpieczeń zaproponował podjęcie negocjacji ugodowych. Wtedy leczenie Kasi nie było jeszcze zakończone. Właśnie dlatego VOTUM S.A. wniosło o wypłatę świadczenia w drodze uznania. Dzięki temu nie została zamknięta droga do dochodzenia wyższych kwot w przyszłości.

 

Zakład ubezpieczeń przyznał na rzecz poszkodowanej łączną kwotę 10 tys. zł pomniejszoną o 25% przyczynienie. Dodatkowo przyznał zryczałtowaną kwotę tytułem kosztów leczenia. Jednocześnie w treści stanowiska ubezpieczyciel ponownie wskazał, że wyraża gotowość polubownego zakończenia sprawy.

 

Gdy leczenie Kasi zostało już zakończone, Pełnomocnik zebrał pełną dokumentację i ponownie skontaktował się z ubezpieczycielem. Wnosił o weryfikację dotychczasowego stanowiska.

 

Dopiero po zakończeniu leczenia znaliśmy wszystkie konsekwencje wypadku

 

Votum S.A. wskazało, że kwota zadośćuczynienia przyznana na rzecz Kasi powinna być znacznie wyższa. Dodatkowo ponownie podkreślono konieczność uwzględnienia kosztów związanych z opieką nad dziewczynką i wniesiono o ich wypłatę.

 

W odpowiedzi na wystąpienie pełnomocnika, ubezpieczyciel zaproponował ugodowe zakończenie sprawy kwotą 22 tys. złotych pomniejszonych o zastosowane w sprawie przyczynienie w wysokości 25%.

 

I znów VOTUM nie mogło się zgodzić na tak wysoki procent przyczynienia się. Wiedzieliśmy też, że charakter doznanych przez dziewczynkę obrażeń, wiąże się z poważnymi zmianami w przyszłości, a zwichnięcia śródstawowe zawsze skutkują pourazowymi zmianami zwyrodnieniowymi.

 

Zamiast 3,6 – 22 tysiące złotych odszkodowania

 

W odpowiedzi na argumentację Pełnomocnika, zakład ubezpieczeń zaproponował ugodowe zakończenie sprawy kwotą 22 tys. zł pomniejszoną o zmniejszone do 15% przyczynienie .

 

Justyna Halas

autor: Justyna Halaś,
Radca Prawny

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 16:00

zostalem-ranny-w-wypadku

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

moj-bliski-ucierpial-w-wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

mam-szkode-rzeczowa

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

renta po wypadku przy pracy

Pracownica, która przed 11 laty doznała urazów w wypadku, dzięki VOTUM S.A. otrzymała wyższą rentę. Przeczytaj i dowiedz się więcej! strzałka

votum sa - szpital

Nastolatek w wyniku wypadku pozostaje w śpiączce. Eksperci VOTUM S.A. szybko zdobyli dla niego środki na leczenie i rehabilitację. strzałka

wypadek przy pracy

Klient VOTUM S.A. uległ wypadkowi na budowie, na której pracował. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak pomogli mu specjaliści spółki! strzałka

odszkodowanie

Nie w każdym przypadku można uzyskać należne poszkodowanemu świadczenia na drodze negocjacji z ubezpieczycielem. Często konieczne jest wstąpienie na drogę sądową. Niezbędna bywa wówczas pomoc profesjonalnego pełnomocnika. strzałka

Menu

© Copyright 2017 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie