Zadośćuczynienie po śmierci rodzicówZadośćuczynienie po śmierci rodziców

Klient Votum S.A. stracił rodziców w tragicznym wypadku samochodowym, a droga do uzyskania należnego mu odszkodowania wymagała cierpliwości i wytrwałości. Eksperci Votum S.A. nie poddali się jednak, dzięki czemu pomimo oddalenia powództwa przez Sąd I i II instancji mężczyzna ostatecznie uzyskał zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. zł.

 

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

 

Wypadek

 

Klient VOTUM S.A. stracił rodziców w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło jesienią 2000 r. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez innego kierowcę, który jadąc drogą podporządkowaną pomimo pionowych i poziomych znaków STOP nie zatrzymał się doprowadzając tym samym do zderzenia z samochodem, którym jako pasażerowie podróżowali rodzice poszkodowanego.

 

W toku postępowania przygotowawczego wyjaśniono, że sprawca zdarzenia nie powinien w ogóle prowadzić pojazdów mechanicznych ze względu na obniżenie ostrości wzroku. Postępowanie zostało jednak umorzone – mężczyzna zmarł w trakcie postępowania karnego.

 

Samodzielne staranie o ubezpieczenie

 

W wrześniu 2003 r. poszkodowany wytoczył powództwo o zapłatę kwoty w wysokości 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć obojga rodziców. Miał wówczas 35 lat.

 

Sąd I instancji oddalił powództwo w całości wskazując, że roszczenia mężczyzny znalazłyby uzasadnienie tylko w sytuacji, gdyby tragiczna śmierć rodziców wywołała u niego znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

 

Mężczyzna odwołał się od wyroku sądu poprzez wniesienie apelacji opierając ją na pominięciu przez Sąd I instancji faktu, iż podstawę dochodzonych przez poszkodowanego roszczeń stanowi art. 448 kodeksu cywilnego dotyczący zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dobra osobistego, a nie jak przyjęto art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, mówiący wyłącznie o odszkodowaniu należnym najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

 

Sąd apelacyjny nie uznał jednak argumentów poszkodowanego i oddalił apelację w całości.

 

Wsparcie VOTUM S.A.

 

Po upływie 18 lat od zdarzenia poszkodowany mężczyzna zdecydował się podjąć jeszcze jedną próbę – pomimo tego, że sam wykonuje zawód prawniczy tym razem zdecydował się powierzyć swoją sprawę ekspertom VOTUM S.A.

 

W imieniu poszkodowanego skierowano powództwo do sądu o wypłatę kwoty 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią obojga rodziców w wypadku komunikacyjnym. Ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa w całości powołując się na zarzut powagi rzeczy osądzonej. Jest to pojęcie określające prawomocność orzeczenia sądowego, ponadto ma ono służyć unikaniu wznawiania ustawicznych sporów pomiędzy tymi samymi stronami o ten sam przedmiot.

 

W oparciu o materiał dowodowy, w szczególności na podstawie zeznań świadków oraz przeprowadzeniu opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków, ale z pominięciem dowodu z opinii biegłego psychologa Sąd uwzględnił powództwo w całości .

 

Przypadek mężczyzny, który stracił rodziców w tragicznym wypadku pokazuje, że w warto podjąć walkę również w sprawach, które początkowo kończą się niepowodzeniem. Zarówno wytrwałość poszkodowanego, jak i doświadczenie oraz wiedza ekspertów Votum S.A. przyczyniły się do wypłaty należnych mu świadczeń pomimo tego, że od wypadku minęło wiele lat.

Czytaj również


Wypadek na poligonie

Do zawodów związanych ze znacznym ryzykiem należy między innymi praca żołnierza. Niestety do nieszczęśliwych wypadków

Wypadek motocyklisty – ponad 260 tys. zł dopłaty dla rodziny

Sprawy prowadzone przez ekspertów VOTUM S.A. różnią się w zależności od okoliczności wypadku oraz sytuacji

Frankowicze kontra mBank – kolejny sukces

Zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum przeciwko mBankowi. Sąd

Czy kapitalizacja renty jest korzystna dla poszkodowanego?

Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz niezachowanie należytej