Zadośćuczynienie po śmierci rodzicówZadośćuczynienie po śmierci rodziców

Klient Votum S.A. stracił rodziców w tragicznym wypadku samochodowym, a droga do uzyskania należnego mu odszkodowania wymagała cierpliwości i wytrwałości. Eksperci Votum S.A. nie poddali się jednak, dzięki czemu pomimo oddalenia powództwa przez Sąd I i II instancji mężczyzna ostatecznie uzyskał zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. zł.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Wypadek

Klient VOTUM S.A. stracił rodziców w wypadku komunikacyjnym, do którego doszło jesienią 2000 r. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu przez innego kierowcę, który jadąc drogą podporządkowaną pomimo pionowych i poziomych znaków STOP nie zatrzymał się doprowadzając tym samym do zderzenia z samochodem, którym jako pasażerowie podróżowali rodzice poszkodowanego.

W toku postępowania przygotowawczego wyjaśniono, że sprawca zdarzenia nie powinien w ogóle prowadzić pojazdów mechanicznych ze względu na obniżenie ostrości wzroku. Postępowanie zostało jednak umorzone – mężczyzna zmarł w trakcie postępowania karnego.

Samodzielne staranie o ubezpieczenie

W wrześniu 2003 r. poszkodowany wytoczył powództwo o zapłatę kwoty w wysokości 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć obojga rodziców. Miał wówczas 35 lat.

Sąd I instancji oddalił powództwo w całości wskazując, że roszczenia mężczyzny znalazłyby uzasadnienie tylko w sytuacji, gdyby tragiczna śmierć rodziców wywołała u niego znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Mężczyzna odwołał się od wyroku sądu poprzez wniesienie apelacji opierając ją na pominięciu przez Sąd I instancji faktu, iż podstawę dochodzonych przez poszkodowanego roszczeń stanowi art. 448 kodeksu cywilnego dotyczący zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dobra osobistego, a nie jak przyjęto art. 446 § 3 kodeksu cywilnego, mówiący wyłącznie o odszkodowaniu należnym najbliższym członkom rodziny zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Sąd apelacyjny nie uznał jednak argumentów poszkodowanego i oddalił apelację w całości.

Wsparcie VOTUM S.A.

Po upływie 18 lat od zdarzenia poszkodowany mężczyzna zdecydował się podjąć jeszcze jedną próbę – pomimo tego, że sam wykonuje zawód prawniczy tym razem zdecydował się powierzyć swoją sprawę ekspertom VOTUM S.A.

W imieniu poszkodowanego skierowano powództwo do sądu o wypłatę kwoty 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią obojga rodziców w wypadku komunikacyjnym. Ubezpieczyciel wniósł o oddalenie powództwa w całości powołując się na zarzut powagi rzeczy osądzonej. Jest to pojęcie określające prawomocność orzeczenia sądowego, ponadto ma ono służyć unikaniu wznawiania ustawicznych sporów pomiędzy tymi samymi stronami o ten sam przedmiot.

W oparciu o materiał dowodowy, w szczególności na podstawie zeznań świadków oraz przeprowadzeniu opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków, ale z pominięciem dowodu z opinii biegłego psychologa Sąd uwzględnił powództwo w całości .

Przypadek mężczyzny, który stracił rodziców w tragicznym wypadku pokazuje, że w warto podjąć walkę również w sprawach, które początkowo kończą się niepowodzeniem. Zarówno wytrwałość poszkodowanego, jak i doświadczenie oraz wiedza ekspertów Votum S.A. przyczyniły się do wypłaty należnych mu świadczeń pomimo tego, że od wypadku minęło wiele lat.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Renta – 16 lat po wypadku

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków, w których cierpią kierowcy i pasażerowie samochodów, a także

Potrącony rowerzysta – nieszczęśliwy wypadek

W ciągu ostatnich kilku lat jazda na rowerze jest znacznie zyskała na popularności. Z każdym

Wysokie zadośćuczynienie po wypadku w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym bywa trudna i wymagająca, co więcej wiąże się z pewnym ryzykiem

Sukces Votum Centrum Odškodnění, A.S.

Grupa Kapitałowa VOTUM to ponad dwadzieścia podmiotów specjalizujących się w pomocy klientom indywidualnym w zakresie