Wyniki Grupy Kapitałowej Votum w IV kwartale 2018 r.Wyniki Grupy Kapitałowej Votum w IV kwartale 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy na temat wyników finansowych spółki.

Prezes Zarządu Votum S.A. w swojej wypowiedzi odniósł się do stanu spółki na koniec roku 2018 oraz oczekiwań dotyczących roku 2019. Zauważyć można przede wszystkim trzy pozytywne tendencje, mianowicie nastąpił wzrost rentowności oraz stanu gotówki, co więcej rok 2018 zakończył się z dodatnimi przepływami pieniężnymi.

 

Ponadto Prezes Votum S.A. wypowiedział się również na temat dywersyfikacji działalności spółki, która obecnie opiera się na trzech głównych segmentach. Są to szkody osobowe, cesje wierzytelności oraz segment „frankowy”, który wygenerował w ubiegłym roku blisko 2,5 mln przychodu.

 

Ponadto Prezes Votum S.A. z optymizmem patrzy na rok 2019. Jeśli obecne tendencje się utrzymają oczekiwany przychód z segmentu „frankowego” może wynieść ponad 20 mln zł, natomiast kontynuacja dywersyfikacji działalności spółki pozwala zabezpieczyć się przed ryzykami regulacyjnymi. Spodziewany przychód pozwala również na kontynuowanie polityki dywidendowej.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Relacje Inwestorskie.

Czytaj również


Kolejny nakaz zapłaty w sprawie bankowej

W dniu 22 lutego 2019 r. złożono pozew do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we

Zwrot składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wygrana frankowiczów

Zapadł kolejny wyrok przeciwko mBank S.A. w sprawie frankowej prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach bankowych

W środowisku zajmującym się tematem kredytów frankowych ponownie zwrócono uwagę na pracę trwające nad ustawą

Ponad 200 tys. zł dla rodziny tragicznie zmarłego mężczyzny

Do tragicznego wypadku, w którym zginął ojciec Klientów Votum doszło w 1997 r. Dwa lata