Wyniki Grupy Kapitałowej Votum w IV kwartale 2018 r.Wyniki Grupy Kapitałowej Votum w IV kwartale 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy na temat wyników finansowych spółki.

Prezes Zarządu Votum S.A. w swojej wypowiedzi odniósł się do stanu spółki na koniec roku 2018 oraz oczekiwań dotyczących roku 2019. Zauważyć można przede wszystkim trzy pozytywne tendencje, mianowicie nastąpił wzrost rentowności oraz stanu gotówki, co więcej rok 2018 zakończył się z dodatnimi przepływami pieniężnymi.

Ponadto Prezes Votum S.A. wypowiedział się również na temat dywersyfikacji działalności spółki, która obecnie opiera się na trzech głównych segmentach. Są to szkody osobowe, cesje wierzytelności oraz segment „frankowy”, który wygenerował w ubiegłym roku blisko 2,5 mln przychodu.

Ponadto Prezes Votum S.A. z optymizmem patrzy na rok 2019. Jeśli obecne tendencje się utrzymają oczekiwany przychód z segmentu „frankowego” może wynieść ponad 20 mln zł, natomiast kontynuacja dywersyfikacji działalności spółki pozwala zabezpieczyć się przed ryzykami regulacyjnymi. Spodziewany przychód pozwala również na kontynuowanie polityki dywidendowej.

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Relacje Inwestorskie.

Olga Łukasiewicz
Olga Łukasiewicz

Redaktor

olga.lukasiewicz@votum-sa.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży odszkodowawczej. Swoją karierę zaczynała od pracy w terenie, dzięki czemu doskonale zna problemy, z jakimi zmagają się osoby poszkodowane w...czytaj więcej

Czytaj również


Wybuch gazu w gospodarstwie

Praca w gospodarstwie rolnym jest zajęciem niezwykle trudnym i wymagającym, w dodatku wiąże się z

E-rozprawy – czy sądy czeka rewolucja?

Kolejny projekt Tarczy Antykryzysowej, który został przyjęty przez Rząd obejmuje również zmiany dotyczące procedury karnej.

Frankowicze: 12 nakazów zapłaty w ciągu 3 dni roboczych!

Okres kwarantanny sprawił, że wielu frankowiczów znalazło czas na to, aby nie tylko śledzić aktualności

Wypadek za granicą – co warto wiedzieć

Wraz ze zbliżającym się okresem wakacyjnym oraz znoszeniem kolejnych restrykcji przez rząd co raz więcej