Wyniki Grupy Kapitałowej Votum w IV kwartale 2018 r.Wyniki Grupy Kapitałowej Votum w IV kwartale 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem Prezesa Zarządu Votum S.A. Bartłomieja Krupy na temat wyników finansowych spółki.

 

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie

 

Prezes Zarządu Votum S.A. w swojej wypowiedzi odniósł się do stanu spółki na koniec roku 2018 oraz oczekiwań dotyczących roku 2019. Zauważyć można przede wszystkim trzy pozytywne tendencje, mianowicie nastąpił wzrost rentowności oraz stanu gotówki, co więcej rok 2018 zakończył się z dodatnimi przepływami pieniężnymi.

 

Ponadto Prezes Votum S.A. wypowiedział się również na temat dywersyfikacji działalności spółki, która obecnie opiera się na trzech głównych segmentach. Są to szkody osobowe, cesje wierzytelności oraz segment „frankowy”, który wygenerował w ubiegłym roku blisko 2,5 mln przychodu.

 

Ponadto Prezes Votum S.A. z optymizmem patrzy na rok 2019. Jeśli obecne tendencje się utrzymają oczekiwany przychód z segmentu „frankowego” może wynieść ponad 20 mln zł, natomiast kontynuacja dywersyfikacji działalności spółki pozwala zabezpieczyć się przed ryzykami regulacyjnymi. Spodziewany przychód pozwala również na kontynuowanie polityki dywidendowej.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do zakładki Relacje Inwestorskie.

Czytaj również


Wypadek na morzu – ponad 900 tys. zł dla rodzin marynarzy

Są zawody, których wykonywanie wiąże się ze znacznym ryzykiem, należy do nich między innymi praca

Bieg Firmowy 2019

Udział w Biegu Firmowym to niemal tradycja Votum S.A. - 18 maja we Wrocławiu reprezentanci

Votum S.A. laureatem konkursu Gwiazdy Biznesu 2019

Działalność biznesowa Votum S.A. została dostrzeżona i nagrodzona w konkursie Gwiazdy Biznesu 2019, organizowanym przez

Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym

Wychodząc do pracy nie myślimy o tym, co może się nam przytrafić, a skupiamy się