Wypadek na przejeździe kolejowymWypadek na przejeździe kolejowym

Ustalenie okoliczności wypadku niekiedy bywa trudne, zwłaszcza jeśli od zdarzenia minęło wiele lat. Jednak mimo to możliwe jest uzyskanie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Dzięki pomocy ekspertów Klient Votum S.A. otrzymał nie tylko podwyższenie renty, ale również wypłatę wyrównania. Nie była to jedyna pomoc z jakiej skorzystał poszkodowany mężczyzna.

Niejasne okoliczności wypadku

 

Do tragicznego wypadku doszło w październiku 1986 r. Z oświadczenia poszkodowanego wynikało, że obrażenia jakie odniósł są skutkiem wypadku, do jaki miał miejsce na przejeździe kolejowym, kiedy przejeżdżał tam motorem. Pomimo upływu czasu nie udało się ustalić szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia.

 

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie!

 

Skutki wypadku

 

Mężczyzna na skutek wypadku doznał rozległego urazu kończyn dolnych, następstwem którego była amputacja obu nóg na wysokości ud i związana z tym trwała utrata możliwości chodzenia. Ponadto charakter i skutki urazu uniemożliwiły protezowanie.

 

Od czasu zdarzenia poszkodowany jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, zdaną na opiekę i pomoc najbliższych. Mężczyzna nie jest w stanie samodzielnie opuścić domu i swobodnie poruszać się na zewnątrz, ponadto wymaga pomocy przy codziennej toalecie, a przygotowanie posiłków sprawia mu ogromny problem. Inne czynności dnia codziennego, takie jak pranie, sprzątanie czy robienie zakupów są całkowicie poza jego zasięgiem. Poszkodowany wciąż pozostaje pod opieką matki, która jest już osobą wiekową.

 

Wsparcie Votum S.A.

 

Sprawa poszkodowanego mężczyzny trafiła do Votum S.A. dopiero w marcu 2017 r., a więc ponad 30 lat od zdarzenia. W między czasie, w 1992 roku, zapadł wyrok zasadzający na rzecz Klienta Votum S.A. zadośćuczynienie oraz rentę, która była waloryzowana na postawie wyliczeń ubezpieczyciela. Na dzień przyjęcia sprawy do obsługi przez spółkę poszkodowany otrzymywał od ubezpieczyciela rentę w wysokości 264,00 zł miesięcznie.

 

Dzięki działaniom podjętym przez ekspertów Votum S.A. na rzecz mężczyzny udało się uzyskać rentę w wysokości 2.310,96 zł miesięcznie, zamiast wcześniej przyznanych 264,00 zł. Ponadto wyrównanie należnych świadczeń rentowych wyniosło łącznie 83.453,48 zł.

Zakup wózka inwalidzkiego

 

Ze względu na brak możliwości protezowania poszkodowany jest zmuszony korzystać z wózka inwalidzkiego, dzięki któremu może się poruszać. Podobnie jak większość specjalistycznego sprzętu medycznego również wózek inwalidzki wymaga okresowej wymiany. W momencie przyjęcia sprawy poszkodowanego przez Votum S.A. dysponował on 10-letnim wózkiem, który wielokrotnie naprawiono. Dzięki działaniom ekspertów spółki ubezpieczyciel pokrył koszty związane z zakupem nowego wózka.

 

Poszkodowany 30 lat od wypadku otrzymał świadczenia rentowe w wysokości pozwalającej na zaspokojenie jego podstawowych potrzeb, co więcej dzięki pomocy ekspertów Votum S.A. udało się uzyskać środki finansowe pozwalające na zakup nowego wózka, który umożliwi mężczyźnie codzienne funkcjonowanie. Nie jest to jednak koniec działań podjętych przez ekspertów Votum S.A., którzy ponownie analizują sprawę poszkodowanego mężczyzny pod kątem kolejnej waloryzacji renty.

Czytaj również


W jakiej sytuacji możliwa jest waloryzacja renty?

Skutki wypadków komunikacyjnych niekiedy są odczuwalne nawet kilkanaście lat od zdarzenia. Zwłaszcza najcięższe obrażenia, takie

Kolejny sukces frankowiczów

W dniu 4 grudnia 2019 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię

Listopadowe wyroki frankowe

Na początku października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytu hipotecznego indeksowanego do

Nowe kary dla nietrzeźwych kierowców

Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków drogowych, a do ich przyczyn można zaliczyć między innymi