Auxilia przegrywa w sądzie w sprawie haseł reklamowych wprowadzających w błądAuxilia przegrywa w sądzie w sprawie haseł reklamowych wprowadzających w błąd

W styczniu we wrocławskim Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zapadł wyrok w sprawie spółki Auxilia, zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań.

Dotyczył on nieuczciwych praktyk rynkowych – umieszczania na materiałach reklamowych, w tym na stronie internetowej, informacji, mogących wprowadzać w błąd osoby, które ucierpiały w wypadkach.

Te działania wzbudzały sprzeciw podmiotów funkcjonujących na rynku odszkodowawczym jako sprzeczne z prawem i etyką zawodową. Dlatego też do wrocławskiego sądu wpłynął przeciwko Auxilii pozew, który wniosła m. in. VOTUM S.A.

 

W wyniku postępowania zapadł wyrok, w którym sąd nakazał spółce Auxilia między innymi umieszczenie na stronie internetowej oświadczenia dotyczącego stosowania w obrocie gospodarczym nierzetelnych i mogących wprowadzać w błąd haseł reklamowych. Oświadczenie zawierające przeprosiny ma być utrzymywane m.in. na stronie internetowej VOTUM S.A. nieprzerwanie przez okres 14 dni.

 

Konsekwencje dla Auxilii

 

Auxilia została także zobowiązana do zaniechania działań polegających na stosowaniu zarówno zakwestionowanej reklamy dotyczącej wysokości uzyskiwanych odszkodowań, jak i tej odwołującej się do liczby wygranych spraw sądowych bez wskazania informacji m.in. o tym, w jakim okresie prowadzone były te sprawy oraz jaki jest ich udział we wszystkich sprawach prowadzonych przez pozwaną.

 

W uzasadnieniu wyroku w sprawie stosowanych przez Auxilię haseł reklamowych Sąd Okręgowy zaakcentował, że skoro ostateczna już decyzja administracyjna stwierdziła, że działania pozwanej polegające na stosowaniu opisanej powyżej reklamy w sposób sprzeczny z prawem godzą w interesy konsumentów – klientów stron procesu, to należy uznać, że przesądza ona również o dopuszczeniu się przez pozwaną czynu nieuczciwej konkurencji.

 

Sąd wskazał również w orzeczeniu: mając na uwadze sposób sformułowania spornych haseł reklamowych, reklamę porównawczą, wykorzystującą w sposób nierzetelny dane dotyczące działalności stron powodowych jako liderów rynku w zakresie działalności polegających na uzyskiwaniu odszkodowań, należało uznać, że celem reklamy porównawczej było zdyskredytowanie konkurencji i przyciągnięcie klientów.

 

UOKiK w sprawie Auxilii

 

Przypomnijmy, że w 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Auxilię karę w wysokości 14 tys. zł za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Obejmowały one reklamowanie usług spółki za pomocą haseł o treści: o 70% wyższe odszkodowania niż u konkurencji oraz 97,7 % wygranych spraw. Działania te podjęto na skutek zawiadomień złożonych zarówno przez VOTUM S.A., jak i Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych, które uznały, że działania Auxilii są szkodliwe ze względu na to, że zniekształcają w oczach osób poszkodowanych funkcjonowanie ryku odszkodowawczego, a także deprecjonują działanie firm konkurencyjnych.

 

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu jest nieprawomocny.

Czytaj również


25.07.2019 | Godziny pracy Infolinii

Informujemy, że 25.07.2019 r. INFOLINIA będzie czynna w godz.: 8:00-13:00 Masz pytania? Wykorzystaj szybki sposób komunikacji: napisz

PIDiPO o stanowisku Rządu wobec regulacji dotyczących branży odszkodowawczej

Na stronie internetowej Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych pojawił się komentarz do stanowiska, jakie

Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym

W dniu 12 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego po raz drugi

Korzystne rozstrzygnięcie przeciwko mBankowi

W dniu 12.06.2019 r. zapadł korzystny wyrok w sprawie prowadzonej przez kancelarię z Grupy Kapitałowej