Czat inwestorski Grupa Kapitałowa VOTUMCzat inwestorski Grupa Kapitałowa VOTUM

Na pytania zadane podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych odpowiadał Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Pomoc frankowiczom

W trakcie czatu omówiono między innymi działalność spółki w zakresie pomocy osobom, które zmagają się z konsekwencjami zaciągnięcia kredytu denominowanego i indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Do kwietnia/maja 2019 roku, tj. miesięcy, w których wydane zostały dwa wyroki SN oraz opinia Rzecznika Generalnego TSUE w polskiej sprawie frankowej, sprzedaż umów bankowych utrzymywała się na poziomie ponad 500 spraw. Wydarzenia te spowodowały, że zainteresowanie naszą ofertą obecnie wzrosło prawie dwukrotnie – mówił Prezes Zarządu, Bartłomiej Krupa. – Z pewnością wydanie orzeczenia przez TSUE w polskiej sprawie frankowej, wpłynie na ukształtowanie się linii orzecznictwa sądów powszechnych oraz na czas trwania postępowań sądowych. Już widać, że sądy powołują się na tezy zawarte w opinii Rzecznika Generalnego, który stanął po stronie kredytobiorców – dodał.

Ponadto Bartłomiej Krupa zabrał głos również w kwestii stanowiska banków wobec frankowiczów, które pomimo złożenia ponad 10 tys. reklamacji nadal pozostaje niezmienione – jedynym rozwiązaniem sporu z bankiem pozostaje niezmiennie wystąpienie na drogę sądową.

Ile czasu zajmuje przeprowadzenie jednej sprawy?

W przypadku dochodzenia roszczeń w sektorze spraw frankowych można zauważyć koncentrację spraw w sądach w Warszawie, Łodzi oraz Gdańsku. Są to miasta, w których banki, które udziały kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego mają swoje siedziby.

Przyspieszenia rotacji w obsłudze spraw frankowych upatrujemy w nadchodzącej nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, która pozwoli na wytaczanie powództw według miejsca zamieszkania kredytobiorcy, co pozwoli rozładować obciążenie powyższych sądów na wszystkie sądy w kraju, a także wpłynie na czas trwania sprawy. Według niektórych analityków może to przyspieszyć rotacje nawet czterokrotnie. W pozostałych segmentach rotacja nie uległa istotnym zmianom w stosunku do wcześniejszych okresów – mówił Prezes Zarządu VOTUM.

W pierwszym półroczu spółka pozyskała blisko 8 tys. spraw w niemalże równej proporcji trzech segmentów. – Jeżeli jednak chodzi o wartość naszego portfela to na etapie przedprocesowym dominują sprawy bankowe stanowiąc 56 procent jego wartości, a na etapie procesowym – szkody osobowe z udziałem na poziomie 64 procent – dodał Bartłomiej Krupa. Jest to konsekwencja dywersyfikacji działalności spółki, która koncentruje się a trzech segmentach: sprawach odszkodowawczych, sprawach bankowych oraz cesjach wierzytelności.

Wciąż najbardziej dochodowym segmentem jest segment szkód osobowych, jednak równie wysoką rentowność uzyskujemy na sprawach rzeczowych. Nowy segment dochodzenia roszczeń w sprawach bankowych pomimo stale rosnących nakładów przekroczył już próg rentowności, ale oczywiście to wynagrodzenia z tytułu succes fee są głównym przychodem, który będzie determinował wynik tego segmentu w przyszłości – mówi Prezes Zarządu VOTUM S.A.

Wpływ dywersyfikacji działalności można również zauważyć analizując wzrost cen akcji VOTUM. Zarówno bieżące wyniki Grupy Kapitałowej, jak i rekordowy portfel roszczeń o wartości 1,1 mld zł znalazły swoje odzwierciedlenie w kursie akcji. Nie bez znacznia jest również bardziej przewidywalne otoczenie prawne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zapisem czatu.

Czytaj również


Bardzo wysoka ocena analityków SII dla VOTUM S.A.

VOTUM S.A. została oceniona przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w raporcie "Spółka pod lupą SII".

Komunikat prasowy Votum S.A.

W związku z komunikatem Prezesa UOKiK w przedmiocie badania umów podmiotów oferujących usługi kredytobiorcom frankowym

Mistrz Giełdy Papierów Wartościowych 2019 – oddaj swój głos na VOTUM S.A.!

Dziennikarze i analitycy Pulsu Biznesu oraz portalu Bankier.pl wytypowali 16 spółek z warszawskiej giełdy, z

Godziny pracy infoliniii

Informujemy, że 12 grudnia 2019 r. INFOLINIA będzie czynna w godz.: 08:00-15:00     Masz